Kort fortalt

  • For første gang siden 2021 forventer flere professionelle investorer nu en styrkelse end en svækkelse af global økonomi.
  • De professionelle investorer har den højeste aktievægt siden 2022.
  • Øget optimisme har givet større appetit på cykliske aktier og europæiske aktier – og mindre appetit på obligationer.
  • Vi forventer, at aktiemarkedet snart kommer tilbage på sporet igen efter de seneste ugers uro.
  • Stigende inflation bliver udpeget som den største risikofaktor.

SE FORSLAG TIL EN RELEVANT AKTIEFOND i bunden af artiklen.
ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 
>


De professionelle investorers verdensbillede er under hastig forandring. Den hårde landing i økonomien er taget af bordet, og for første gang siden december 2021 er der nu flere, der forventer en styrkelse end en svækkelse af global økonomi de næste 12 måneder. 

Der er tale om et virkelig markant skifte, nærmest et nyt verdensbillede, og det har især manifesteret sig den seneste måned og udløst en betydelig rotation i porteføljerne. Det viser Bank of Americas nyeste Fund Manager Survey, hvor godt 200 professionelle investorer rundt omkring i verden deltager, heriblandt også os. 

Kontanterne er blevet smidt ind på spillebordet, og der er i høj grad investeret i aktier og råvarer.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.


Højeste aktieovervægt siden 2022
Stemningsskiftet skyldes, at de økonomiske nøgletal er fortsat med at overraske positivt. Især amerikansk økonomi har på trods af de kraftige rentestigninger vist sig ikke bare at være robust, men ser ligefrem ud til at kunne accelerere. Det har også udløst en fornyet tro på, at virksomhederne kan levere solid indtjening. Derfor er kontanterne blevet smidt ind på spillebordet, og der er i høj grad investeret i aktier og råvarer. 

Aktieovervægten er steget til det højeste niveau siden december 2022, og stigningen i andelen, der overvægter råvarer, er den største månedlige stigning nogensinde registreret i Global Fund Manager-undersøgelsen. Samtidig er kontantandelen i porteføljerne faldet til blot 4,2 pct. Hvis den kommer under 4 pct., er det normalt et salgssignal, fordi det afspejler, at investorerne er blevet for optimistiske – eller måske for grådige.  

Frygter, at inflationen ikke kommer ned
En konsekvens af den overraskende økonomiske styrke er, at inflationen aftager i et langsommere tempo, end man kunne ønske sig. Frygten er, at den slet ikke kommer ned. Der er nu suverænt flest, der peger på ”stigende inflation” som den største risikofaktor. Geopolitik er henvist til andenpladsen, efterfulgt af det amerikanske valg til november. 

Når investorerne frygter stigende inflation, er det selvfølgelig, fordi det kan aflyse rentenedsættelserne og i værste fald føre til en ny bølge af renteforhøjelser. Troen på faldende markedsrenter er da også styrtdykket, og de professionelle investorer er nærmest flygtet ud af obligationer med det største månedlige fald i obligationsovervægten, der er registreret i mere end 20 år. Rotationen ud af obligationer er selvsagt en del af forklaringen på de markante stigninger i de lange markedsrenter i den senere tid.

Forventer aktiemarkedet tilbage på sporet
Trods den stærkere tro på global økonomi har aktiemarkedet dog også haft det svært de seneste uger. Det skyldes blandt andet usikkerhed om, hvorvidt teknologiaktierne på den korte bane kan leve op til de høje forventninger skabt af AI-bølgen (kunstig intelligens) samt forhøjet geopolitisk usikkerhed efter Irans angreb på Israel. Og så skyldes det ikke mindst den stigende frygt for, at inflationen ikke er kommet under kontrol, og at det kan føre til nye renteforhøjelser. 

Det er dog vores vurdering, at disse bekymringer er midlertidige, og at aktiemarkedet snart vil være tilbage på sporet, godt hjulpet af styrken i global og ikke mindst amerikansk økonomi. 

LÆS OGSÅ: Nu er populær aktiesparekonto blevet endnu mere attraktiv

Trends blandt professionelle investorer
De professionelle investorer har som nævnt roteret fra obligationer og kontanter til aktier og råvarer. Kigger vi yderligere ned i detaljerne, så forstærkes billedet af en rotation mod det mere cykliske. 

På sektorniveau er der roteret fra sundhed og IT ind i de mere cykliske sektorer som industri, materialer og energi. Desuden er overvægten i europæiske aktier steget markant. Europa er relativt industritungt og cyklisk, så hvis man tror på, at økonomien kommer til at klare sig bedre end forventet drevet af et opsving i industrien, der i en lang periode har ligget underdrejet, så er europæiske aktier helt klart interessante.

Her ser vi interessant afkastpotentiale
Vi er stort set enige i den tilgang, som Bank of Americas undersøgelse afspejler blandt de professionelle investorer. Vi ser tegn på bedring i økonomien og forventer en blød landing – og måske så blød, at det ikke rigtig kan kaldes en landing. Derfor overvægter vi aktier, har løftet europæiske aktier op fra en undervægt til neutral vægt og har for nyligt sat sektorerne industri og råvarer på overvægt. En overvægt betyder, at vi i den kommende tid forventer et højere afkast fra de pågældende sektorer end fra aktiemarkedet generelt.

Desuden kan vi godt lide amerikanske small-cap aktier, der kan forventes at klare sig godt i en periode med opsving, men kan blive udfordret, hvis renterne stiger yderligere. (Se eksempel på en konkret fond med amerikanske small cap-aktier i bunden af artiklen). 

Der er dog altid en risiko for gruppetænkning, hvor vi går og bekræfter hinanden i det samme verdensbillede. Vi taler jævnligt med mange af de store investeringsbanker m.fl., så måske er det ikke så mærkeligt, hvis vi nogle gange ender med at mene stort set det samme. Spørgsmålet er så, hvad det er vi overser? De fleste peger på højere inflation som den største risiko. Så mon ikke det er noget helt andet, der pludselig kan ramme os … Hvordan kan jeg investere i amerikanske small cap-aktier?

Overvejer du at investere i amerikanske small cap-aktier, kan du fx gøre det via en aktiefond. Så er du sikret en god spredning i dine investeringer. Via Danske Bank kan du blandt andet investere i fonden JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) – USD. Fondens portefølje består af aktier i omkring 90 små og mellemstore amerikanske selskaber og har særligt fokus på kvalitetsselskaber med dygtige ledelser og den rette prissætning. Du kan både investere i fonden via netbanken og mobilbanken.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix.

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet er tilgængeligt på engelsk og central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linket herunder, hvor du også finder information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber:
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) – USD
Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet. J.P. Morgan kan beslutte at opsige aftalen, som er indgået med henblik på markedsføring af fonden.