Et kig ud over deltagerne viser et bredt felt: Erfarne erhvervsfolk, der har rejst verden rundt, næste generation fra velkendte familier, der vil støtte bæredygtighed, serie-iværksættere og nogle, der bare har en pose penge, der skal ud og arbejde. Nogle med en vis erfaring ud i startup-investeringer, nogle uden. 

Alle har dog det til fælles, at de søger værktøjer, netværk og en mere struktureret tilgang til den ofte risikofyldte og meget agile investering.

Overvejer du også at blive business angel?

Kontakt din rådgiver eller læs mere her

Book møde

Mærke energien fra talent

Marianne Søgaard har en baggrund som advokat og ejendomsinvestor og har også tidligere investeret i startups. Hun er altså en del erfaren, men blev meget tiltrukket af at høre andres tanker, idéer og interesser, ikke mindst den energi, der kommer fra de unge virksomheder.

”Det er super fint, at Danske Bank laver en træning som denne. Bankerne har jo netværket, de kender kunderne og kan lade dem møde hinanden. Det er med til at skabe vækst og sikre arbejdspladser, og selve kurset var super godt arrangeret med pitches og online deep dives om fx diversitet og valuation, som jeg faktisk havde ønsket var fysiske.” 

”Jeg var især imponeret af de to unge Flowering-founders. Tænk, hvilket talent de må være udstyret med, for i en så tidlig alder – hvor jeg selv lavede skolelektier – kan stable en virksomhed på benene”, siger hun. Danske Bank har efterfølgende inviteret deltagerne til et møde med Flowering, hvor de kan stille flere spørgsmål – et møde, Marianne naturligvis deltager i. 

Et fedt netværk og god, struktureret tilgang i øjenhøjde

Sebastian Petersen, CEO for Trendhim, der leverer accessories til mænd – ure, bælter, tasker – er en ung iværksætter, der har en pose penge, som han på et tidspunkt skal have ud at leve.

”Jeg har midlerne, interessen og ansvaret for at sætte noget i gang”, siger han. ”Lige nu er jeg mest nysgerrig på at snuse til økosystemet omkring business angels og startups, mere end at jeg er klar til en investering. Min primære begrænsning er tid, da jeg ved, at jeg ville bruge sved og tårer, når først jeg stod med en startup.”

”Men det synes jeg også, Akademiet har givet mig: et fedt netværk og værdien af en struktureret tilgang til en investering. Jeg synes, banken har været super god til at finde relevante eksperter og erfarne investorer og iværksættere, som har talt i øjenhøjde. Jeres Private Banking-afdeling er virkeligt gode til at skabe værdi for os, frem for bare at få nogle af bankens egne folk ind.”

Sebastian ser frem til at se gruppen af deltagere igen og er også på vej til at melde sig ind i foreningen for business angels, DanBan.

Husk ikke at kvæle startup’en

Et af indslagene på kurset var et møde med Vivino-stifter, Heini Zachariassen. Han pointerede blandt andet, at det er vigtigt, at investor ikke køber så meget af virksomheden, at man fjerner lysten og drivkraften hos founderne. Han understregede også betydningen af, at investor ikke går så meget i detaljer i due diligencen ved et køb, da startups typisk ikke har styr på alle detaljer og ikke råd til at betale for ekstern hjælp. 

Investor skal ifølge Heini Zachariassen huske på, at der er tale om meget risikovillig kapital, og sætte forventningerne derefter. Dog er det selvfølgelig vigtigt for investor at tjekke, at forretningsmodellen holder hele vejen rundt. Desuden pointerede han, at dårlig opførsel ikke glemmes. ”Folk snakker”, som han siger.

Endelig påpegede han manglen på at tale åbent om exit-strategier og manglende risikovillighed i Danmark sammenlignet med USA. ”Det er dyrt i USA, men effektivt – og vi bør også snakke mere om exit”, mente han.

Erfaring, netværk og hjerte lige så vigtigt som penge

”Mange af vores kunder ønsker at give noget tilbage til det samfund, som har bakket dem op på deres rejse. Det kan de gøre ved at investere deres kapital, men endnu vigtigere bringe deres erfaringer og netværk i spil for de unge virksomheder. De skal også lære at arbejde på en anden måde, end de er vant til i fx en corporate verden, hvor de her snarere skal inspirere og guide frem for at lede og eksekvere”, siger Christian Rødik, Senior Private Banker fra Danske Bank Private Banking Elite. 

”Som bank ønsker vi at være til stede, dér hvor vores kunder har passion og forstå deres behov og bevæggrunde endnu mere. Det er min oplevelse, at der er stor erhvervserfaring hos deltagerne, men at de stadig oplever stor værdi ved at komme her”, siger han.

Udvikle økosystemet omkring startups

”Angel Investor Academy er en naturlig del af bankens overordnede strategi om at støtte iværksættere – i dette tilfælde med adgang til kapital. Og yderligere skaber det rigtigt god værdi for vores Private Banking-afdeling, at kunne skabe værdi for deres kunder ved at opfylde deres ønsker og behov med at blive en kompetent business angel”, siger Stine Jersie Olsen, Chief Consultant fra Danske Bank Growth & Impact.

”Vi får flere business angels ud på markedet, og de er mere kvalificerede, dvs. kan forholde sig kritisk-konstruktivt til investeringerne og startup-virksomhederne, så vi kan få en solid vækst og udvikling. Og så glæder jeg mig over, at mange af deltagerne også investerer med en passion for imapct   og gerne vil være med til at skabe en bedre verden, fx ved at investere i startups, der har bæredygtighed som kerneforretning”, siger hun.

16 deltagere på første Akademi gået sammen om investering

Som resultat af første udgave af Angel Investor Academy  i efteråret 2020  modtog startup’en GO-Pen  efter en fin pitch en investering på 3,2 mio. DKK af et syndikat af 16 deltagere.

GO-Pen udvikler sikkert og billigt medicinsk udstyr til mennesker verden over, for hvem moderne medicinsk udstyr ellers er uden for rækkevidde. Flagskibet er en prisvenlig insulin-pen, der synes at gå sin sejrsgang. Founderne har blandt andet en fortid på Novo Nordisk og Coloplast.

”Jeg kunne godt se, at jeg ikke var den eneste, der var interesseret i GO-Pen efter pitchet”, siger Ole Vahlgren, leder af syndikatet af investorer. ”Derfor sendte jeg en håndskreven seddel rundt til middagen, hvor man kunne skrive sin interesse på. Jeg blev et naturligt lead qua min medicinalbaggrund fra Lundbeck og Otsuka.”

Iflg. Ole var det en god pitch, GO-Pen leverede: ”Den var troværdig, behovet og løsningen klar og teamets baggrund solid. Syndikeringen var oplagt, synes jeg, fordi vi netop var et hold, der skulle prøve vores nye læring af.”

”Jeg synes, det er fedt med én person, som vi kommunikerer med frem for alle 16”, siger Ole Nielsen, CEO for GO-Pen. ”Det gør alting meget nemmere, og så er det jo et fint, at Ole Vahlgren har en masse brancheerfaring”, siger han og fortæller, at størstedelen af investeringen skal bruges til dokumentation hos myndighederne, men også UX- og designstudier.

”Jeg oplever ikke, at det er et problem med så mange forskellige mennesker i syndikatet, men vi har også tilrettelagt procedurerne ret stramt, og så har vi et fælles mål: at geare vores investering med viden og erfaring”, siger Ole Vahlgren.

Næste Akademi forventes afholdt i Danmark til efteråret. 

Om Angel Investor Academy

Et uddannelsesforløb for 25 Private Banking-kunder i Danske Bank, som skal udfordre og skærpe deltagernes kompetence til at investere i startup-virksomheder. Forløbet strækker sig over en måned med tre dages fysisk tilstedeværelse og en dag med online-tilbud.

Emnerne er blandt andet investorprofilen, due diligence/værdiansættelse og afprøvning af de nye kompetencer ved en konkrete pitch fra en række startups. Hertil kommer tilbud inden for diversitet, bæredygtighed mv. Oplægsholderne er blandt andet fra Danske Bank, DanBan, EY og Poul Smith, krydret med indslag fra startups fx Vivino og Freshland.

Konceptet har gået sin sejrsgang og gennemføres nu i forskellige udgaver i både Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Akademiet er en del af Danske Banks ambitioner om at bidrage til vækst og udvikling i samfundet, herunder hjælpe startups med at skalere deres forretning.

 

Overvejer du også at blive business angel?

Kontakt din rådgiver eller læs mere her

Book møde