1. Stadig stor appetit på obligationer

Efter mange år i skyggen af lavrentemiljøet har højere renter de seneste år genantændt private investorers interesse for obligationer – og den er fortsat intakt. 

”Selv de mindst risikofyldte obligationer som fx danske stats- og realkreditobligationer giver nu en rigtig fornuftig løbende rente, som man knapt turde drømme om gennem årene med meget lave og negative renter. Det har gjort obligationer endnu mere attraktive som en del af risikospredningen i en portefølje, og derfor ser vi fortsat betydelige investeringer ind i obligationsfonde,” fortælle Natalia Setlak, der er seniorstrateg i Danske Bank.

Der er især stor interesse for fonde med danske obligationer, hvor både Danske Invest Korte Obligationer og Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer er på top 10-listen over fonde med størst såkaldt netto inflow – dvs. hvor private investorer samlet set har øget deres investeringer mest i det forgangne kvartal.

På top 10-listen finder vi også Danske Invest Mix Obligationer KL, som er en enkelt alt-i-en-løsning, der investerer i et miks af danske og udenlandske obligationer på tværs af stats- og realkreditobligationer, indeksobligationer, virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer.

”Risikospredning er ikke blot vigtigt, når du investerer i aktier, men også inden for obligationer. Der kan være stor forskel på afkastet og risikoen ved forskellige typer obligationer,” siger Natalia Setlak.

VIDSTE DU, at du løbende kan spare op i fonde?

  • Med Danske Månedsinvestering i mobilbanken kan du hurtigt og enkelt oprette automatiske månedlige investeringer i et bredt udvalg af fonde – fx fonde med danske obligationer og globale aktier.
  • Kom i gang for helt ned til 350 kroner om måneden.
  • Når først du har oprettet aftalen, bliver det aftalte beløb automatisk investeret for dig hver måned i den eller de fonde, du har valgt.
  • Du finder Danske Månedsinvestering i din mobilbank under Investeringer > Services. Du kan også læse mere om Danske Månedsinvestering her.

2. Høje afkast har sendt hedgefonde ind i varmen
Efter et udfordrende 2022 kom vores Danske Invest-rentehedgefonde rigtig stærkt igen i 2023, hvor de alle leverede over 20 pct. i afkast, og det har naturligt nok skærpet interessen for fondene. (Se de fulde fondsnavne og historiske afkast i bunden af artiklen.) 

”I Danske Bank betragter vi hedgefonde som en væsentlig aktivklasse, der kan bidrage til at sprede risikoen og skabe en stærk og stabil portefølje med fornuftige afkast, og heldigvis kan vi se, at mange private investorer også er opmærksomme på mulighederne inden for hedgefonde,” siger Natalia Setlak

På top 10-listen over mest populære fonde i årets første kvartal finder vi således rentehedgefondene Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies Fund og Danske Invest Fixed Income Global Value.

Rentehedgefonde er fonde, der forsøger at skabe afkast til investorerne via forskellige investeringer i obligationer og renteprodukter som fx swaps og futures. 

”Set i forhold til almindelige aktie- og obligationsfonde har hedgefonde en større og mere avanceret værktøjskasse, når de investerer, og i bedste fald kan rentehedgefondene give positive afkast, uanset om renterne stiger eller falder. Men modsat kan de naturligvis også give tab, hvis forvalterne har valgt de forkerte strategier i forhold til markedsudviklingen,” fortæller Natalia Setlak. 

Du kan investere i rentehedgefondene via din rådgiver i Danske Bank, hvis du opfylder en række særlige krav – herunder at du er bekendt med de relevante risici ved fondene. Læs mere om vores rentehedgefonde her.

Med en global indeksfond sikrer du dig stor risikospredning på en enkel måde og med omkostninger i den lave ende af skalaen.  Natalia Setlak, seniorstrateg i Danske Bank.

3. Globale indeksfonde er tidløse klassikere
Private investorer har fortsat en ukuelig appetit på indeksfonde med globale aktier, som man finder flere af på top 10-listen. På tværs af alle fonde var Danske Invest Global Index den fond, hvor der både var flest handler i årets første kvartal og blev investeret flest penge.

”En fond med globale aktier udgør et solidt fundament, når du investerer i aktier, og med en global indeksfond sikrer du dig stor risikospredning på en enkel måde og med omkostninger i den lave ende af skalaen. Det appellerer til rigtig mange private investorer – og med god grund. En global indeksfond er en tidløs klassiker, hvor du som investor får et afkast på niveau med det generelle markedsafkast, uanset om det så er positivt eller negativt,” fortæller Natalia Setlak.

Danske Invest Global Index er i øvrigt også ubetinget den mest populære fonde i Danske Månedsinvestering, hvor du kan oprette automatiske månedlige investeringer i et bredt udvalg af fonde.

Hvor Danske Invest Global Indeks investerer alene i de udviklede markeder som fx USA, Europa og Japan, har den anden globale indeksfond på top 10-listen – Danske Invest Index Global AC Restricted – en lidt anderledes profil. Den investorer også i emerging markets og har skærpet fokus på bæredygtighed. 

TOP 10: Mest populære fonde i årets første kvartal

Mest handlede fonde blandt private investorer i Danske Bank i 1. kvartal 2024, målt på netto inflow 2024 – dvs. hvor investorer samlet set har øget deres investeringer mest i det forgangne kvartal.

1. Danske Invest Global Indeks, klasse DKK d

2. Danske Invest Teknologi Indeks KL

3. Danske Invest Index Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK

4. Danske Invest Danske Korte Obligationer, klasse DKK d

5. Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class

6. Danske Invest SICAV - SIF Fixed Income Global Value Class C p

7. Danske Invest Japan, klasse DKK d

8. Danske Invest Mix Obligationer KL

9. Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d

10. Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d

Kilde: Danske Bank.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

Historiske afkast for rentehedgefondene. De angivne afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger og evt. performance fee. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class: 2014: 4,80%, 2015: 5,08%, 2016: 12,99%, 2017: 11,40%, 2018: 2,29%, 2019: 7,08%, 2020: 9,67%, 2021: 2,62%, 2022: -9,36%, 2023: 21,30%, Q1 2024: 5,87%.

Danske Invest SICAV - SIF Fixed Income Global Value Class C p (siden 08.06.2018): 2018: 2,25%, 2019: 11,60%, 2020: 12,85%, 2021: 4,40%, 2022: -12,69%, 2023: 26,19%, Q1 2024: 7,14%.

Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class: 2014: 8,12%, 2015: 5,48%, 2016: 8,47%, 2017: 9,11%, 2018: 0,79%, 2019: 6,52%, 2020: 11,10%, 2021: 3,13%, 2022: -12,71%, 2023: 25,02%, Q1 2024: 7,17%.

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linkene herunder (under ”Dokumenter for de respektive fonde), hvor du også finder information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber:
Aktie- og obligationsfondene
Rentehedgefondene
Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S’ fonde.