Kort fortalt

  • Udvalgte sektorer har drevet indtjeningsvæksten i USA.
  • Indtjeningen i europæiske selskaber halter langt bagefter.
  • Vi ser fortsat bedst potentiale i amerikanske aktier, herunder small cap-aktier.
  • Efter et år med stort fokus på Magnificent Seven-aktierne forventer vi en mere bredt funderet fremgang i USA i resten af 2024.

SE FORSLAG TIL EN RELEVANT AKTIEFOND i bunden af artiklen.
ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 


Den amerikanske regnskabssæson er næsten ved at være forbi. 92 pct. af selskaberne har aflagt regnskab for årets første kvartal, og selskabernes indtjening forventes aktuelt at lande 7,6 pct. højere i forhold til samme kvartal sidste år, når alle regnskaber er tikket ind. Det er en positiv overraskelse i forhold til, hvad analytikerne havde ventet. Indtjeningsvæksten er primært drevet af sektorerne kommunikationsservice, cyklisk forbrug, forsyning og IT. 

Derudover er de selskaber, der ikke har levet op til analytikernes forventninger, generelt blevet relativt mildt straffet med små kursfald på ca. 0,5 pct. set over to dage, efter regnskaberne er blevet aflagt. Optimismen på aktiemarkedet er derfor stadig til stede, og indtjeningsvæksten er klart en af de store faktorer, der har skabt den. 

Selvom det meste af regnskabssæsonen ligger bag os, har vi dog stadig en enkelt vigtig begivenhed foran os – nemlig Nvidias regnskab, der lander onsdag den 22. maj. Dette regnskab kan have indflydelse på stemningen i hele IT-sektoren og blandt selskaber relateret til megatrenden med kunstig intelligens. Og da IT-sektoren udgør en stor andel af globale aktier, vil det potentielt også kunne skabe en fest eller et dyk på hele aktiemarkedet.

Selv om vi i år er blevet mere positivt stemt over for europæiske aktier end sidste år, ser vi fortsat bedre potentiale i amerikanske aktier.Natalia Setlak, seniorstrateg i Danske Bank.

Europæisk indtjening halter langt bagefter
Den europæiske regnskabssæson er stadig godt i gang. Her har 72 pct. af selskaberne indtil videre aflagt regnskaber, og når alle regnskaber er aflagt, forventes der nu et fald i indtjeningen på 7,5 pct. set i forhold til samme kvartal sidste år. Der ventes et fald i indtjeningen på tværs af alle sektorer. 

Målt på P/E – dvs. hvor meget du som investor betaler pr. krones indtjening i selskaberne – er europæiske aktier dog billige i forhold til deres egen historik og sammenlignet med andre regioner. Det betyder, at en del dårlige nyheder efter vores vurdering allerede er indregnet i aktiekurserne. 

Men selv om vi i år er blevet mere positivt stemt over for europæiske aktier end sidste år, ser vi dog fortsat bedre potentiale i amerikanske aktier end i europæiske aktier – blandt andet fordi amerikanske selskaber kan nyde godt af den robuste amerikanske økonomi og få medvind af den positive indtjeningsvækst.VIDSTE DU, at du løbende kan spare op i fonde?

Med Danske Månedsinvestering i mobilbanken kan du hurtigt og enkelt oprette automatiske månedlige investeringer i et bredt udvalg af fonde – fx fonde med globale eller amerikanske aktier eller balancerede fonde med både aktier og obligationer. Kom i gang for helt ned til 350 kroner om måneden.

SÅDAN FUNGERER DET: Når først du har oprettet aftalen, bliver det aftalte beløb automatisk investeret for dig hver måned i den eller de fonde, du har valgt, og du slipper for at betale kurtage ved køb af fondene. Læs mere om Danske Månedsinvestering her

HVIS DET ER NOGET FOR DIG: Du finder Danske Månedsinvestering i din mobilbank under Investeringer > Services.

Vi forventer bredere fremgang i USA
Det globale aktiemarked er steget markant siden efteråret 2023, og opturen har primært været drevet af en højere P/E – også betegnet en multipelekspansion. Det betyder at investorerne gradvist har været villige til at betale mere pr. krones indtjening i selskaberne. 

En fortsat optur på aktiemarkedet skal efter vores mening være drevet af indtjeningsvækst i selskaberne og ikke yderligere multipelekspansion, men det ser vi også gode forudsætninger for i USA. Og hvor indtjeningsvæksten og kursstigningerne for det amerikanske aktiemarked i 2023 i høj grad var drevet af en række af de største teknologiselskaber – populært betegnet Magnificent Seven – forventer vi en mere bredt baseret og jævnt fordelt indtjeningsvækst og kursfremgang i resten af 2024.

Med andre ord ser vi fortsat et godt potentiale i amerikanske aktier, herunder også i amerikanske small cap-aktier, som det seneste år har haltet markant efter det amerikanske aktiemarked generelt. Vi forventer, at amerikanske small cap-aktier vil kunne klare sig rigtig godt i en kommende periode med opsving, men de kan dog blive udfordret, hvis renterne stiger yderligere fra de nuværende niveauer, da de typisk er mere rentefølsomme end de større selskaber. Hvordan kan jeg investere i amerikanske small cap-aktier?

Overvejer du at investere i amerikanske small cap-aktier, kan du fx gøre det via en aktiefond. Så er du sikret en god spredning i dine investeringer. Via Danske Bank kan du blandt andet investere i fonden JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) – USD. Fondens portefølje består af aktier i omkring 90 små og mellemstore amerikanske selskaber og har særligt fokus på kvalitetsselskaber med dygtige ledelser og den rette prissætning. Du kan både investere i fonden via netbanken og mobilbanken.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet er tilgængeligt på engelsk og central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linket herunder, hvor du også finder information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber:
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) – USD
Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet. J.P. Morgan kan beslutte at opsige aftalen, som er indgået med henblik på markedsføring af fonden.