Hvordan udvikler økonomien sig i 2024? Det er et af de helt store spørgsmål efter endnu et år præget af inflation og høje renter. Og det ser faktisk ikke så sort ud, som man kunne frygte.

Ifølge Danske Banks seneste prognose, Nordic Outlook, er dansk økonomi nemlig på vej mod en blød landing.

Det vil sige, at der ikke forventes at komme en stor stigning i arbejdsløsheden, og det forventes heller ikke, at danske virksomheder, over en bred kam, vil opleve kæmpestore problemer.

Når det er sagt, er det klart, at det begynder at gøre ondt mange steder i industrien. Her melder de fleste brancher om betydelig mangel på efterspørgsel som følge af afmatning på eksportmarkederne, især i Tyskland, og produktionen er faldet på tværs af brancher. Det har dog ikke for alvor sat sig i beskæftigelsen, og mange danske virksomheder kom fra et meget travlt udgangspunkt inden tilbagegangen.

Læs mere om udsigterne for dansk industri.

Den bløde landing kan tage en drejning

På trods af udsigt til blød landing, er der stadig risiko for, at den kan tage en drejning til det værre.

Der er nemlig fortsat en række risici, som kan ramme økonomien. Det er for eksempel for tidligt at erklære sejr over inflationen, og der er fortsat risiko for, at de store rentestigninger kan medføre større økonomisk tilbagegang. Samtidig lever vi i en krigs- og konfliktfyldt verden, som kan få yderligere økonomiske konsekvenser i 2024.

Så hvad kan danske virksomheder gøre for at ruste sig i 2024? Det har vi spurgt vores nordiske erhvervskundechef, Christin Tuxen, om, som har fire gode råd.


Christin Tuxen giver danske virksomheder fire gode råd.

1. Råd: Hold øje med likviditeten

Selvom der udsigt til en blød landing, så er det første råd fra Christin Tuxen, at virksomhederne fortsat skal holde et vågent øje deres likviditet.

”Likviditeten er et af de første steder, virksomhederne kan blive ramt i den hastigt foranderlige økonomiske situation, vi står i. Det er derfor vigtigt, at man holder øje med sin likviditet, så man kan nå at forebygge problemerne, inden de opstår. Og her står vi som bank selvfølgelig klar til at hjælpe med både likviditetsberegninger og arbejdskapital,” lyder det fra Christin.

2. Råd: Afdæk de finansielle risici

Det andet råd fra Christin er, at virksomhederne med fordel kan overveje at afdække deres finansielle risici, så der er mere båndbredde til at håndtere uventede udfordringer og muligheder.

”Når vi kigger på det økonomiske og geopolitiske landskab, tegner der sig fortsat et kompliceret risikobillede. Det kan derfor være en fordel at få afdækket de finansielle risici, så der er mere plads til at håndtere de uforudsete udfordringer og muligheder, der kan opstå i vores foranderlige verden,” lyder det Christin, der fremhæver valutaafdækning som en oplagt mulighed, hvis man har indtægter eller udgifter i udenlandsk valuta.

3. Råd: Tænk i diversificering

Det tredje råd er beslægtet med det andet. Det handler nemlig også om det geopolitiske landskab, og hvordan det kan påvirke virksomhedernes forsyningskæder.

”Geopolitiske spændinger er en efterhånden velkendt strukturel udfordring for mange danske virksomheder, og det er værd at være opmærksom på, hvordan virksomhedens forsyningskæder kan gøres mere robuste. Kort sagt handler det om at få analyseret leverandørkæder for at finde de svage led og så gøre dem mere modstandsdygtige,” forklarer Christin Tuxen, som deler eksempler på spørgsmål og ”hvad nu hvis”-scenarier, virksomheder kan overveje:

Spørgsmål din virksomhed kan overveje

  • Hvor bliver vores vigtigste komponenter produceret?
  • Hvor bliver underkomponenterne til vores vigtigste komponenter produceret?
  • Har vi produktion i højrisikoområder?
  • I hvilke dele af vores leverandørkæde er vi afhængige af enkelte lande?
  • Hvilke risici er der for, at vi bliver ramt af forsyningsproblemer?
  • Hvad gør vi, hvis vigtige leverandører bliver underlagt handelssanktioner eller handelstekniske forhindringer?

Har du brug for at tale med banken omkring risikoafdækning? Så kontakt din rådgiver eller ring til os på 45 14 00 00.

4. Råd: Overvej mulighederne for AI

Det fjerde råd fra Christin handler om den teknologiske udvikling. Og her lyder det, at virksomhederne bør overveje, om kunstig intelligens (AI) giver anledning til at nytænke den måde, de driver deres virksomhed på.

”Vi ser, at flere og flere virksomheder bruger kunstig intelligens til at styrke eller gentænke deres forretningsmodel. Det kan derfor være en god idé at se på, om ny teknologi kan give konkurrencemæssige fordele,” forklarer Christin, som fremhæver, at AI kan være relevant på forskellige måder:

”For nogle virksomheder vil det ligefrem være påkrævet, at de kommer i gang med AI, så de også er relevante på den lange bane, mens det for andre kan være en oplagt mulighed at bruge kunstig intelligens til at optimere støttefunktioner eller automatisere den daglige drift – for eksempel deres kundeservice.”