Vi ekskluderer statsobligationer og statsejede selskaber fra Rusland

Danske Bank tager konsekvensen af Ruslands invasion af Ukraine – få svar på de mest udbredte spørgsmål fra kunder.

I Danske Bank har vi nu valgt at ekskludere russiske statsobligationer og aktier i statsejede russiske selskaber som fx Gazprom fra vores investeringsporteføljer og -produkter, herunder også Danske Invest-fonde. I den kommende tid vil vi derfor arbejde på at frasælge disse investeringer i det omfang, det er muligt i forhold til vores forpligtelser samt vores mulighed for at foretage handler på markedet.

”Vi er forfærdede over Ruslands invasion af Ukraine, som går imod alt, hvad Danske Bank står for, og som naturligvis også er helt uforeneligt med Danske Banks politik for ansvarlige investeringer. Som bank og en del af det globale finansielle system har vi en vigtig rolle at spille med hensyn til at sikre, at de sanktioner, der pålægges Rusland, gennemføres rettidigt og hensigtsmæssigt,” siger Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank.

Vi får i øjeblikket mange spørgsmål fra kunder, der vil høre mere om russiske investeringer og vores eksklusioner. Herunder giver vi svar på de mest udbredte spørgsmål:

Spørgsmål og svar


Krigen i Ukraine og de internationale sanktioner udvikler sig hastigt, og i Danske Bank følger vi situationen tæt og vurderer løbende, om der er behov for ændringer i vores investeringsanbefalinger og eksklusioner.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere for at afdække alle relevante aspekter for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig i øvrigt til at læse om dine investorrettigheder i de nævnte fonde her

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.