Coronavirus: Sådan hjælper vi vores kunder 

Covid-19 har sat sit præg på samfundet og erhvervslivet. Undervejs i forløbet har Danske Bank udvidet vores støtte og rådgivning til de virksomheder og personer, som er ramt økonomisk. Vores kunder har især været glade for den mellemfinansiering og tilskud af likviditet, vi har kunnet tilbyde, mens de ventede på udbetaling af statens hjælpepakker.


Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, så kontakt din sædvanlige rådgiver, kontakt os på erhvervdirekte@danskebank.dk
eller 45 14 00 00 eller book et onlinemøde.

Book onlinemødeHjælp til dig som kunde
Danske Bank vil fortsat strække os langt for at hjælpe vores kunder gennem udfordringerne og afbøde konsekvenserne af virussen.

Derfor fortsætter vi vores initiativer, der især omfatter tilskud af ekstra likviditet i form af forhøjelse af kassekreditter eller henstand med betalinger:

Blandt mulighederne for berørte kunder i Danske Bank er:

  • Udskydelse af rentebetalinger, gebyrer og nedskrivninger på kredit kan ske efter aftale
  • Kreditmæssigt sunde kunder har mulighed for at få en kassekredit eller en forhøjelse eller forlængelse af lån, hvis de har behov for yderligere likviditet

Har du allerede har gjort brug af støtte fra banken og fortsat har behov, så kontakt din rådgiver.

Pension og forsikring

  • Erhvervskunder med forsikringer hos Tryg kan skifte til månedsbetaling og få tilbagebetalt det, de allerede har betalt i præmier. Det giver likviditet og mulighed for at dele betalingen op i mindre bidder

Vi holder alle vores kunder løbende orienteret om fx udviklingen på de finansielle markeder, tilbyder webinarer og sparring og rådgivning fra vores eksperter.Få overblik over hjælpepakkerne til virksomheder

Den danske regering og EU har søsat en række hjælpepakker, der skal støtte virksomheder gennem corona-krisen. Få overblik over pakkerne og se, hvad der kan være relevant for din virksomhed.
Læs mere

 

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp
Med de nye tiltag ønsker vi at være med til at afbøde de udfordringer, som berørte personer og virksomheder oplever som følge af COVID-19. Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.

Vi vil kigge på den enkelte person ellers virksomheds situation og derudfra vurdere, hvordan vi bedst kan hjælpe. Har du brug for hjælp som erhvervskunde, vil det give det bedste udgangspunkt for vores dialog, at du har følgende klart:

  • Et overblik over virksomhedens kendte udgifter og indtægter – gerne som et opdateret likviditetsbudget eller overblik i fx. Excel for de næste 3-6 måneder.
  • En beskrivelse af de igangsatte, planlagte og mulige yderligere tiltag, du kan sætte i værk for at imødegå den faldende – eller manglende – omsætning i din virksomhed.
  • Et overblik over afhængigheder af andre parter, fx leverandører og SKAT.
  • Indblik i, om du forventer fortsat at være omfattet af en af statens hjælpepakker.

Føler du ikke, at du har fået tilstrækkelig hjælp, eller er du utilfreds med den beslutning, vi har truffet, kan du få en ny vurdering. For at en ny rådgiver kan se på din sag, beder vi dig kort beskrive den via denne side, og så vender vi tilbage hurtigst muligt.

 

Muligheder hos Tryg: Skift til månedsbetaling

Har du som erhvervskunde forsikringer hos Tryg, kan du skifte til månedsbetaling og få tilbagebetalt det, du allerede har betalt i præmie. 
Læs mere 

Pensionsordning i Danica Pension? Undlad at betale til pension frem til oktober

Hvis du er kunde i Danica Pension og har Pension for Selvstændige, kan du undlade at betale ind til pensionen frem til slutningen af oktober, uden det går ud over dine forsikringer. Det gælder også, hvis du har en anden type firmapensionsordning under visse forudsætninger.

Læs mere  

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, så kontakt din sædvanlige rådgiver, kontakt os på erhvervdirekte@danskebank.dk
eller 45 14 00 00 eller book et onlinemøde.

Book onlinemøde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.