Coronavirus: Sådan hjælper vi vores kunder 

Som følge af den ekstraordinære situation med spredningen af COVID-19 vil vi i den kommende tid udvide støtten og rådgivningen til de personer og virksomheder, som er ramt økonomisk. 

Vi befinder os i en helt ekstraordinær situation, der har store økonomiske konsekvenser for både samfundet, virksomheder og familier. Vi vil strække os langt for at hjælpe vores kunder gennem udfordringerne og afbøde konsekvenserne af COVID-19. Det gør vi ved hjælp af en række muligheder, der understøtter de berørte kunder.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, så kontakt din sædvanlige rådgiver, kontakt os på erhvervdirekte@danskebank.dk
eller 45 14 00 00 eller book et onlinemøde.

Book onlinemøde

 

Hjælp til kunder via en række tiltag
Vi vil i den kommende tid bruge en lang række muligheder for at understøtte vores kunder, fx personer, der midlertidigt har mistet jobbet som følge af COVID-19, og virksomheder, som på grund af manglende salg eller aflyste ordrer har brug for ekstra likviditet i form af forhøjelse af kassekreditter eller henstand med betalinger. 

Blandt mulighederne for berørte og ellers kreditmæssigt sunde kunder i Danske Bank er: 

 • Kunder med forbrugslån vil kunne få bevilget overtræk, udskydelse af ydelser, forhøjelse af faciliteter og forlængelse af løbetiden 
 •  Boligkunder vil kunne få bevilget overtræk, overspring af ydelser og udnyttelse af afdragsfrihed
 • Virksomheder kan få henstand med betalinger, forhøjet kassekreditten eller udvidet deres låneramme
 • Opkrævningen af negative renter suspenderes resten af året for op til 90.000 mindre virksomheder, der har indskud under 500.000 kroner. De samme virksomheder vil få tilbud om, at kreditkortforbrug først trækkes efter tre måneder. 
 • De større virksomheder vil løbende blive holdt orienteret om fx udviklingen på de finansielle markeder, få tilbudt deltagelse i webinarer om konkrete problemstillinger og få tilbudt sparring og rådgivning fra vores eksperter på de mest aktuelle områder
 • Kunder med købekontrakter og privatleasing-aftaler i Danske Banks leasingselskab Nordania kan få bevilget overtræk til at betale forfaldne ydelser. Virksomheder med leasingkontrakter kan få forhøjet kassekreditten eller udvidet deres låneramme.

 • Kunder i Danica Pension, der har Penion for Selvstændige, kan undlade at betale ind til pensionen frem til slutningen af juni, uden det går ud over deres forsikringer.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp
Med de nye tiltag ønsker vi at være med til at afbøde de udfordringer, som berørte personer og virksomheder oplever som følge af COVID-19. Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.

Vi vil kigge på den enkelte person ellers virksomheds situation og derudfra vurdere, hvordan vi bedst kan hjælpe. Har du brug for hjælp som erhvervskunde, vil det give det bedste udgangspunkt for vores dialog, at du har følgende klart:

 • Et overblik over virksomhedens kendte udgifter og indtægter – gerne som et opdateret likviditetsbudget eller overblik i fx. Excel for de næste 3-6 måneder.
 • En beskrivelse af de igangsatte, planlagte og mulige yderligere tiltag, du kan sætte i værk for at imødegå den faldende – eller manglende – omsætning i din virksomhed.
 • Et overblik over afhængigheder af andre parter, fx leverandører og SKAT.
 • Indblik i, hvilke af statens støttepakker du forventer at være omfattet af.

Har du forsikring hos Tryg? 
Skift til månedsbetaling   

Har du som erhvervskunde forsikringer hos Tryg, kan du skifte til månedsbetaling og få tilbagebetalt det, du allerede har betalt i præmie. Det giver dig likviditet og gør det muligt at dele betalingen op i mindre bidder.
Læs mere 

Har du Pension for Selvstændige?
Undlad at betale til pension frem til juni

Hvis du er kunde i Danica Pension og har Pension for Selvstændige (PFS) kan du undlade at betale ind til pensionen frem til slutningen af juni, uden det går ud over dine forsikringer.
Læs mere  

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, så kontakt din sædvanlige rådgiver, kontakt os på erhvervdirekte@danskebank.dk
eller 45 14 00 00 eller book et onlinemøde.

Book onlinemøde

Andre har også set