Gå til hovedindhold

Aldersopsparing

Pensionsopsparing med fleksible muligheder for udbetaling

 • Modregnes ikke i folkepensionen
 • Ingen skat på udbetalinger
 • Få hele beløbet på én gang eller løbende

Hvad er en aldersopsparing?

En aldersopsparing, også kaldet alderspension, er en opsparing, du kan bruge, når du vil spare op til livet som pensionist. Når pengene skal udbetales, vælger du selv, om du vil have dem som et engangsbeløb eller som løbende udbetalinger. Der er mange fleksible muligheder for udbetaling af din aldersopsparing. Tal med din rådgiver for at finde ud af hvad der er bedst for dig.

Opsparingen bliver ikke modregnet i din folkepension, og du skal heller ikke betale skat eller afgift af pengene, når de bliver udbetalt. Til gengæld får du heller ikke fradrag for indbetalingerne.

Aldersopsparing afløste i 2013 kapitalpension.

Hvem kan oprette en aldersopsparing?

Alle der endnu ikke har nået pensionsudbetalingsalderen +20 år, kan oprette en aldersopsparing. Det vil sige, at er du født efter 1. januar 1967, vil pensionsudbetalingsalderen være 66. Til dette skal lægges 20 år og du kan derfor oprette en aldersopsparing frem til du fylder 86 år.

Pensionsudbetalingsalderen er ikke den samme for alle, men kommer an på hvornår du er født.
Læs mere om pensionsudbetalingsalderen

Hvornår kan jeg overveje en aldersopsparing?

Vi anbefaler at du kontakter vores rådgivere, hvis du overvejer at oprette en aldersopsparing. Det kommer meget an på din personlige økonomi, hvordan du bør planlægge din pension. Book et møde, hvis du vil tale med os om dine muligheder for pensionsopsparing.

Se vores øvrige pensionsprodukter her

Aldersopsparing

Fakta

 • Hvornår kan jeg få udbetalt min aldersopsparing?

  Hvornår kan jeg få udbetalt min aldersopsparing?

  Aldersopsparingen kan udbetales på én gang eller løbende. Din alder afgør, hvornår du kan få pengene udbetalt, ikke om du allerede er gået på pension.

  Du kan tidligst få din pension udbetalt, når du når din pensionsudbetalingsalder, og udbetalingen skal være afsluttet senest 20 år efter pensionsudbetalingsalderen.

  Hæver du din aldersopsparing, før du når din pensionsudbetalingsalder, skal du betale 20 % i afgift til staten. 

  Der er mange fleksible muligheder for udbetaling af din aldersopsparing. Tal med din rådgiver for at finde ud af hvad der er bedst for dig.

  Se din pensionsudbetalingsalder

 • Garanti for udbetaling

  Garanti for udbetaling

  Du har opsparingssikring. Det betyder, at dine efterladte får din aldersopsparing, hvis du dør, før du selv har fået udbetalt det hele.

 • Hvornår kan jeg senest oprette en aldersopsparing?

  Hvornår kan jeg senest oprette en aldersopsparing?

  Du kan oprette en aldersopsparing indtil 20 år efter, du har nået din pensionsudbetalingsalder.

  Se din pensionsudbetalingsalder

 • Hvor meget kan jeg indbetale på min aldersopsparing?

  Hvor meget kan jeg indbetale på min aldersopsparing?

  Hvor meget du kan indbetale på en aldersopapring reguleres fra år til år. Du kan indbetale op til 5.400 kr. i 2021. 
  Hvis der er 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du dog indbetale 52.400 kr. i 2021. Du kan fortsætte med at sætte penge ind på opsparingen, selvom udbetalingerne er begyndt. 

  Der vil være tilfælde, hvor du ikke kan indbetale op til det høje beløb på en aldersopsparing.

  Læs hvilke situationer det drejer sig om

 • Investering 

  Investering 

  Pengene på en aldersopsparing kan investeres i aktier, obligationer eller investeringsbeviser.

  Du kan enten selv investere i netbanken, og dermed investere din pensionsopsparing i eget depot, eller du kan få os til at investere for dig med enten Puljeinvest eller med Danica Pensions investeringsmuligheder: Danica Balance, Danica Link og Danica Select.

  Danica Pension er en del af Danske Bank-koncernen.

  Du skal betale PAL-skat til staten af det løbende afkast (15,3 %).

 • Efterløn

  Efterløn

  Tal med os, hvis du vil vide, hvordan du er stillet. Udbetaling af din efterløn kan nemlig blive modregnet på baggrund af værdien på din aldersopsparing. 
 • Suppler med andre pensionsopsparinger 

  Suppler med andre pensionsopsparinger 

  Der er mange måder at spare op til pensionen. Hvad der passer bedst til dig, afhænger af din økonomi, din alder, dine familieforhold – og i det hele taget dine forventninger til, hvordan du vil leve, når du går på pension. Derfor kan det muligvis betale sig for dig at supplere med andre typer af pensionsopsparing som f.eks. Livsvarig Pension eller Ratepension.

  Tal med os, hvis du vil vide, hvad der er den bedste løsning for dig. 


 • Saml dine pensioner

  Saml dine pensioner

  Har du flere mindre pensionsopsparinger, er det værd at overveje at samle dem. Det kan give mere enkelhed og overskuelighed, du kan ofte spare omkostninger, og du undgår, at mindre pensionsordninger ender med at blive ”spist op af gebyrer”.
   
  Er du i tvivl om, hvilke pensionsopsparinger du har, kan du logge på pensionsinfo.dk og få et samlet overblik.
Pension

Tips & Råd

 • Når livet ændrer sig
  Når dit liv ændrer sig, kan dine pensionsbehov også ændre sig. Skifter du f.eks. job, får børn, bliver gift – eller andre ting, der ændrer på din situation – kan det være nødvendigt at gå tingene igennem, så du er sikker på, at du også fremad vil være godt nok dækket.

  Se i nedenstående Tips & Råd, hvornår du bør være ekstra opmærksom på din pension eller tal med os, hvis du vil høre, hvordan du er stillet.
 • Nyt job
  Med et nyt job følger også andre vigtige beslutninger. Nogle arbejdspladser tilbyder pensionsordninger - andre forventer, at du selv klarer det. Hvis din løn og dine pensionsforhold ændrer sig, bør du tjekke, om du har behov for en supplerende privat pensionsordning, eller om du måske sparer for meget op.  
 • Ny bolig
  For mange er det en stor beslutning at etablere et nyt hjem – både økonomisk og personligt – og du bliver måske mere afhængig af de faste indtægter i din hverdag. Jo dyrere boligen er, jo vigtigere er det derfor, at du overvejer din og din families situation. Med en forsikring kan du være med til at sikre dig og din familie økonomisk, så I f.eks. kan blive boende, hvis du kommer til skade og ikke kan arbejde - eller så familien kan blive boende, hvis du ligefrem mister livet.
   
  Det er i det hele taget en god idé at få overblik over pensionen, hvis du flytter til en ny bolig, eller hvis markedet udvikler sig, så friværdien ændrer sig. Måske sparer du for meget op – eller måske skal du overveje at supplere din nuværende opsparing.
 • Får børn
  At få børn er en af de største begivenheder i vores liv. Men desværre glemmer mange af os at tage stilling til, hvordan familien skal klare sig, hvis uheldet skulle være ude. Faktisk får 36 % af danske forældre ikke tjekket deres livs- og ulykkesforsikring, når de får børn. Mange tænker ikke over, at familieforøgelsen stiller større krav til ens forsørgerpligt, eller at en barselsorlov kan får stor betydning for pensionsopsparingen størrelse i sidste ende.
   
  Det er vigtigt, at I tager stilling til, hvordan familien er stillet økonomisk, hvis uheldet rammer jer, og én af jer mister erhvervsevnen, blive syg eller dør. I den lidt mindre alvorlige afdeling kommer, at en barselsorlov ofte går ud over pensionsopsparingen. Er man f.eks. væk fra arbejdsmarkedet, kan det koste op til 6 % af pensionsopsparingen, og det kan mærkes, den dag du ikke længere skal arbejde.
   
  Hvis du er berettiget til fuld løn under barsel, betaler din arbejdsgiver pensionen i hele perioden. Hvis du ikke får fuld løn under barsel, har du selv mulighed for at indbetale pension i perioden. Måske kan det betale sig i længden.
 • Bliver alvorligt syg eller dør
  Det er ikke nok at spare op til din alderdom. Du bør også overveje, om du har de rigtige personforsikringer. Har du f.eks. en forsikring, der dækker din løn, hvis du bliver syg? Og er din familie økonomisk sikret, hvis du bliver syg eller dør? Det kan være svære spørgsmål at forholde sig til, men vil du hjælpe dig selv og din familie bedst muligt, er det nødvendigt at overveje – før uheldet er ude.  
 • Går på pension
  Har du råd til at blive boende i din bolig, når du går på pension? Skal du starte med at 'spise dine mursten'? Eller skal du bruge af pensionsmidlerne og formuen fra starten? Det er bare et par af de spørgsmål, du bør stille dig selv, når du skal lægge den økonomiske kabale for din tredje alder. Vi kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du får mest ud af pensionsopsparingen og anden opsparing, når du går på pension. Og vi kan hjælpe dig med at sammensætte udbetalingen af både pensionsopsparingen og eventuel anden opsparing, så du får mest muligt ud af pengene, så det passer til dine behov. 
 • I flytter sammen
  At flytte sammen er en god anledning til at få talt om, hvilke planer I har for fremtiden. Hvis du og din kæreste skal til at dele de daglige udgifter, betyder det måske, at I har råd til at indbetale mere i pension. Selv et mindre beløb ekstra hver måned kan få betydning for jeres levestandard, når I går på pension.
   
  55 % af danskerne får ikke gennemgået deres livs- og ulykkesforsikring, når de flytter sammen – og det kan blive et problem. For bor I sammen uden at være gift, er I ikke automatisk sikret så godt som gifte par, hvis uheldet skulle være ude. Det er en god idé at få overblik over, hvordan I er stillet økonomisk, hvis en af jer mister erhvervsevnen eller dør. Har I f.eks. råd til at blive boende med en lavere indkomst? Har I oprettet livsforsikringer? Har I begunstiget hinanden, så den efterladte kan få udbetalt pension eller forsikring, hvis en af jer dør? Og hvad med dine, mine og vores børn? Find ud af, hvordan I sikrer hinanden både juridisk og økonomisk inden I står i en uheldig situation.
 • I bliver gift
  At blive gift er en fantastisk begivenhed, der huskes af mange som en af de største dage i deres liv. Det er samtidig en god anledning til at få kigget på, hvordan I sikrer hinanden bedst muligt. Det er vigtigt, at I overvejer, om I har råd til at blive boende, hvis den ene mister erhvervsevnen. Og selv om det er en ubehagelig tanke, bør I også forholde jer til, om den ene kan blive boende, hvis den anden dør. Husk også at få overblik over, hvem der er jeres begunstigede, så en eventuel pensionsopsparing eller forsikringsdækning lander hos den eller de rette personer, hvis uheldet er ude.
   
  Er der børn fra tidligere forhold, er det særligt vigtigt at sikre sig juridisk og økonomisk. Dør din ægtefælle f.eks., og har han eller hun børn med en anden, vil børnene skulle arve den afdøde. Det kan betyde, at du må flytte fra jeres fælles bolig, så børnene kan få den arv, de er berettigede til. Et testamente kan hjælpe til med at ændre på noget af fordelingen af arven. Vi anbefaler derfor, at I taler med en advokat om at få oprettet et testamente.
   
  De færreste tænker på skilsmisse, når de bliver gift. Faktum er dog desværre, at mange ægteskaber går i opløsning. I skal være opmærksomme på, at pensionen ikke automatisk deles lige ved skilsmisse. Derfor er det en god idé at blive enige om, hvordan I ønsker at dele pensionen, hvis I en dag skulle beslutte jer for at gå hver til sit. En løsning kan være at få oprettet en ægtepagt hos en advokat, længe inden en evt. skilsmisse bliver aktuel. 
   
 • I bliver skilt
  Skal I skilles, er der flere ting, I skal være opmærksomme på i forhold til pension og forsikring. F.eks. indgår jeres pensionsopsparinger ikke automatisk i bodelingen, og det betyder umiddelbart, at I alene får det, I hver især har sparet op. Rent økonomisk går skilsmissen ofte ud over kvinderne, fordi kvinder i gennemsnit sparer cirka 30 % mindre op til pension end mænd. Ønsker I en mere ligelig fordeling af pensionsopsparingerne, kan I tale med en advokat og evt. oprette en ægtepagt.

  I jeres nye liv hver for sig er det også vigtigt at undersøge, om I er godt nok dækket både pensions- og forsikringsmæssigt, så I opnår den økonomiske tryghed, I hver især ønsker og har brug for. Det er også vigtigt forholde sig til, om der skal indsættes nye begunstigede på jeres pensions- og forsikringsordninger.
 • Du vil spare mere op
  Om mere opsparing på en pensionsordning er det rette for dig, afhænger af mange ting. F.eks. din økonomi, dine ønsker og drømme for fremtiden og din tidshorisont. Ekstra opsparing på pensionsordningen er med andre ord ikke nødvendigvis bedst for alle, og der kan være flere løsninger, du bør overveje, når det gælder om at opnå en god økonomi på langt sigt. F.eks. opsparing af frie midler eller tilbagebetaling af lån.
   
  Hvad der bedst betaler sig for dig kræver nærmere rådgivning, så kontakt os, hvis du vil høre, hvordan du bedst sikrer dig til din tilværelse som pensionist. 
 • Få rådgivning om den rette løsning

  Book et møde, hvis du vil have rådgivning om, hvordan du får mest ud af dine pensionspenge.

  Book møde
 • Anmeld skade

  Når du er forsikret i Danica Pension gennem Danske Bank, kan du ansøge om at bruge din sundhedssikring eller anmelde tab af erhvervsevne, kritisk sygdom eller dødsfald.

  Anmeld skade

Andre har også set


Tak for din interesse

Vi har modtaget din henvendelse, og du hører fra os
hurtigst muligt. Vi bestræber os på at svare inden for
24 timer på hverdage.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.