Bankgarantier

En bankgaranti kan minimere risikoen for din virksomhed, når der for eksempel handles med kunder, leverandører eller udlejere. Her kan du læse mere om, hvornår en bankgaranti er relevant, og du finder mere information om de forskellige garantityper, som du kan vælge mellem.

En bankgaranti kan være et godt værktøj for din virksomhed, hvis I har brug for at minimere risikoen, når I laver aftaler. Når din virksomhed laver en kontrakt med en kunde, leverandør eller udlejer, kan en bankgaranti således være en del af aftalen. Formålet med garantien er at beskytte en af parterne - eller begge - mod tab.
Somme tider stiller den ene part krav om en bankgaranti for overhovedet at indgå aftalen. Det sker eksempelvis ofte ved erhvervslejemål, hvor udlejeren typisk kræver en bankgaranti for tre til seks måneders huslejebetaling.

En bankgaranti betyder, at banken påtager sig en risiko på din virksomheds vegne ved at garantere for betalingen. Derfor laver vi en kreditvurdering, ligesom når vi skal give lån og kredit, inden vi stiller en bankgaranti.

Læs mere om de forskellige garantityper nedenfor eller kontakt os, hvis du ønsker rådgivning.

Har du brug for rådgivning?

Hvis du har brug for hjælp til at afklare, hvad der er den bedste finansieringsform for din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os på garantier.erhverv@danskebank.dk eller 45 13 68 15. Du er også velkommen til at booke et møde.

Book møde

Garantityper

 • Arbejds- eller leverancegaranti

  Arbejds- eller leverancegarantien, der typisk er på 10-20 procent af kontraktens værdi, sikrer køberen en erstatning, hvis sælgeren ikke opfylder sine forpligtelser. Det kan f.eks. dreje sig om leveringsforpligtelser eller om funktions- og kvalitetsmæssige forpligtelser i den aftalte garantiperiode.
 • Betalingsgaranti

  Betalingsgarantien sikrer sælgeren betaling af et aftalt beløb, hvis køberen eller bygherren ikke overholder sine betalings-forpligtelser.
 • Forskudsgaranti

  Forskudsgarantien, der typisk er på 10-30 procent af kontraktsummen, sikrer køberen tilbagebetaling af et aftalt og betalt forskud, hvis sælgeren ikke overholder de kontraktlige forpligtelser.
 • Tilbudsgaranti

  Tilbudsgarantien, der typisk er på 2-5 procent af kontraktsummen, sikrer køberen en erstatning, hvis sælgeren misligholder sine forpligtelser som tilbudsgiver under en licitation. Ofte er en tilbudsgaranti en betingelse for, at tilbuddet overhovedet kommer i betragtning.
 • AB 92-garanti

  AB 92 er et sæt standardbetingelser, som man bruger ved statsstøttede og statslige bygge- og anlægsarbejder. Øvrige typer arbejder kan valgfrit henvise til AB 92. Ved totalentreprise bruges ABT 93. Regelsættet indeholder bestemmelser, som tilgodeser både bygherre og entreprenør.

Øvrige finansieringsmuligheder

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.