Vi lever i en konfliktfyldt verden, og det har også betydning for mange danske virksomheder. Navnlig når de skal vælge nye leverandører, produktionssteder og eksportmarkeder.

Geopolitik og sikkerhedsmæssige faktorer vejer tungere end tidligere, hvilket også afspejles i medierne, hvor begreber som deglobalisering, derisking og friendshoring er begyndt at fylde mere.

Ordforklaring:

Deglobalisering: udtryk for, at vi er på vej ind i en æra, hvor globaliseringen er i bakgear, og vi vil opleve mindre økonomisk integration.

Derisking: henviser til, at virksomheder begrænser deres risiko ved f.eks. at analysere leverandørkæder for at finde svage led og gøre dem mere modstandsdygtige.

Friendshoring henviser til, at virksomheder flytter deres produktion til lande, de er tættere allieret med.

Ifølge Danske Banks erhvervskundechef er der ingen tvivl om, at geopolitikken kommer til at fylde mere i virksomhedernes strategiske planer fremadrettet. Og han peger især på tre områder, som har betydning for dansk erhvervsliv: De to kendte og det ukendte.

Det kendte

Hvis vi starter med det kendte, så er krigen i Ukraine først og fremmest en menneskelig tragedie, men den har også betydning for dansk erhvervsliv – både indirekte, og når landet skal genopbygges:

”Da krigen brød ud, oplevede vi skyhøje energipriser og råvarepriser, som ramte virksomhedernes omkostninger og sendte inflationen i vejret. I øjeblikket er energipriserne mere stabile, men vi ser stadig store udsving. Kigger vi længere frem, åbner der sig erhvervsmuligheder i Ukraine for danske virksomheder, og mange står allerede klar til at bruge deres viden og ekspertise til at hjælpe med at genopbygge det krigshærgede land,” siger Niels Bang-Hansen.

Info:

Regeringen har etableret Ukraine Investeringsforum, der er et samlingspunkt for danske virksomheder og en række ministerier og organisationer, som vil bidrage til genopbygningen af Ukraine. Formålet er at dele information om konkrete projekter og muligheder for danske virksomheder samt formidle kontakt til ukrainske partnere.


Læs mere her.

Derudover er det især spændingerne mellem USA og Kina, der påvirker, eller kan komme til at påvirke, danske virksomheder:

”Hvis handelsspændinger mellem USA og Kina tager til, kan det føre til yderligere handelssanktioner og handelstekniske forhindringer, som kan få betydning for danske virksomheder, der køber og sælger fra Kina. Eskalerer konflikten, kan det udløse et sanktionsregime og få katastrofale konsekvenser set med både menneskelige og økonomiske briller,” forklarer Niels Bang-Hansen, som uddyber:

”Forhåbentlig kommer det ikke så vidt, men det er svært at spå udfaldet, og uanset hvad der sker, er det en god idé at sprede sin risiko og sørge for, at alle æggene ikke ligger i samme kurv. Læren er med andre ord, at man ikke bør gøre sig afhængig af et enkelt land, det gælder både i forhold til virksomhedens produktion og afsætning,”

Læs mere om, hvorfor flere virksomheder kigger på alternativer til Kina.

Det ukendte

Det ukendte er ifølge Niels Bang-Hansen de sorte svaner, som vi har set en del af de seneste år:

”Hvordan kan man navigere i det ukendte? Det er vanskeligt at forestille sig i hvilket format, en sorte svane kan komme. Seneste har vi set det med krigen mellem Israel og Hamas. Den har store humanitære konsekvenser, og vi kender endnu ikke alle de afledte økonomiske effekter. En ting står dog klart: der er en højere risiko ved at operere på højrisikomarkeder, end det vi har været vant til, og man skal derfor være forberedt på, at der kan ske uventede ting,”

Men hvad kan man så gøre for at prøve at håndtere den store usikkerhed og de mange ubekendte? Her lyder anbefalingen: Få styr på de variable risici.

”De variable risici falder i to kategorier: Dem man kender, og dem man ikke kender. Dem man kender, er dem, man har arbejdet med i mange år: Rente, valuta, råvarer og modpartsrisiko. Her er det en god idé at få afdækket sin risiko, så man har mere båndbredde til at håndtere de ukendte risici, der kan opstå som følge af det geopolitiske klima,” lyder det fra Niels Bang-Hansen, som samtidig opfordrer til, at man får lagt en plan A, B og C, så man er forberedt på forskellige scenarier og udfaldsrum.

328abb01-6cac-4d9b-aaf2-1ae39720e2f2

Niels Bang-Hansen fortæller om den økonomiske situation og de geopolitiske spændinger.

Har du brug for at tale med banken om risikoafdækning?

Så kontakt din rådgiver eller ring til os på 45 14 00 00