Bankgarantier

Bankgarantier kan minimere din risiko

En bankgaranti kan være et godt værktøj for din virksomhed, hvis I har brug for at minimere risikoen, når I laver aftaler. Når din virksomhed laver en kontrakt med en kunde, leverandør eller udlejer, kan en bankgaranti således være en del af aftalen. Formålet med garantien er at beskytte en af parterne - eller begge - mod tab.

Somme tider stiller den ene part krav om en bankgaranti for overhovedet at indgå aftalen. Det sker eksempelvis ofte ved erhvervslejemål, hvor udlejeren typisk kræver en bankgaranti for tre til seks måneders huslejebetaling. 

En bankgaranti betyder, at banken påtager sig en risiko på din virksomheds vegne ved at garantere for betalingen. Derfor laver vi en kreditvurdering, ligesom når vi skal give lån og kredit, inden vi stiller en bankgaranti.

Andre finansieringsformer:

Kassekredit
Erhvervslån
Leasing
Realkreditlån
Mellemfinansiering

 

Garantityper