En bankgaranti kan være et godt værktøj for din virksomhed, hvis I har brug for at minimere risikoen, når I laver aftaler. Når din virksomhed laver en kontrakt med en kunde, leverandør eller udlejer, kan en bankgaranti således være en del af aftalen. Formålet med garantien er at beskytte en af parterne - eller begge - mod tab.
Somme tider stiller den ene part krav om en bankgaranti for overhovedet at indgå aftalen. Det sker eksempelvis ofte ved erhvervslejemål, hvor udlejeren typisk kræver en bankgaranti for tre til seks måneders huslejebetaling.

En bankgaranti betyder, at banken påtager sig en risiko på din virksomheds vegne ved at garantere for betalingen. Derfor laver vi en kreditvurdering, ligesom når vi skal give lån og kredit, inden vi stiller en bankgaranti.

Læs mere om de forskellige garantityper nedenfor eller kontakt os, hvis du ønsker rådgivning.

Har du brug for rådgivning?

Hvis du har brug for hjælp til at afklare, hvad der er den bedste finansieringsform for din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os på garantier.erhverv@danskebank.dk eller 45 13 68 15. Du er også velkommen til at booke et møde.

Book møde