Når det regner på præsten, drypper det på degnen. Og når milliardvirksomheder bliver klimavenlige, spreder kravene sig uvægerligt til deres mindre underleverandører. Det oplever danske SMV’er, og én af dem er den maritime transportvirksomhed MHO-CO, der lever af at transportere mennesker ud til havvindparker, boreplatforme med mere.
Men de grønne krav lægger ikke kun pres på underleverandørerne. De giver også nye muligheder for de mindre virksomheder, som allerede har set den grønne skrift på væggen og har kastet sig ind i den grønne omstilling.

Har han de mest krævende kunder i verden?
I en undersøgelse foretaget af Wilke på vegne af Børsen Bæredygtig svarer 60 procent af de mellemstore virksomheder, at de mærker et pres for at omstille virksomheden i en grønnere retning - og det pres kommer bl.a. fra kunderne.

”Vores kunder er nok de mest krævende i hele verden, når det handler om at stille krav om bæredygtighed. Ørsted har f.eks. en forventning om at deres leverandører – altså f.eks. mit firma – senest i 2025 udelukkende bruger strøm fra vedvarende energikilder, når man leverer produkter eller ydelser til dem. De meldte det ud i pressen i sommers, og som leverandør tænkte jeg bare ’HOLY MOLY!’” siger Mik Henriksen, stifter og ejer af MHO-CO.


Blå er det nye grøn: I 2021 introducerede MHO-CO to nye 35 meters hybrid skibe for at gøre flåden grønnere, men allerede nu arbejder de på endnu grønnere skibe, som er 100% eldrevne.
”Jeg blev overrasket over Ørsteds udmelding, men det gav også en følelse af ’yes – nu kører vi!"
Mik Henriksen, Stifter og ejer af MHO-CO, om Ørsteds udmelding om deres grønne forventninger til deres leverandører.

367d5de5-2cf2-4f37-846e-f385f3854fb8

Kravene spreder sig
MHO-CO er ikke den eneste SMV, der skal leve op til strengere og strengere bæredygtighedskrav, fortæller Jakob Wichmann, som rådgiver virksomheder om bæredygtighed i konsulentfirmaet The Footprint Firm.
”Novo Nordisk, Vestas og Ørsted har alle sammen lagt klimastrategier eller bæredygtighedsstrategier. Og en væsentlig del af enhver klima-eller bæredygtighedsstrategi handler om at lægge krav og pres på sine leverandører. Og det rammer SMV-segmentet i særlig grad!” siger han.

Hvad sagde jeg
Tilbage til Mik Henriksen og MHO-CO, det maritime transportkompagni.
”Jeg blev overrasket over Ørsteds udmelding, men det gav også en følelse af ’yes – nu kører vi!". Jeg har jo sagt i mange år, at det her kommer til at ske, og nu er det alvor. ’Hvad sagde jeg!’ tænkte jeg nok lidt ved mig selv…”
Mik Henriksens mavefornemmelse betyder, at MHO-CO har forberedt sig på bæredygtighedskravene i mange år – faktisk siden firmaet startede i 2015.

Fra tanke til handling: Med sin mangeårige erfaring fra både shipping og offshore industrien er Mik selv med til at designe MHO-COs skibe. Bl.a. deres 39 meter lange katamaraner, MHO Esbjerg og MHO Gurli.

”Vi designer og bygger selv vores både, og vi har forberedt dem til at kunne være CO2-neutrale: På vores nyeste både har vi både elmotor og dieselmotor, så vi kan slukke for dieselmotoren. Når vi bruger elmotoren på disse både ser vi en gennemsnitlig brændstofbesparelse på 25% sammenlignet med fremdrift på ren diesel.

Og de seneste både, vi netop har bestilt, men ikke har fået endnu, er rent-eldrevne. De har fire elektriske hovedmotorer. De bliver pt stadig ladet op af en dieselgenerator, men planen er at udskifte dieselgenerator med en metanol-generator eller en hydrogen brændselscelle, et koncept vi er ved at udvikle sammen med Volvo og Danfoss.”
Parallelt med dette arbejder MHO-CO på at gøre fremtidens skibe mere hydrodynamiske, så de glider letter gennem vandet og dermed bruger mindre brændstof. Sejl er desværre ikke en mulighed. ”Det fungerer ikke så godt med høje sejl, når man lægger til lige under en vindmølle…,” konstaterer Mik Henriksen.

Har du penge, så kan du få…. grøn transport
Men det er ikke gratis at drive CO2-neutral maritim transportvirksomhed. Og det er netop derfor, Mik Henriksen stadig har dieselmotorer eller diesel-generatorer i baghånden på sine skibe.
”Vi stiller teknologien til rådighed, men kunderne skal være villige til at betale for det! For det er altså væsentligt dyrere for os både at bygge bådene og sejle med dem. Det koster cirka 10-12 millioner per båd, at de skal kunne sejle på el, vi har fem både og er ved at få bygget to nye, så det er bare at gange op… ”
Og apropos betalingsvillighed, så foretrækker Mik Henriksen faktisk Ørsteds krævende tilgang frem for alternativet.

Fremtiden synes lysere (og grønnere) for MHO-CO, der står i spidsen for et konsortium af aktører, som i 2021 modtog 4,5 millioner Euro fra ’The Energy Technology Development and Demonstration Program til udvikling af grønne drivmidler.

”Ørsted stiller krav, men de vil så også godt betale ekstra for ’zero emission’ maritim transport. Hos de fleste andre kunder er der ikke den samme vilje til at betale ekstra – de spørger meget interesserede ind til de grønne muligheder, men vil stadig have den billigste løsning. Det er også derfor, vi laver bådene med dieselgeneratorer. Det er til dem, der vil have det billigst muligt – og det er stadigvæk flertallet.”

Grønnere firmabiler?

Selvom søfart er en vigtig brik i den grønne omstilling, så er transporten på landets veje bestemt heller ikke at overse. Og det behøver ikke være svært at ændre sine transportvaner. Med Nordanias Green Fleet-koncept kan jeres virksomhed både spare CO2 og gøre det enkelt at rapportere på jeres klimapåvirkning.