Små, agile og ambitiøse virksomheder, der har bæredygtighed som kerneforretning, spås en stor fremtid. Allerede nu viser data fra The HUB og Danske Banks seneste undersøgelse, ”State of the Nordic Impact Startups”,  at disse startups performer forretningsmæssigt godt – og i mange tilfælde bedre end deres tech-søstre og –brødre.

Derfor havde Danske Bank som sponsor valgt temaet ”Impact” på den netop gennemførte TechBBQ-messe i København – Danmarks største tech-messe med over 4.000 besøgende. Det faldt godt i tråd med messens overordnede tema, ”Elevate”. Altså bæredygtig vækst, vækst, der både gør noget godt for samfundet og for virksomhedens forretning.

En impact startups vækstrejse

På Impact-scenen, der var orkestreret af Danske Bank, var indslagene bygget op omkring en startups vækstrejse og de muligheder og faldgruber, virksomheden kan støde på. Praktikere og eksperter gav deres bud på bæredygtig vækst, både som indlæg og i diskussioner.

De fire temaer på scenen var: Skabe et stærkt team, Måle/validere impact, Tiltrække investeringer og Praktik omkring skalering, fx i form af Danske Banks +impact accelerator. Her gengiver vi et par af oplæggene:

Tiltrække talent
CEO Lisa Gautier for startup’en Hack Your Closet , der tilbyder en digital genbrugsplatform, gav en række gode råd til at skabe en stærk kultur og performance i en ”purpose-driven” virksomhed: 

  • Hav medarbejdere og folk omkring dig, der har viljen til at ændre ting
  • Vælg folk, der har været ude af deres komfortzone og er vokset som mennesker, fx ved at arbejde i udlandet eller andre større livsbegivenheder
  • Sikr diversitet i virksomheden

Rådene er ikke mindst vigtige for de mange virksomheder, der har et stort antal remote medarbejdere, fx i andre lande.

”Vær obs på de mange flotte CV’er. Der er folk derude, der har hørt at ”Mening” ser godt ud på karrierestigen, men det er meget vigtigt, at man forstår, hvad det vil sige at være på et tidligt stadie som virksomhed”, siger Lisa.

Måling og validering
”Indtil nu har det været op til den enkelte investor og startup at definere, hvad ”impact” er, og hvordan det måles”, fortæller advokat og Director hos Mazanti-Andersen, Julie Høi-Nielsen.

”Det har nu ændret sig – der er ikke længere fri leg. Det er nøje defineret i Taksonomi-forordningen, hvornår en aktivitet er grøn, ligesom investorerne bliver tvunget til at oplyse detaljeret om, hvordan de måler det. Det betyder, at investorerne er nødt til at stille meget mere rigide krav til selskabernes datagrundlag”, siger hun. 

En udfordring ved de nye regler er, at det stadig er uklart, hvad der skal til, for at datagrundlaget er tilstrækkeligt. 

”Det bliver vi forhåbentlig klogere på, når investorerne begynder at rapportere i henhold til. lovgivningen, og EU-landenes tilsyn forholder sig til indholdet af rapporteringerne. Desuden kommer der nogle udfyldende EU regler, der forhåbentlig vil give klarhed”, siger Julie Høi-Nielsen og fortsætter

”En ting er, at overholdelse af reglerne kræver væsentlige ressourcer hos både investorer og startups, en anden ting er, at på grund af uklarhed risikerer vi ”over-compliance”, hvilket i sidste ende vil ramme startups, som i forvejen er presset på ressourcerne.”

Venture-fonden byFounders har taget en pragmatisk holdning til den ufærdige lovgivning. I følge investor Sara Rywe har fonden valgt ikke at kalde sig “bæredygtig”, men derimod sige, at man har ”et bæredygtigt fokus.”

Det betyder, at når fonden evaluerer en startup med henblik på en potentiel investering, så bruger man ikke kun de traditionelle parametre som team, teknologi og marked, men også hvordan virksomheden vil bidrage til at bygge en bedre fremtid. 

Desuden har fonden en pragmatisk tilgang til impact-rapportering, hvor man typisk sammen med startup’en vælger få, men velvalgte KPI’er som fx tons CO2 udledt og medarbejder-omsætning. Det sker i erkendelse af, at den lovgivningsmæssige ramme pt. er utilstrækkelig og udviklet til venture-fonde på senere stadier – plus at startups simpelthen hverken har ressourcer eller kompetencer til at levere en omfattende dokumentation.

Samarbejdet med investor
I en dialog med deres investor, Daniel Nyvang Mariussen fra Dreamcraft, fortalte CFO Mads Fibiger fra scaleup’en Organic Basics om samarbejdet med kapitalen under temaet ”Finding your Soulmate.” 

”Vi vidste intet om investering, så derfor var det super at møde Daniel”, siger Mads, der lægger stor vægt på empati hos investor – evnen til at sætte sig i deres sko – og samme passion og vilje til at drive en virksomhed med bæredygtigt fokus.
I følge Daniel Mariussen går markedet mod impact. 

”Når du entrerer med impact startups, så fordrer det, at man udviser stor respekt og ydmyghed for deres følelse af mission. Lidt som når man går ind i en kirke og tager hatten af. Det kræver lidt mere omhu i tonen, når man som generalist-investor som mig gerne også vil investere i impact founders.”

Det skete på Impact-scenen

Strong ecosystems & stronger teams
Oscar S. Westergård (Antler)
Lisa Gautier (Hack Your Coset)
Jennifer von der Heydt (Loop-it)

Measuring/Valuating Impact
Julie Høi-Nielsen (Mazanti-Andersen)
Eva Hansen (Vækstfonden)

Attracting Investments
Mads Fibiger (Organic Basics) & Daniel Nyvang Mariussen (Dreamcraft)
Rokas Pecilulatis (Contrarian Ventures)
Sara Rywe (byFounders)

Green Startup Deep Dive
Maria Grabowska (Danske Bank Growth & Impact
Klara Ritter (Proptech1)

Danske Banks særlige løsninger for impact startups

Accelerator: Danske Banks +impact accelerator  hjælper impact startups med at skalere deres forretning. Det sker både via 1:1 møder med rådgivere og ekspert efter startup’ens ønske og i mødet med ligesindede startups. Acceleratoren afvikles typisk tre gange årligt.

Insigths: Danske Banks analyse af det nordiske økosystem for impact startups, ”State of the Nordic Impact Startups”,  konkluderes blandt andet, at impact startups er blevet mere modne og ofte performer bedre end deres tech-sidestykker, bland andet i form af evnen til at tiltrække investeringer og talent og i forhold til kompetencer og erfaring inhouse.

Talent:
På The HUB, Nordens største platform for jobs i startup-verdenen, kan du både som ansøger, virksomhed og investor søge og angive, hvilke verdensmål du arbejder inden for.

Danske Bank bringer desuden både store corporate kunder og private banking-kunder sammen med startups for at muliggøre et øget samarbejde om fx produkter, innovation og investering.

Læs mere: plusimpact.io