Opret aktiesparekonto

En aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier til en mere gunstig beskatning end ved normal investering i aktier. Du kan nemt oprette din aktiesparekonto, direkte i netbanken.

 

Teknisk set består aktiesparekontoen af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til 103.500 kr. (2022) i alt på kontoen, som du derefter kan investere i aktier eller aktiefonde, der bliver registreret i depotet.

Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering til at fremme aktiekulturen i Danmark, og du kan alene investere frie midler – dvs. almindelig opsparing – med en aktiesparekonto og ikke pensionsmidler eller midler i en virksomhed.

Grænsen for indbetaling reguleres hvert år efter personskattelovens § 20. Værdien af aktiesparekontoen opgøres pr. 31. december hvert år og danner grundlag for, i hvilket omfang der kan foretages nettoindskud i det følgende kalenderår. Hvis kursværdien den 31. december var mindre end grænsen kan der i året indsættes forskellen mellem grænsen og kursværdien. Hvis kursværdien den 31. december var større end lig med grænsen, kan der ikke indsættes yderligere uanset hvor meget der var indskudt i det foregående år.

Der kan uanset ovenstående foretages indskud på aktiesparekontoen til betaling af skat. Indskuddet skal foretages i det kalenderår, hvor skatten forfalder til betaling.

  • Attraktive skattevilkår
  • Nem bestilling i netbanken
  • Indsæt op til 103.500 kr.
Opret Aktiesparekonto

Fakta om aktiesparekontoen
AktiesparekontoNormal investering af frie midler i aktier
Lagerbeskattet (årligt).Realisationsbeskattet (ved salg).
17 pct. skat.27 pct. for aktieindkomst op til 55.300 kr. og 42 pct. for aktieindkomst derover (2020-grænse).
Maksimalt indskud på 103.500 kr.

Intet maksimalt indskud.

Der kan investeres i børsnoterede aktier og aktiebaserede udloddende fonde samt ETF`er, der beskattes som aktieindkomst.Der kan investeres i alle typer af aktier og aktiebaserede fonde*.
Omkostninger består af kurtage og depotgebyrer¨. Omkostninger består af kurtage og depotgebyrer¨.
*For nogle aktiebaserede ETF’er gælder andre beskatningsregler end beskrevet her.
¨Læs om omkostninger i Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer og priser for opbevaringsdepoter.Stadig ikke sikker på, at en aktiesparekonto er noget for dig? 

Se om det er noget for dig

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.