Coronavirus: Sådan hjælper vi vores kunder 

Som følge af den ekstraordinære situation med spredningen af COVID-19 vil vi i den kommende tid udvide støtten og rådgivningen til de personer og virksomheder, som er ramt økonomisk. 

Vi befinder os i en helt ekstraordinær situation, der har store økonomiske konsekvenser for både samfundet, virksomheder og familier. Vi vil strække os langt for at hjælpe vores kunder gennem udfordringerne og afbøde konsekvenserne af COVID-19. Det gør vi ved hjælp af en række muligheder, der understøtter de berørte kunder.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, så kontakt din sædvanlige rådgiver, kontakt os på erhvervdirekte@danskebank.dk
eller 45 14 00 00 eller book et onlinemøde.

Book onlinemødeHjælp til kunder via en række tiltag
Vi vil i den kommende tid bruge en lang række muligheder for at understøtte vores kunder, fx personer, der midlertidigt har mistet jobbet som følge af COVID-19, og virksomheder, som på grund af manglende salg eller aflyste ordrer har brug for ekstra likviditet i form af forhøjelse af kassekreditter eller henstand med betalinger. 

Blandt mulighederne for berørte kunder i Danske Bank er: 

 • Virksomheder, der er berettiget til hjælp under en af statens hjælpepakker, kan i de fleste tilfælde få midlertidig kredit indtil hjælpepakken udbetales. 
 • Virksomheders ansøgninger om lån og kredit relateret til coronakrisen er fritaget for alle gebyrer.
 • Udskydelse af rentebetalinger, gebyrer og nedskrivninger på kredit kan ske efter aftale.
 • Kreditkortforbrug på Mastercard Corporate Card kan udskydes, så forbruget først trækkes efter tre måneder. 
 • Kunder med købekontrakter og privatleasing-aftaler i Danske Banks leasingselskab Nordania kan få bevilget overtræk til at betale forfaldne ydelser. Virksomheder med leasingkontrakter kan få forhøjet kassekreditten eller udvidet deres låneramme.
 • Kunder i Danica Pension, der har Pension for Selvstændige, kan undlade at betale ind til pensionen frem til slutningen af juni, uden det går ud over deres forsikringer.
 • Erhvervskunder med forsikringer hos Tryg kan skifte til månedsbetaling og få tilbagebetalt det, de allerede har betalt i præmie. Det giver likviditet og gør det muligt at dele betalingen op i mindre bidder.
 • I lyset af den stigende trussel fra cyberkriminelle tilbyder Tryg, at virksomheder kan få cyberforsikringen eProtect gratis til og med 15. juli 2020.
 • Kunder med forbrugslån, billån og boliglån har mulighed for at springe ydelserne over i op til 6 måneder. 
 • Kunder med realkreditlån kan ikke springe ydelser over, men har mulighed for at få en kassekredit til dækning af op til 6 måneders ydelser. Kassekreditten skal afvikles efter de 6 måneder over en periode på op til 5 år.
 • Opkrævningen af negativ rente suspenderes resten af året for op til 90.000 mindre virksomheder, der har indskud under 500.000 kroner. 
 • Virksomheder vil løbende blive holdt orienteret om fx udviklingen på de finansielle markeder, få tilbudt deltagelse i webinarer om konkrete problemstillinger og få tilbudt sparring og rådgivning fra vores eksperter på aktuelle områder.
 • Kreditmæssigt sunde kunder har mulighed for at få en kassekredit eller en forhøjelse eller forlængelse af lån, hvis der er behov for yderligere likviditet.

Få overblik over hjælpepakkerne til virksomheder

Den danske regering og EU har søsat en række hjælpepakker, der skal støtte virksomheder gennem corona-krisen. Få overblik over pakkerne og se, hvad der kan være relevant for din virksomhed.
Læs mere

Gratis konsulenthjælp til Corona-ramte virksomheder

Få op til 50 timers hjælp til akutte behov eller mere langsigtet forretningsudvikling.
Initieret af Industriens Fond i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri

Læs mere

 

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp
Med de nye tiltag ønsker vi at være med til at afbøde de udfordringer, som berørte personer og virksomheder oplever som følge af COVID-19. Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.

Vi vil kigge på den enkelte person ellers virksomheds situation og derudfra vurdere, hvordan vi bedst kan hjælpe. Har du brug for hjælp som erhvervskunde, vil det give det bedste udgangspunkt for vores dialog, at du har følgende klart:

 • Et overblik over virksomhedens kendte udgifter og indtægter – gerne som et opdateret likviditetsbudget eller overblik i fx. Excel for de næste 3-6 måneder.
 • En beskrivelse af de igangsatte, planlagte og mulige yderligere tiltag, du kan sætte i værk for at imødegå den faldende – eller manglende – omsætning i din virksomhed.
 • Et overblik over afhængigheder af andre parter, fx leverandører og SKAT.
 • Indblik i, hvilke af statens støttepakker du forventer at være omfattet af.

Føler du ikke, at du har fået tilstrækkelig hjælp, eller er du utilfreds med den beslutning, vi har truffet, kan du få en ny vurdering. For at en ny rådgiver kan se på din sag, beder vi dig kort beskrive den via denne side, og så vender vi tilbage hurtigst muligt.

 

Muligheder hos Tryg: Skift til månedsbetaling og gratis cyberforsikring

Har du som erhvervskunde forsikringer hos Tryg, kan du skifte til månedsbetaling og få tilbagebetalt det, du allerede har betalt i præmie. 
Læs mere 

Pensionsordning i Danica Pension? Undlad at betale til pension frem til juni

Hvis du er kunde i Danica Pension og har Pension for Selvstændige, kan du undlade at betale ind til pensionen frem til slutningen af juni, uden det går ud over dine forsikringer. Det gælder også, hvis du har en anden type firmapensionsordning under visse forudsætninger.

Læs mere  

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, så kontakt din sædvanlige rådgiver, kontakt os på erhvervdirekte@danskebank.dk
eller 45 14 00 00 eller book et onlinemøde.

Book onlinemøde

Andre har også set