Likviditetsstyring er relevant for alle virksomheder. Formålet er nemlig at sikre, at virksomheden har den nødvendige likviditet tilgængeligt på rette sted, på rette tidspunkt og i rette valuta. Med andre ord, at virksomheden kan betale sine regninger, når de forfalder.

1. Trin: Skab overblik over virksomhedens nuværende og fremtidige likviditet
Det første trin handler om at få opbygget et godt udgangspunkt for at overvåge, planlægge og styre virksomhedens likviditet. Konkret er det relevant at arbejde med disse tre elementer:

Adgang til data: Sørg for, at I har adgang til jeres finansielle data i høj kvalitet og gerne i realtid. Det er nemlig svært at træffe gode beslutninger, hvis data er gammel, mangelfuld eller fejlbehæftet.

Finansielt overblik: Skab overblik over alle virksomhedens bankkonti, jeres tilgodehavender, finansielle faciliteter og kortsigtede forpligtelser. Med Danske Banks District-løsning får du én indgang til konti, betalinger og likviditet, og du kan nemt få det fulde overblik over virksomhedens økonomi på tværs af banker og grænser.  

Prognoser: Lav prognoser over virksomhedens pengestrømme og valuta så I får et overblik over, hvad I kan forvente og bedre kan imødekomme og afdække eventuelle risici. Hertil kan Danske Banks Cash Flow Forecast være en velegnet løsning, da den bl.a. hjælper jer med at forudsige virksomhedens fremtidige likviditetsbehov.
Læs mere om Cash Flow Forecast


2. Trin: Analysér jeres salgs- og indkøbsprocesser
Trin 2 handler om at analysere jeres salgs- og indkøbsprocesser, så I får blotlagt, om processerne kan effektiviseres og dermed forbedre jeres likviditet. Når I går i gang med analysen, kan I bruge følgende spørgsmål som inspiration:

Ordrestyring:
 • Hvad er risikoen for, at kunder annullerer deres ordre?
 • Hvordan kan I oprette overvågning, der opsnapper ændringer i efterspørgslen?
Kreditstyring:
 • Hvad er risikoen for, at kunder misligholder deres betalinger?
 • Hvor stort er jeres aktuelle tilgodehavender hos kunder?
Lager:
 • Hvad er lagerstatus, og hvilke komponenter er kritiske?
 • Hvor stort et lager er det forretningskritisk at have? Store lagre binder kapital, som hurtigt kan tabe værdi, hvis efterspørgslen falder.
Fakturering og Betalings processer:
 • Hvordan kan I reducere tiden fra varen leveres til fakturaen afsendes?
 • Hvordan kan I indgå i en dialog med jeres kunder, hvis I har behov for at forkorte jeres betalingsbetingelser?
 • Hvordan kan I sikre, at I betaler i henhold til de senest gældende betalingsvilkår, dvs. ikke betaler i henhold til automatisk indstillede eller forældede betalingsbetingelser?
 • Hvordan kan I indgå i en dialog med jeres leverandører, hvis I har behov for at forlænge betalingsbetingelser (under hensyntagen til deres økonomiske situation)?
 • Hvordan sikrer I hurtig opfølgning på misligholdte betalinger og inddrivning af forsinkede betalinger?

3. Trin: Lav ”hvad nu hvis”-scenarier
Uanset hvordan I arbejder med likviditetsstyring i dag, er det i turbulente tider særdeles relevant at arbejde med ”hvad nu hvis”-scenarier. Her kan Cash Flow Forecasts igen være et godt værktøj, da det kan hjælpe med at visualisere effekten af forskellige scenarier, f.eks. ”hvad sker der, hvis vi 10% af vores kunder ikke betaler til tiden?” Eller ”hvad sker der, hvis en bestemt valuta falder eller stiger med 5%?”.

Brug for hjælp til likviditetsstyring?

Hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med likviditetsstyring.
Kontakt os på 70 133 000