Enhver investeringsrådgiver vil anbefale dig at sprede din investering – men det er langt fra danske individuelle investorer, der følger rådet. En ny undersøgelse lavet af Danske Bank i samarbejde med Institut for Finansiering ved Copenhagen Business School viser nemlig, at danskernes investeringer i for høj grad er underdiversificerede. Det betyder med andre ord, at den enkelte investor ejer for få forskellige aktier i sin portefølje og dermed udsætter sig selv for en større risiko for at tabe på sin investering.


Ifølge undersøgelsen har over halvdelen (55 procent) af danske, individuelle investorer blot én enkelt aktie i deres porteføljer. 14 procent har to aktier, mens blot 2 procent har investeret deres frie midler i 20 eller flere aktier, der som tommelfingerregel er minimumskravet, hvis man vil kalde sin portefølje for nogenlunde veldiversificeret.


Større risikospredning giver typisk større afkast

Men hvor meget kan man så forbedre sit afkast ved at øge diversificeringen i sin portefølje, så den består af mange forskellige aktier, hvor investeringen er fordelt nogenlunde ligevægtigt – eller sker gennem fonde og investeringsforeninger? Det har undersøgelsen også kigget nærmere på.


I gennemsnit kan investorerne i undersøgelsen således forbedre deres afkast med 0,7 procentpoint om året ved at investere i en veldiversificeret portefølje, hvis både pensionsmidler og frie midler tages med i analysen. Det største potentiale er dog i investeringen af frie midler, da pensionsmidler er betydeligt mere veldiversificerede end frie midler, fordi der gælder andre lovkrav her.


Kigger vi udelukkende på frie midler, stiger gevinsten til 1,5 procentpoint blandt investorerne i undersøgelsen – hvilket på 10 år altså bliver til cirka 16 procentpoint. Så der er noget at komme efter. 

 

Hvad kan du selv gøre for at sprede din investeringsrisiko?

Her får du 5 gode råd fra Danske Banks chefanalytiker Jacob Hvidberg Falkencrone, der kan hjælpe dig med at diversificere dine investeringer:

 1. Køb flere forskellige aktier: 
  Har du som de fleste andre danske investorer kun én eller ganske få aktier, bør du sprede din investering ud på flere. Har du i stedet investeret dine penge ligevægtigt i 15-20 forskellige aktier, har du taget den værste risiko af.

 2. Køb ikke kun danske aktier:
  Det kan være risikabelt kun at have danske aktier – også selvom du har mange forskellige. Hvis den danske økonomi rammer hårde tider, vil det sandsynligvis gå hårdt ud over din portefølje. Kig derfor gerne ud over Danmarks – og Europas – grænser, når du investerer.

 3. Investér på tværs af sektorer: 
  Nøjagtig som geografisk spredning er spredning på tværs af industrier og sektorer en god metode til at sprede din risiko. Investerer du udelukkende i for eksempel sundhedssektoren eller transportindustrien, bliver din portefølje ramt hårdt ved økonomiske nedgange på disse områder.

 4. Brug investeringsfonde:
  Det kræver en del kapital at investere i tilpas mange og tilpas spredte udvalgte aktier. Derfor kan du med fordel investere via investeringsfonde, der sørger for at sprede din investering – og vælg gerne en global fond, så du får den geografiske spredning med og dermed er sikret optimal risikospredning fra din allerførste investerede krone. 

 5. Sæt hele eller størstedelen af din investering i fonde:
  Hvis du godt kan lide selv at vælge, købe og følge individuelle aktier, så skal du ikke holde dig tilbage. Men et godt råd her er at placere størstedelen af din investering i fonde. En metode kan for eksempel være, at du selv vælger dine danske aktier, men placerer resten af dine penge i en international eller global fond.

Vil du i gang med at investere?

Start her

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen af diversificeringen i frie midler er baseret på data for omkring en halv million danske investorer over 18 år, som er kunder i Danske Bank den 31. december 2021. Investorerne er tæt på ligeligt fordelt på køn med 54 procent mænd og 46 procent kvinder.

Datasættet inkluderer investorer, der har aktier og/eller investeringsforeninger i enten frie midler eller deres pensionsopsparing. Derimod udelades otte tusinde investorer, der har obligationer fra datasættet for at simplificere analysen.

Læs mere: (Download analyse)

Har du brug for rådgivning?

Book møde


Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.