Vækst er vigtigt for samfundet, og en markant del af den kommer fra startups, der ofte kommer med nyskabende løsninger med stort forretningsmæssigt potentiale. Men innovation og skalering af en virksomhed kræver kapital. 

Som startup er man derfor på en næsten evig jagt efter funding fra familie, venner og egen opsparing, crowdfunding, family offices, venture fonde og ikke mindst fra business angels – private og ofte risikovillige investorer.

Hvordan går man i gang?
Så hvad gør man egentlig, hvis man har skabt sig en formue og gerne vil investere i spændende og nyskabende virksomheder og produkter? Der er meget at lære og meget erfaring at oparbejde:

Hvem og hvad skal man investere i? Hvor finder man egnede objekter? Hvor meget skal der investeres, og hvor stor skal gevinsten være? Risikoen? Og er man i business for at tjene penge, eller fordi man i virkeligheden nyder at se en yngre udgave af sig selv udvikle sig og skabe succes?

 

Kontakt din Private Banker, når du har nye mål og ønsker

Kontakt os


Forvent en hel del ”Sweat-equity” som resultat
Kategorien er lokkende: potentielt meget høje afkast, adgang til nye idéer og teknologier, muligheden for at skabe en reel forandring af verden, hårdt arbejde og godt med sved og sjov og ballade og et spændende socialt netværk. Men også en risikofyldt kategori og dermed ikke for alle.

Derfor har 25 Danske Bank-kunder netop deltaget fire onsdage på et intensivt og praktisk træningsforløb for at blive skarpere på en potentielt ny rolle som business angel.

Skarpere på min investor-profil
”Jeg deltog for at blive klædt bedre på, få tips & tricks og for at udvide mit netværk”, siger Marianne Thrane, der de sidste tre år allerede har prøvet kræfter med rollen som business angel primær inden for Med- og BioTech. 

”På træningen blev vi udfordret til at tage stilling til vores investor-profil, og min er helt klart personligt drevet, langt fra kun profitdrevet. Jeg vil gerne bidrage med det, jeg kan, til at skabe ny vækst, dvs. bruge min faglighed i investeringsøjemed”, siger hun. ”Det var godt, at træningen var så praktisk orienteret, hvor vi i små grupper skulle diskutere og forberede spørgsmål til en konkret startup-pitch. Så vi har prøvet det af, sparret med hinanden, delt erfaringer.”

Marianne fortæller, at hendes udbytte primært har været, at hun er blevet skarpere på, hvorfor hun vil være business angel, og at hun har fået endnu mere mod på opgaven. 

Min vej til at blive selvstændig
”Jeg har en baggrund som management-konsulent og marketingchef, men har altid ønsket at være selvstændig. At være business angel har været min vej ind til det”, fortæller Peter Jensen på 29, der har investeret i fem virksomheder på de halvandet år, han har været i gang. 

”Jeg synes, der er en god blanding af teori og praksis til træningen, miljøet er meget befordrende, og jeg er godt i gang med at udvide mit netværk. Det er også en stor, god udfordring for mig at være ansvarlig for den feedback, min gruppe skal give på en pitch sidste dag”, siger han og afslutter: ”Jeg ser det som ret naturligt, at Danske Bank laver aktiviteter som denne, det er en måde at give noget ekstra, når nu de traditionelle bankydelser bliver en commodity.”

Business Angels vil se nye generationer vokse op
“Business Angels er helt afgørende for, at startup-virksomheder kommer godt i gang”, siger Jesper Højberg Christensen, bestyrelsesmedlem af blandt andet DanBan og Vækstfonden. ”De er ”forældrene”, der hjælper startups’ne i de tidlige, sårbare faser med penge og klogskab, indtil ”skolesystemet” tager over senere” (venture-kapital, offentlige støttemuligheder mv.)

”Det er stadig et ungt område, men det går mod større professionalisme, hvor det ikke længere er nok at bringe sin egen viden og erfaring ind som fx virksomhedsleder, men hvor man naturligt syndikerer med andre business angels og deler udfordringer med sit netværk. Hvis man fx er en god landmand, kan det være svært at forhold sig til en højteknologisk dims på et hastigt voksende internationalt marked.”

”Det er også hårdt arbejde”, siger Jesper. ”Man skal virkelig i dybden, være til stede i de kredse, hvor der sker noget, og man skal se afsindigt mange pitches. Jeg kender én, der har været på 500 ”dates” for at vælge 7 virksomheder. Under alle omstændigheder er passion og hjerte afgørende. Det er ikke længere nok kun at gøre det for pengenes skyld.” 

Planlæg exit, hav øje for forskellige interesser
Gregors Kronborg, professionel business angel og indlægsholder, peger på, at det er en god idé allerede tidligt at planlægge sin exit som investor: ”Man kan ikke antage, at alle har samme perspektiv og interesser med hensyn til exit, især hvis der både minoritets- og majoritetsiværksættere involveret eller investorer kommer til senere i forløbet.”

Derfor påpeger han vigtigheden af dialog og gerne en gensidig forståelse om, hvor man skal hen. ”Hvis man søger en exit, så er det værdifuldt at vide, hvem køberne kan være, hvilken værdi man kan have for dem på et senere tidspunkt, og hvad en optimal exit-timing kan være”, siger han. 

God forståelse hos deltagerne
”Ros til deltagerne. Jeg synes, de havde sat sig godt ind i og forstod min forretning”, siger Rasmus Hartung CEO & founder i startup’en Howdy, der leverer et mobilbåret system til at forebygge mistrivsel og stress på arbejdspladser. ”Jeg blev egentlig ikke udfordret, men det viser måske, at vi er godt på vej”, siger han, der også var til stede som de øvrige startups for at lufte muligheden for en kapitalindsprøjtning.

Naturligt at kombinere lang erfaring med nye forretningsmodeller
”Vi synes, det er naturligt at bringe to kundegrupper sammen, der har sammenfaldende forretningsmæssige interesser – kunder i private banking og startups – dels for at støtte vækst og udvikling i samfundet, dels for at kombinere mange års forretningsmæssig erfaring med erfaring fra nye, innovative virksomheder,” siger Jacob Holdensgård Meincke, Direktør for Private Banking Elite i Danske Bank. 

”Vi er meget glade for den store tilslutning, og det er gået over al forventning. Det er et pilotprojekt, men baseret på interessen og tilfredsheden, vil vi forsøge at arbejde videre på en løsning, hvor vores kunder kan få tilbud om denne mulighed i fremtiden,” slutter Jacob. 

Den sidste dags svendeprøve, hvor deltagerne skulle give stille kritiske spørgsmål til syv startups og vurdere dem, blev afsluttet med, at ekspertpanelet – Camilla Ley-Valentin, Tommy Andersen og Mette Fløe Nielsen – samlede op og gav yderligere input til, hvad man skal holde øje med og spørge ind til, når man vurderer en startup.

5 gode råd til dig, der overvejer at blive business angel


At være business angel er ikke for alle, arbejdet er krævende og risikoen er ofte stor, da de fleste startups og scale-ups vil fejle. En beslutning kan derfor sagtens være – ”Det skal jeg ikke”. Derfor bør du også søge blandt andet juridisk, skattemæssigt og finansiel rådgivning.

Under alle omstændigheder er det afgørende, at du gør dig dine mål klart:

  • Hvad er din risiko-appetit, og hvor godt forberedt er du? Går du all in, eller er det lidt ”side-sjov”?
  • Har du tid og overskud til at være professionel investor og lead på en investering? Eller skal du snarere indgå i et syndikat og udelukkende være equity-investor? Passer investeringerne med dine andre investeringer?
  • Hvad er dit mål? Finansiel motivation – med for pengenes skyld? Impact motivation – med for at ændre tingenes tilstand? Altruistisk motivation – personlige grunde som at kunne lære fra dig og se en ny generation vokse op? Ofte er det en blanding
  • Hvad er dine forventninger? Hvornår er din afkastgrad god nok, eller hvornår føler du, du har skabt ikke-finansielle resultater?
  • Hvad kan du spille ind med? Brancheviden, faglighed, netværk, erfaring, kapital

”Den gode investering” er typisk i teamet. Nogle du svinger godt med, og som du tror på, har styrken og stædigheden til at stå igennem den til tider hårde udviklingsvej som startup. Som du mener du kan bidrage til med din viden og erfaring, ikke kun kapital. Og så skal du selvfølgelig kunne se markedspotentialet for produktet/løsningen.

Læs også Danske Banks analyser af startup-økosystemet, ”State of the Nordic Impact Startups” og ”Impact report, Nordic investors”.

Har du brug for hjælp?

Book møde

- eller ring på 70 13 30 00 eller skriv til os.