Der kan være stor forskel på, hvordan aktører i ejendomsbranchen beregner og rapporterer deres ESG-nøgletal. Det gør det svært at sammenligne ejendomsselskabernes arbejde med bæredygtighed og kan hæmme konkurrencen på eksempelvis klimaområdet, fordi nøgletallene ikke umiddelbart kan stilles op mod hinanden.

Det skal ny ESG-standard lave om på.

Danske Bank og Realkredit Danmark er nemlig gået sammen med en række af ejendomsbranchens førende aktører om at udvikle en gratis, open source ESG-rapporteringsskabelon, der skal gøre ESG-rapporteringen mere transparent og sammenlignelig.

”Både långivere og investorer efterspørger et fælles sprog, så ESG-mål og -rapportering bliver ensartet, gennemskuelig og brugbar. Vi ser det som en stor styrke, at vi nu i partnerskab med centrale aktører inden for ejendomsbranchen har skabt fundamentet for en mere ensartet og transparent ESG-rapportering,” fortæller Bjarne Jørgensen, chef for Storkunder Ejendomme og direktør i Realkredit Danmark, som uddyber fordelene:

”Det gør det nemmere og enklere for branchen at sætte mere fart på den nødvendige bæredygtige omstilling i ejendomssektoren, og det vil give os som långiver bedre muligheder for at differentiere vores lånevilkår, så incitamentet hos ejendomsinvestorerne til at arbejde med ESG agendaen og nedbringe C02-udledningen gøres endnu stærkere ”


Vigtigt fokusområde

Bæredygtighed er et vigtigt fokusområde for både Danske Bank og Realkredit Danmark, og den nye ESG-standard er et godt eksempel på, hvordan man kan understøtte kundernes bæredygtige omstilling.

”Bæredygtighed er et vigtigt fokusområde for os, og vi har en ambition om at være den bedste finansielle partner for vores kunder og hjælpe dem i deres bæredygtige omstilling. Det gælder i høj grad også for vores ejendomskunder, som også spiller en vigtig rolle i forhold til vores klimaplan, hvor der er sat specifikke CO2-mål for erhvervsejendomme,” forklarer Christina Graversen Krath, head of Sustainability, Business Customers i Danske Bank.


Til gavn for hele værdikæden

Den primære målgruppe for ESG-standarden er ejendomsbesidderne, men ambitionen er, at skabelonen bliver praktisk anvendeligt for hele ejendomsbranchens værdikæde, blandt andet developere, entreprenører, rådgivere og långivere.

ESG-Standarden er udgivet med støtte fra Realdania og kan downloades her.

Om den nye ESG-standard

Ens beregnings­principper
Værktøjet er en gratis rapporterings­skabelon, som skal gøre det nemt for ejendoms­selskaber at bruge samme definitioner og beregnings­principper i forhold til bære­dygtighed.

Alle tre dimensioner i ESG
Ud over Klima og miljø (E’et i ESG), indeholder skabelonen også en social (S) og governance (G) dimension. Aktørerne kan f.eks. rapportere på medarbejder­trivsel, lejer­tilfredshed og bidrag til samfundet, mens governancen-delen vil fokusere på bl.a. modarbejdelse af sort arbejde, etiske krav og efterlevelse af verdens­målene.
Bag projektet står bl.a.
AkademikerPension, AKF, AP Ejendomme, ATP Ejendomme, Balder Danmark, Colliers, Danica Ejendomme, Danske Bank, Deloitte, Djøf Advokat, DTU Sustain, EjendomDanmark, Home.Earth, Jyske Bank, Jyske Realkredit, KAB, Lærernes Pension, Molio, Nykredit, PKA Ejendomme, Realkredit Danmark, Simiab, Thylander og Velliv med fortsat støtte fra Realdania.