Hvor gammel er din arbejdscomputer? To år gammel? Måske fire?
På verdensplan produceres der årligt knap 50 mio. ton it-affald, men Allerødvirksomheden Tier1 Asset har skabt en solid, cirkulær forretning ved at opkøbe, renovere og gensælge it-udstyr. Ved at forlænge udstyrets levetid, sparer virksomheden miljøet for både CO2 og farligt affald.
"Vi er en helt normal forretning, vi er bare cirkulære."
Peter Hemicke, direktør i Tier1 Asset

Tier1 Asset blev grundlagt i 2001 af Peter Hemicke. Men dengang havde han ikke drømt om, hvor stort potentialet var.

“Jeg lejede bare en telefax, og så var jeg i gang. Så købte jeg en enkelt computer og solgte den videre. Så købte jeg to og solgte to – og så købte jeg fire. Langsomt fik jeg volumen i det. Sådan var det dengang,” siger Peter Hemicke, direktør i Tier1 Asset.

I dag renoverer virksomheden omkring 250.000 computere årligt, der sælges videre til godt 5000 forhandlere verden over. Den øvelse sparer årligt miljøet for mere end 30 mio. ton CO2 og it-affald. It-affald, der i de forkerte hænder ender sine dage på lossepladser i Afrika og Asien.

“Vi laver 1000 computere om dagen heroppe i Allerød. Men faktisk var der kortere vej fra 300 til 1000 maskiner om dagen. End at gå fra en til 100,” siger Peter Hemicke med henvisning til den vækstrejse, Tier1 Asset har været på siden starten. I dag er der 128 medarbejdere i virksomheden.


”Mange har stadig ikke forstået, hvorfor bæredygtighed skal implementeres i en virksomheds strategi. Men hør her, hvis man ikke gør det, så kan man godt dreje nøglen om – jeg ved ikke, om det bliver om fem eller ti år. Men det er det, det ender med,” siger Peter Hemicke. Foto: Jacob Nielsen

Omsætter for millioner

Peter Hemicke redder ikke gamle computere for sine blå øjnes skyld. Virksomheden omsætter årligt for 250 mio. kr. og vækster ca. 20 pct. hvert år. Og inden for de næste tre år skal produktionen tredobles, og indtjeningen skal øges, blandt andet ved opkøb af andre virksomheder. Seneste opkøb er virksomheden Ping it, der også handler med brugt it-udstyr.

“Vi tjener gode penge, og vi er nok dem, der performer bedst i Norden inden for det her segment. Og det er ikke fordi, vi er billige at handle med. Det er fordi, vi har en høj kvalitet,” siger han og fortsætter:

“Så ja, vi er en helt normal forretning, vi er bare cirkulære. Men det var der sgu ikke nogen, der gad at høre om for bare 10 år siden.”

For hvad er cirkulær økonomi egentligt? Og hvordan hænger det sammen med bæredygtighed?

Tier1 Asset er cirkulær, fordi det brugte it-udstyr får forlænget levetiden og holdes i kredsløb – som netop it-udstyr. I stedet for bare at kassere det og producere nyt. Det er godt for miljøet, når en computer bruges i syv år frem for fire. Dels udleder det mere CO2 at producere nyt end at renovere, dels sparer det miljøet for plastik, metal og andet it-affald, når en computer bruges i flere år.

“Der er ikke ret mange virksomheder, der er cirkulære. Folk kalder recycling for cirkulært, altså når man tager et produkt og genbruger det som noget helt andet, der er mindre værd. Men det er ikke cirkulært, det er bare genbrug, for produktet holdes ikke i kredsløb som det, det var produceret som,” mener Peter Hemicke.
c01cf6a7-153b-4f84-8049-590e9ec0fa79

Rapportering er kernen i forretningen

En af forklaringerne på Tier1 Assets succes er brug af data og fokus på rapportering hele vejen rundt. Peter Hemicke har i de senere år kunnet mærke en øget interesse fra især store kunder omkring miljørapportering. Når en virksomhed sælger et parti brugte laptops til Tier1 Asset, er det vigtigt, virksomheden får data retur, der kan støtte op om deres grønne omstilling.

Fakta: OM TIER1 ASSET


Tier1 Asset blev grundlagt i 2001 af Peter Hemicke, der i dag stadig ejer 54 pct. af virksomheden.

Virksomheden har fem iso-certificeringer og snart en R2-certificering, der er særlig for genanvendelse i elektronikbranchen.

Tier1 Asset arbejder seriøst med at skabe overblik over udledninger i hele leverandørkæden – upstream og downstream.

Opkøber og renoverer årligt 250.000 computere, der videresælges til distributører og forhandlere som Power og Proshop.

99 pct. af Tier1 Assets eget it-affald bliver genbrugt i samarbejde med Stena Recycling.

Når Tier1 Asset sælger computerne videre, er der helt styr på, hvilket fodaftryk de efterlader i forretningen i forhold til CO2-udledning.

Og på samme måde stiller Tier1 Asset krav til sine egne samarbejdspartnere i forhold til rapportering af CO2-udledning og håndtering af affald.

“Hvis du har afleveret et kabel til mig, kan jeg fortælle dig, hvilket smelteri, det kabel er havnet i. Vi har fuldstændig styr på vores udledninger både upstream og downstream,” fastslår Peter Hemicke med henvisning til det, der i EU Taksonomien kaldes scope 1, 2 og 3 – altså styr på udledning fra både virksomheden selv, leverandører og kunder.

To ting er afgørende for vækst

Tier1 Asset og Danske Bank har samarbejdet i tre år. Niels Bang-Hansen, erhvervskundedirektør i Danske Bank, mener, at Tier1 Assets evne til at rapportere er et lysende eksempel til efterfølgelse i en tid, hvor bæredygtighed og digitalisering skal stå øverst på virksomhedernes agenda.

“Der er to globale megatrends i øjeblikket – bæredygtighed og digitalisering. Og de virksomheder, hvor vi kommer til at se den største vækst, er dem, der formår at kombinere de to ting. Og det er Tier1 Asset et lysende eksempel på. Peter Hemickes virksomhed har overblik over data i hele værdikæden og kan rapportere, og det er interessant for rigtig mange kundesegmenter,” siger Niels Bang-Hansen.

”Man kan blive inspireret af Tier1 Asset til at se med helt nye øjne på sin virksomheds processer. Man kan ikke adskille bæredygtighed og digitalisering, men skal se holistisk på, hvordan de her to ting kommer til at påvirke ens virksomhed i fremtiden,” siger Niels Bang-Hansen, erhvervskundechef i Danske Bank. Foto: Jacob Nielsen

En virksomheds evne til at opgøre og rapportere CO2-udledninger, og andre miljøpåvirkninger, er også helt afgørende for de fremtidige muligheder for at samarbejde med og optage lån i banken – og dermed fremtidssikre virksomheden. Da lovgivning fra EU stiller krav til banker og virksomheder omkring rapportering.

“Med alle de nye krav, der er på vej, burde endnu flere virksomheder i virkeligheden tænke offensivt. For netop bæredygtighed og digitalisering bliver i endnu højere grad et konkurrenceparameter fremadrettet. Så virksomhederne skal passe på med ikke at være alt for defensive i en krise, som den vi har nu,” siger Niels Bang-Hansen.

Stil selv krav

Peter Hemicke har et klart råd til andre virksomheder der bøvler med krav om rapportering fra både finansieringsinstitutter, kunder og leverandører: Stil selv krav!

Mere specifikt kan man i en virksomhed tage fat i de såkaldte leverandørevalueringer, så man kan få styr på sine udledninger upstream – og stille andre specifikke krav til sine leverandører.

“Leverandørevalueringer er noget af det vigtigste. I vores stiller vi blandt andet krav om rapportering af udledninger, miljøcertificeringer og at der er ordnede forhold på arbejdspladsen. Og så skærper vi kravene hvert år,” siger Peter Hemicke.

Han stiller høje krav, både til sine medarbejdere og sig selv. For drømmen er at få forretningen til at vokse yderligere inden for tre til fire år – gerne gennem opkøb af virksomheder i andre europæiske lande.

“Muligheden er der for at bygge en rigtig flot butik på europæisk niveau. Det kan gå ret hurtigt. Det kræver penge, ledelse og samarbejdspartnere. Men jeg tror på, det er muligt,” siger han.

”En virksomheds evne til at opgøre og rapportere CO2-udledninger, og andre miljøpåvirkninger, er helt afgørende for de fremtidige muligheder for at samarbejde med banken – og fremtidssikre virksomheden. Foto: Jacob Nielsen

Er jeres virksomhed på vej?

På baggrund af Danske Banks mange kundedialoger, kan du her læse konkrete råd til, hvordan du som erhvervskunde kommer videre i den grønne omstilling.

 Læs mere