Opret aktiesparekonto

En aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier til en mere gunstig beskatning end ved normal investering i aktier. Du kan nemt oprette din aktiesparekonto, direkte i netbanken.

 

Teknisk set består aktiesparekontoen af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til 103.500 kr. (2022) i alt på kontoen, som du derefter kan investere i aktier eller aktiefonde, der bliver registreret i depotet.

Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering til at fremme aktiekulturen i Danmark, og du kan alene investere frie midler – dvs. almindelig opsparing – med en aktiesparekonto og ikke pensionsmidler eller midler i en virksomhed.

Grænsen for indbetaling reguleres hvert år efter personskattelovens § 20. Værdien af aktiesparekontoen opgøres pr. 31. december hvert år og danner grundlag for, i hvilket omfang der kan foretages nettoindskud i det følgende kalenderår. Hvis kursværdien den 31. december var mindre end grænsen kan der i året indsættes forskellen mellem grænsen og kursværdien. Hvis kursværdien den 31. december var større end lig med grænsen, kan der ikke indsættes yderligere uanset hvor meget der var indskudt i det foregående år.

Der kan uanset ovenstående foretages indskud på aktiesparekontoen til betaling af skat. Indskuddet skal foretages i det kalenderår, hvor skatten forfalder til betaling.

  • Attraktive skattevilkår
  • Nem bestilling i netbanken
  • Indsæt op til 103.500 kr.
Opret Aktiesparekonto

Fakta om aktiesparekontoen
AktiesparekontoNormal investering af frie midler i aktier
Lagerbeskattet (årligt).Realisationsbeskattet (ved salg).
17 pct. skat.27 pct. for aktieindkomst op til 55.300 kr. og 42 pct. for aktieindkomst derover (2020-grænse).
Maksimalt indskud på 103.500 kr.

Intet maksimalt indskud.

Der kan investeres i børsnoterede aktier og aktiebaserede udloddende fonde samt ETF`er, der beskattes som aktieindkomst.Der kan investeres i alle typer af aktier og aktiebaserede fonde*.
Omkostninger består af kurtage og depotgebyrer¨. Omkostninger består af kurtage og depotgebyrer¨.
*For nogle aktiebaserede ETF’er gælder andre beskatningsregler end beskrevet her.
¨Læs om omkostninger i Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer og priser for opbevaringsdepoter.Stadig ikke sikker på, at en aktiesparekonto er noget for dig? 

Se om det er noget for dig

Andre har også set