Danske Bank Business API

Med API (Application Programming Interface) er det muligt for forretningssystemer som f.eks. et  ERP-system at kommunikere direkte med banken. Det bliver med andre ord enklere at sende betalinger til Danske Bank, hvilket giver brugeren af f.eks. økonomisystemet en opfattelse af, at kommunikation med banken er en integreret del økonomisystemet.

Det giver endvidere en konkurrencemæssig fordel for de leverandører af økonomisystemer, der vælger at basere deres kommunikation med Danske Bank på Business API’et, da de kan tilbyde en automatiseret løsning omkring betaling af fakturaer, løn etc.

Den direkte vej til kreditor

I dag sker de fleste udbetalinger ved, at virksomhedens økonomiafdeling eller bogholderi udarbejder et betalingsforslag i sit økonomisystem. Når betalingsforslaget er godkendt, danner økonomisystemet en fil med betalingsoplysninger, som efterfølgende kan indlæses i Business Online – her godkendes, krypteres og sendes de til banken. Først herefter overføres betalingerne til modtageren.

Ved at integrere Danske Bank Business API i økonomisystemet kan denne arbejdsgang – set fra økonomimedarbejderens synspunkt – gøres meget simplere og ikke mindst hurtigere.  Økonomimedarbejdere kan nemlig efter godkendelse sende betalingsoplysningerne direkte til banken.

Hvad skal der til?

Løsningen er som nævnt baseret på et API (Application Programming Interface), som kan sende filer til banken samt hente filoversigter og filer fra banken.
For at få glæde af Business API'et skal brugeren – ud over at have et økonomisystem der understøtter Business API’et – have en aftale med Danske Bank, som gør det muligt at levere elektroniske betalingsoplysninger.

Derudover skal Business API'et være installeret og integreret med brugerens forretningssystem. 

Download Business API, find hjælp og opret bruger-id

I boksene til højre her på siden kan du downloade Business API, finde installationsvejledninger og gode tips til brug af Business API.

Inden brugeren kan benytte Business API, skal der oprettes et bruger-id.


Info

Denne side er til brug i forbindelse med support og bør kun benyttes med vejledning fra Teknisk support

Kom godt i gang

Kopier følgende link og indsæt det i adresselinjen i Internet Explorer.
https://business.danskebank.dk/html/index.html?site=APBNDA

Download

Business API version 5.1 (17,1 mb)
Business API vejledning (111 kb)