Priserne på energi er tordnet op, siden Rusland invaderede Ukraine i februar. Og de danske virksomheder er hårdt ramt af prisstigningerne.

“Energikrisen giver nogle helt akutte problemer i forhold til, at de fleste virksomheder har nogle meget store energiregninger i øjeblikket,” siger Niels Bang-Hansen, der er erhvervskundechef i Danske Bank.
En virksomheds mulighed for at optage lån vil være helt afhængig af, hvor grøn den er, og hvor langt den er nået i forhold til at rapportere
Niels Bang Hansen, erhvervskundechef i Danske Bank i Danmark

Mange virksomheder fokuserer i øjeblikket benhårdt på betaling af den næste regning – og den næste. Og det er helt naturligt lige nu, mener erhvervskundechefen. Men kravene til grøn omstilling bliver ikke mindre. Tværtimod. EU-lovgivning, der påvirker den finansielle sektor og de store danske virksomheder, rikochetterer og rammer også de små og mellemstore virksomheder herhjemme.

“Så det kan godt være, at nogle virksomheder lige er nødt til at trække vejret, fordi de ikke har råd til at investere i den grønne omstilling på den helt korte bane. Men jeg tror, at de fleste virksomheder kommer frem til, at de ikke har råd til at stoppe op nu,” fastslår Niels Bang Hansen og fortsætter:

“En virksomheds mulighed for at optage lån vil være helt afhængig af, hvor grøn den er, og hvor langt den er nået i forhold til at rapportere.”
bdc38597-113b-4700-984c-dc17966a9be7

Flere vil gerne energieffektivisere

Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fra 2021, arbejder kun hver tredje smv i nogen, høj eller meget høj grad med grøn omstilling og cirkulær økonomi. Omvendt arbejder hver femte slet ikke med grøn omstilling, og en lige så stor andel vurderer, at grøn omstilling ikke er relevant for virksomheden.

Men tallene skal allerede tages med et gran salt, lyder det fra SMV Danmark. For energikrisen har for flere virksomheder været det wakeupcall, der har fået dem til at afsøge markedet for alternative energikilder. Tal fra en rapport fra SMV Danmark, der udkom i oktober i år, viser, at 43 pct. af de smv’er, som er udfordret af de stigende energipriser, har planer om at foretage energieffektiviseringer inden for de kommende 12 måneder.

Og de tal er positive, selvom de optræder med et dystert bagtæppe, mener Niels-Bang Hansen. For selvom energipriserne er ekstraordinært høje i øjeblikket, vil energi også være dyrt fremadrettet. For fra politisk hold er der udsigt til implementering af et afgiftssystem på eksempelvis CO2, og det betyder at virksomheder skal undgå at bruge mere energi end højst nødvendigt og netop overveje, hvilke energikilder, de bruger.


For mange danske virksomheder er det en udfordring at få den grønne omstilling helt ind i kerneforretningen. Omstillingen er dog afgørende for vækst på den lange bane. For hvis man ikke har lagt en plan for, hvordan virksomheden bliver mere grøn, ser man ind i en fremtid, hvor det at låne bliver svært og dyrt. Foto: Jacob Nielsen


En samlet grøn plan

Men energieffektiviseringer skal indgå i en samlet grøn strategi for en virksomhed, lyder det fra Niels Bang-Hansen. For bankerne skal ifølge lovgivning fra EU kunne dokumentere, at flere af deres udlånskroner er bundet i grønne aktiver hos kunderne, og samtidig skal bankerne fremover inddrage virksomhedernes ESG-data i kreditbevillingen, når en virksomhed ønsker finansiering.

Til sidst vil kravene, der bliver stillet den finansielle sektor, være så barske, at det vil være svært eller meget dyrt for virksomheder uden en grøn plan at få hjælp i banken.

“Oven i hatten er rigtig mange af de små og mellemstore virksomheder underleverandører til den store industri, der allerede er omfattet af regulering. De store virksomheder kommer derfor til at vende sig bagud og stille krav til deres leverandører om at rapportere på deres klimaaftryk. I værste fald kan det betyde, at man kan blive fravalgt som leverandør,” siger Niels Bang-Hansen.

Fakta: Lovgivning fra EU

EU vedtager løbende lovgivning, der stiller krav til virksomheders og finansielle institutioners rapportering omkring bæredygtighed. Målet med lovgivningen er at styre pengestrømmene imod bæredygtige investeringer. I øjeblikket er det eksempelvis EU's taksonomi, der sætter rammerne for, hvordan store virksomheder skal rapportere omkring bæredygtighed, og hvor stor en del af de finansielle institutioners samlede investeringer, der skal være bæredygtige.

De små og mellemstore virksomheder befinder sig dermed i et krydspres fra både kunder og finansielle institutioner.

“I forhold til det strategiske arbejde er det sværeste for virksomhederne at få bolden til at rulle. Her er analysearbejdet helt afgørende. Konkurrencefordele skal belyses, der skal sættes et ambitionsniveau, udarbejdes en plan for implementering og alt det her skal ikke mindst kommunikeres ud til både ens egen organisation og omverdenen,” forklarer erhvervskundechefen.”Vi vil gerne være en sparringspartner på virksomhedens grønne rejse,” siger Niels Bang-Hansen. Foto: Jacob Nielsen


Er klar med finansiering

At tage livtag med det strategiske arbejde kan for nogle små og mellemstore virksomheder virke helt uoverskuelig. Men de behøver ikke stå alene med udfordringerne. En lang række erhvervsorganisationer, herunder Dansk Industri, står klar med rådgivning og støtteordninger. Og de finansielle institutter kan yde værdifuld sparring også omkring det strategiske arbejde.

“Vi vil gerne være en sparringspartner på virksomhedernes grønne rejse. Danske Bank investerer betydelige ressourcer i at forstå den grønne omstilling og hvilke muligheder og risici, den udgør på tværs af brancher. Den viden gør vores specialister og erhvervsrådgivere tilgængelig for virksomhederne, så de kan finde deres vej i den grønne omstilling,” siger Niels Bang-Hansen.
Det er i høj grad et spørgsmål om at sikre virksomhedens fremtidige indtjeningsevne, at man forholder sig til bæredygtighed
Niels Bang Hansen, erhvervskundechef i Danske Bank i Danmark

Selve det strategiske arbejde skal dog udformes i virksomheden. Men når planen er på plads, og det har udmøntet sig i helt konkrete investeringsplaner, så vil banken være klar til at gå ind i en dialog om finansiering.

“Vi kan skubbe på, så virksomhederne begynder at gå i den rigtige retning. Og når de har lavet deres strategi, skal vi stå klar med finansiering. Og det gør vi. Det er i høj grad et spørgsmål om at sikre virksomhedens fremtidige indtjeningsevne, at man forholder sig til bæredygtighed,” siger Niels Bang-Hansen.

Er jeres virksomhed på vej?

På baggrund af Danske Banks mange kundedialoger, kan du her læse konkrete råd til, hvordan du som erhvervskunde kommer videre i den grønne omstilling.

 Læs mere