Simuler konsekvenserne af jeres beslutninger

Se ind i fremtiden med Danske Navigator

Hvordan påvirker de beslutninger, du tager i dag, virksomhedens økonomi i fremtiden? Det kan vi hjælpe dig med at finde ud af gennem vores rådgivningsværktøj Danske Navigator. Med det kan vi beregne de økonomiske konsekvenser af din virksomheds strategi.

Med afsæt i de beregninger kan vi rådgive dig, så du har et bedre grundlag for at tage de store strategiske beslutninger. Men du behøver ikke stå foran store strategiske beslutninger for at få gavn af Danske Navigator. Det gør det også muligt for os at analysere virksomhedens budget og finder forbedringsmuligheder – eller vi kan sammen forberede dig på fremtidige udfordringer ved at simulere konsekvenser af ændringer i markedet som eksempelvis pres på priserne.

Du kan læse mere om, hvordan rådgivning ud fra Danske Navigator kan hjælpe din virksomhed i boksen nedenfor. Eller du kan kontakte os på 4514 0000 og høre mere.

Det vi kan rådgive dig om

 • Budgetanalyse

  Når regnskabet er aflagt, er det oplagt at gennemgå resultater og succeser. Efter du har vurderet tendenserne for de kommende år, kan vi fremskrive resultatopgørelse, balance og det frie cash flow i op til fem år. Det giver et solidt grundlag for identifikation af udviklingsområder. Danske Navigator kan også analysere alternative scenarier og give jer kendskab til de finansielle konsekvenser af afvigelser i jeres budget.
 • Strategiskifte

  Et strategiskifte har effekt på mange områder som omsætning, indtjening, kapitalstruktur, gældssammensætning, pengebinding i arbejdskapital, kreditnøgletal og udbyttemuligheder.

  Her kan konsekvenserne på ét område beregnes. Men også mere komplicerede og modsatrettede påvirkninger, på resultatopgørelse, balance og cash flow, kan beregnes.
 • Ændrede markedsvilkår

  Analysen kan baseres på simulering af konsekvenserne af prispres, kundetilgang og –afgang, ændrede betalingsbetingelser, eller forskydninger i råvarepriser og valutakurser.
 • Optimering af din arbejdskapital

  Har din virksomhed for meget kapital bundet i fx varelager eller fakturaer, som kunderne ikke betaler før flere måneder senere? Så oplever du måske, at jeres likviditet bliver presset, og det endda kan blive nødvendigt at optage finansiering. Ved at optimere din arbejdskapital kan du få styr på udfordringerne.

  Vi kan hjælpe dig med optimeringen, så du kan få råderum til fx nye investeringer eller til at skabe værdi for aktionærerne ved at øge udbytteudlodningen.

  Læs mere om Reverse Factoring

 • Lancering af et nyt produkt

  Skal du introducere et nyt produkt, kan du med Danske Navigator se de effekter lanceringen giver – både i år og de kommende år.

  I mange tilfælde er en produktlancering forbundet med større omkostninger. Og det kræver likviditet. Med Danske Navigator kan vi simulere, hvor meget det drejer sig om.
 • Nye markeder

  Overvejer du nye markeder, kan vi med Danske Navigator skabe overblik over de samlede finansielle konsekvenser af ekspansionen.

  Ud over de direkte omkostninger til etableringen, bør mange andre finansielle elementer klarlægges som reduceret dækningsbidrag, øget kapitalbinding i varelagre og debitorer, øget gæld til kreditorerne, eller øget følsomhed over for valutakursbevægelser.

  Læs mere om international ekspansion.

 • Generationsskifte

  Et af de helt centrale spørgsmål ved et generationsskifte er virksomhedens struktur fremadrettet. Med Danske Navigator kan du få beregninger af både den fremtidige indtjeningsevne, cash flow og kapitalstrukturen.

  Måske skal du også gennemgå de dele af virksomhedens aktiver, som ikke har primær betydning for driften.

  Og har jeres virksomhed flere forretningsområder, kan du med Danske Navigator få beregnet konsekvenserne ved at afvikle et eller flere områder.

  Læs mere om ejerskifte.
 • Frasalg, opkøb og fusioner

  Står du over for større strategiske beslutninger som frasalg, lukning af et forretningsområde, opkøb, eller en fusion, kan vi belyse de finansielle konsekvenser med Danske Navigator.

  Hvert område kan beregnes for sig selv, men med Danske Navigator kan vi også beregne den mere komplicerede og samlede effekt. Forudsætningerne opstiller du selv, så vi både kan beregne kreditnøgletal og se de mulige konsekvenser for resultatopgørelse, balance, cash flow mm.

  Læs mere om fusioner og opkøb.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.