Da serieiværksætter Werner Valeur (tidligere Toke Kruse) kastede sig ud i sit første startup-eventyr for 20 år siden, skulle han som enhver anden iværksætter bruge en bankforbindelse for at kunne tage imod betalinger – og måske låne lidt penge til forretningen.

”Dengang var det relativt nemt at komme i gang og låne 20-40.000 kroner til startkapital. Men så kom finanskrisen, og så kunne man ikke låne penge mere – i hvert fald ikke medmindre man stillede garanti personligt,” fortæller Werner Valeur.

Da han i 2011 netop havde startet regnskabsprogrammet Billy’s Billing, havde piben fået en anden lyd. Her var bankens svar, at de ikke var sat i verden for låne penge ud til startups – den risikovillige kapital skulle i stedet komme fra investorer.

Læs også: Toke Kruse sælger Billy – for anden gang i år

Men måske er holdningen nu igen ved at ændre sig sammen med hele det finansielle landskab, som er under forandring.

”I dag ser vi Silicon Valley Bank, som har set en forretningsmodel i at låne penge til startups. Og svaret på, hvad bankens rolle er overfor iværksættere i fremtiden ligger her: Det er ikke nok at stille en konto og en netbank til rådighed mere. Det bliver allemandseje med PSD2,” siger Werner Valeur.

Nyt sats på iværksættere
Over de seneste måneder er der kommet nye banktilbud målrettet iværksættere fra både udfordrerbanken Lunar og Nykredit i samarbejde med Dinero. Til fælles har de to tilbud, at de lover hurtig oprettelse og lave priser på et relativt simpelt banktilbud til unge virksomheder med en simpel ejerstruktur.

Selv om tilbuddet er simpelt, har behovet vist sig at være stort. Siden lanceringen har Lunar fået 4500 erhvervskunder ombord på den nye løsning. Men 70 procent af de nye virksomhedskunder er stiftet i 2020, så noget tyder altså på, at det primært er de helt unge virksomheder, som kan nøjes med det simple produkt.

Jacob Faber, der blev ansat som chef for Lunars erhvervsbank i forbindelse med lanceringen, erkender da også, at Lunar skal tilbyde mere avancerede produkter, før de for alvor bliver interessante for mere etablerede startups. Men de er allerede i gang – også gennem tredjeparter. På den måde får Lunar i højere grad en rolle i at formidle kontakten og samle oplevelsen fra forskellige udbydere, i stedet for selv at udvikle det hele.

”Vi kan flytte os hurtigere og mere fleksibelt - eksempelvis fordi vi ikke selv yder lån, men tilbyder det gennem en tredjepart. Men vi ejer al data på kunderne, og det gør, at vi kan bygge vores services ud fra kundernes behov. Alt, hvad vi kommer med i fremtiden af features, add-ons og fordele, er bygget ud fra kundernes adfærd og behov. Og det er jo lige præcis den rolle, vi gerne vil have: Vi vil gerne være en erhvervsbank for fremtidens virksomheder,” siger Jacob Faber og fortsætter:

”Man forstår ikke fremtidens virksomheder ved at sætte sig ned og kigge på deres årsregnskab. Deres strukturer gør, at man næsten ikke kan bruge årsregnskabet til noget – for det er fremtidige tal og potentiale, der er vigtige. Det at forstå potentialet, og kunne skille tal ad, det er det, der bliver altafgørende for, om man kan låne de her virksomheder penge eller ej i fremtiden.”

Bankerne har kunderne
Med Paperflow, Salary og Moneyflow har Werner Valeur selv fingrene nede i fintech-branchen. Her igennem ser han også gerne samarbejde med de etablerede banker, for sammen mener han, at de kan tilbyde et stærkere produkt til iværksættere.

”Bankerne skal tage den fordel de har – nemlig adgang til rigtig mange penge. De har ikke mulighed for at konkurrere på software eller på at oprette konto, for det kan alle gøre. Men der er en periode på de næste par år, hvor bankernes ultimative fordel er, at de har alle kunderne, og det kan de udnytte,” siger Werner Valeur.

Hvis bankerne redefinerer sig selv og sit tilbud til startups og iværksættere mener han, at de har en god mulighed for at blive mere end bare leverandør af konto og netbank.

”Det at have adgang til virksomhedskunderne er jo ethvert startsups drøm. Så hvis de forvalter det her kundeforhold godt, kan de sammen med softwarevirksomheder lave nogle rigtig fede løsninger og få direkte medejerskab på det, der ellers kan være deres konkurrenter,” siger han.

En partner på hele startup’ens vækstrejse
Rejsen med at koble iværksættere med tilbud uden for kernebank-produktet har Danske Bank været på, siden ‘Danske Bank Growth’ blev etableret tilbage i 2016. Og her var - og er - ambitionen netop at blive en mere omfavnende partner for startups i stedet for kun at være bank.

”Der er selvfølgelig bankmæssige ting, der er vigtige, men vi vil også gerne hjælpe med de mere overordnede problemstillinger, som iværksættere har, når de skal vækste en virksomhed. De største udfordringer er ifølge vores analyser funding, rekruttering, sparing og best practice, og her tilbyder vi netop startups en lang række tilbud,” forklarer Kent Due-Frederiksen, Head of Danske Bank Growth.

Ét tilbud er den gratis, nordiske rekrutteringsplatform ”The HUB”, som netop har rundet 500.000 jobansøgninger siden lanceringen i december 2015, og som er med til at hjælpe startups med at finde de rette medarbejdere og sætte det rigtige team.

Danske Bank Growth bygger i høj grad på partnerskaber og tilbyder startups adgang til et omfattende netværk af investorer, eksperter, store corporates (fx til partnerskaber) og ikke mindst ligesindede startups, hvor man kan dele udfordringer, lære af hinanden erfaring og spare om nye muligheder.

Ny forståelse af vækstvirksomheder
Undervejs har banken med Danske Bank Growth blandt andet været på en rejse for at forstå, hvordan hurtigt-voksende virksomheder fungerer i dag. Mange af dem er digitale, har ikke et fysisk produkt, og bygger måske endda på nye forretningsmodeller og måder at vækste på, som banken ikke har været vandt til at arbejde med. Og den nye måde at vækste på giver også en ny måde at vurdere risiko på.

”De nye forretningsmodeller passer dårligt ind i traditionelle banking-modeller, da deres finansielle nøgletal ser anderledes ud. Hvor traditionelle virksomheder vækster organisk ved at investere årets overskud i vækst året efter, kan tech-startups have negative resultater i de første mange år, fordi de funder sig med risikovillig kapital fra investorer, vækster utrolig hurtigt og fokuserer på vækst i omsætning og markedsandele frem for overskud nu og her,” siger Ken Due-Frederiksen.

Det er ikke banken opgave at investere risikovillig kapital, men de vil rigtig gerne være med til skabe muligheder og adgang til risikovillig kapital. Det gør banken blandt andet ved at koble sine private banking-kunder, som har risikovillig kapital at tilbyde, med de iværksættere, der efterspørger netop den kapital. Det sker fx gennem ”Hub Invest” og ”Angel Investor Academy”, hvor banken uddanner sine kunder i at blive business angels, og gennem eventet Startup Capital, hvor udvalgte scaleups pitcher for internationale venture fonde på en-til-en møder.

“Vi positionerer os anderledes end Lunar og Nykredit,” siger Kent Due-Frederiksen og fortsætter: “Vores fokus er på at sikre, at du som virksomhed har en bank, som kan understøtte hele din rejse fra startup til scaleup og til det punkt, hvor din virksomhed begynder at ligne en mere traditionel, stor virksomhed.”

Samtidig har banken 50 særligt trænede growth-rådgivere, kreditfolk og private banking-rådgivere til hele Norden, som kan hjælpe på andre aspekter af vækstrejsen.

“Med vores specialiserede Growth-team tilbyder vi sparring og hjælp på vækstrejsen ud fra en indgående forståelse af de særlige behov, som startups har. I takt med at de vækster, har vi selvfølgelig også hele paletten af bank-ekspertise at trække på, herunder hjælp til internationalisering, køb og salg af virksomheder og selvfølgelig finansiering alt efter, hvornår og hvordan det bliver nødvendigt,” siger Kent Due-Frederiksen.

Bankerne er under forandring
Werner Valeur tror på, at hele banklandskabet er ved at ændre sig. Og med nye samarbejder på tværs af etablerede banker og nye spillere, kan iværksættere også få adgang til risikovillig kapital fra bankerne, hvis de gør det rigtigt, mener han.

”Onlinebanken har ikke en værdi mere. Bankerne skal genopfinde sig selv – blandt andet gennem tiltag som The Hub fra Danske Bank og bedre adgang til risikovillig kapital. Og risikovillig kapital kommer til at ændre sig. For med den rigtige data, behøver risikoen ikke være større for bankerne. De kommer bare til at låne flere penge ud, som tidligere har været risikovillig. Det er her banken hører hjemme, for fintechs har ikke de samme finansielle muskler,” mener Werner Valeur.

Lunar tror heller ikke på, at fremtidens iværksætterbank kommer til at ligne den, vi kender i dag. De skal nemlig spille en større rolle over for startups, som også går ud over deres bankbehov.

”Fremtidens bank kan både bygge noget fedt og simpelt selv, men formår også at sætte de rigtige tredjeparter på. Så man har en markedsplads med alle de services, som kan gavne forretningen for kunderne og hjælpe dem med at vækste. Kan vi samarbejde med investornetværk eller crowdfunding-platforme, så man bare skal trykke på en knap for at finde funding, begynder det jo virkeligt at være iværksætternes bank,” siger han.

Også Danske Bank er enige i, at den klassiske bank er under forandring. Alt det de allerede gør, som ikke handler om klassisk bankdrift, vil spille en stadig større rolle for både startups og samfundet generelt.

”Der er jo sammenfaldende interesser mellem det vi gør for startups og hele samfundsudviklingen. Samfundet skriger både på bæredygtig omstilling og på at skabe vækst og arbejdspladser. Derfor vil vi også tage os godt af morgendagens virksomheder, for det er med til at skabe udvikling, vækst og innovation i samfundet. Det giver et ekstra element i, hvorfor vi gerne vil bidrage positivt til virksomhederne og deres vækst,” siger Ken Due-Frederiksen.