Med Administrationsmodulet kan din virksomhed nemt og hurtigt slette og administrere fuldmagter i District. Virksomheden vælger nogle administratorer, som alene eller to i forening kan foretage alle ændringer.

Når en bruger ikke længere skal have adgang til District, er det vigtigt, at I husker at slette brugeren. Det betyder, at brugeren ikke længere kan logge på jeres aftale og ikke længere har fuldmagter til jeres konti, og så sparer det virksomheden for gebyret ved at have brugeren oprettet.

Sådan gør du
Administrationsmodulet samt rettigheder som aftale- og/eller brugeradministrator, er en forudsætning for at bruge District til dette formål.

 • Log på District
 • Klik på 'Administration' på den øvre topnavigation, og under 'Brugeradministration' vælg 'Brugeroversigt'.
 • Find den bruger, der skal slettes.
 • Klik på funktionspilen til venstre for brugeren, og vælg 'Slet'.
 • Klik på 'Afslut'.
 • Indtast din personlige kode for at godkende, og klik på 'OK' i vinduet 'Elektronisk underskrift'
 • Brugeren er nu slettet. Er i to, der skal godkende, skal rettelsen også godkendes af din kollega.
 • Sletningen træder i kræft med det samme, når I har godkendt.

Hvad koster det?
Det er gratis at slette brugere via Administration i District. Skal Banken slette brugeren for dig, skal der betales et gebyr.

Bemærk
 • Konsekvenser:
  • Du skal oprette brugeren og alle funktioner igen, hvis du fortryder.
  • Fuldmagter til District bliver automatisk slettet, hvis de ikke anvendes. Den type fuldmagter er markeret med stjerne* på brugeren.
  • Fuldmagter, der også bruges andre steder end i District (eks. ved kasse-ekspeditioner), skal slettes ved, at du sender en skriftlig tilbagekaldelse til os. Den type fuldmagter er markeret med to stjerner ** på brugeren.
  • Betalinger, som er oprettet af brugeren, men endnu ikke godkendt, bliver slettet.
  • Filer, der er bestilt af brugeren, bliver slettet.
 • Opret nye fuldmagter og administratorer: Husk at sikre jer, at der er andre brugere, som fremover kan oprette og/eller godkende samme typer af betalinger.