Gør dig klar til vækst

Hvis du gerne vil have vækst i din virksomhed, er det en god idé at forberede dig grundigt. Her er en guide til, hvordan du gør.

 • 1. Hav styr på omkostninger og likviditet

  Sund vækst er forberedt grundigt, så du sikrer, at bundlinjen følger med omsætningen opad. Har du ikke optimeret administration og organisation, og har du ikke virksomhedens udgifter i stramme tøjler, kan det blive dyrt at øge salget. Samtidig bør du holde et øje på likviditeten, så eventuelle investeringer ikke betyder, at du er insolvent, når regningerne skal betales (læs mere om likviditetsstyring).
 • 2. Brug netværket

  Det er en god idé at få sparring fra venner, folk i dit professionelle netværk eller måske andre i din branche. Det kan både åbne nye muligheder, du måske ikke havde set, og sikre, at du ikke gentager andres dyre fejltrin. Du bør også overveje, om det kunne give mening at udvide netværket ved at opsøge nogen, der har erfaringer med det, din virksomhed nu skal forsøge. En kompetent rådgivende bestyrelse (Advisory Board) kan også være en stor hjælp.
 • 3. Skab plads til vækst

  Mange iværksættere og ejere af mindre virksomheder har konstant travlt med alle de store og små ting, det kræver at drive deres forretning. Det kan føre til, at vækstinitiativer bliver udført halvhjertet med manglende fokus og resultater til følge.

  Derfor bør du overveje, om der er administrative opgaver eller andre pligtopgaver, som du kan delegere, outsource eller nedprioritere i en periode, mens du arbejder for at skabe vækst. Dine vækstambitioner har større sandsynlighed for at blive til virkelighed, hvis du kan give dem den nødvendige opmærksomhed.

 • 4. Hvor skal væksten komme fra?

  Første skridt handler om at blive bevidst om dine muligheder. Alt efter din virksomheds type er der en række forskellige veje, du kan tage for at skabe vækst:

  - Nye kunder
  - Nye markeder
  - Nye produkter eller services
  - Udvidelse af salget til eksisterende kunder (evt. eftersalg i form af serviceaftaler eller tillægssalg)
  - Nye salgskanaler – evt. nye butikker eller online-salg
  - Flere eller bedre medarbejdere

  Til at begynde med bør du analysere hvert af disse områder hver for sig, så du får gennemtænkt dine muligheder inden for hvert af dem. Her bør du prøve at få alle muligheder i spil og til at starte med ikke fokusere så meget på begrænsende faktorer såsom ressourcer m.v.

  Denne indledende øvelse giver dig et udgangspunkt for at prioritere din indsats.
 • 5. Hvad kræver det at lykkes?

  Nu lægger du endnu et lag på din analyse og tager hver af de mulige indsatser og kigger på deres potentiale, hvor sandsynlige de er at lykkes med, hvornår de kan forventes at give resultater, og hvad de vil kræve af ressourcer.

  Det er her, du skal forene iværksætterens kreativitet og optimisme med lidt af bogholderens realisme, så du giver dig selv de bedste forudsætninger for at lykkes.
  Viden og sparring til at skabe vækst

  Du kan med fordel søge sparring hos dit kommunale erhvervscenter. Her kan du både få ad-hoc rådgivning, konkret hjælp og kursusforløb med fokus på vækst. 

  Hvis du har en start-up-virksomhed og har brug for finansiering eller dygtige medarbejdere, kan du besøge The Hub, som er Danske Banks platform for iværksættermiljøet. The Hub er målrettet nystartede virksomheder og mindre virksomheder med vækstambitioner.
   
 • 6. Prioritér og udvælg dine indsatsområder

  Nu har du et overblik over de forskellige mulige veje og et realistisk billede af, hvad de vil kræve, og hvad de kan medføre. Det overblik skal du bruge til at prioritere din indsats.

  For det ene initiativ kan måske have et enormt potentiale, men være både dyrt og tidskrævende at realisere. Og måske er sandsynligheden for succes ikke stor nok til, at det initiativ er værd at satse på. Det kan være, at en anden, mere lavt-hængende frugt kan være bedre at starte med. Det vil være helt individuelt fra virksomhed til virksomhed og situation til situation. 

  Ligesom i det foregående punkt kan det betale sig at have de kritiske briller på, når du vurderer de forskellige muligheder. Alt efter de forskellige initiativers omfang bør du udvælge et par af dem – typisk ikke mere end 2-3 - og satse på dem.
 • 7. Læg en plan og et budget

  Nu skal vi fra tanke til handling. Du skal lægge en konkret plan for dit videre arbejde med at skabe vækst. Det gør du ved at bryde de forskellige udvalgte initiativer ned i handlingspunkter.

  Det betyder, at du for hvert initiativ skal identificere alle de skridt, du skal tage for at kvalificere idéen eller føre den ud i livet. Dernæst bør du sætte deadlines på, hvornår du skal have gennemført første skridt på hvert initiativ. Her må du godt presse dig selv lidt. På den måde holder du momentum i processen og sikrer, at det ikke bliver en skrivebordsøvelse uden handling bag.

  Samtidig skal du nu lægge et realistisk budget for, hvordan din vækstplan kommer til at påvirke din virksomheds økonomi. Ligesom med selve planens indhold skal du løbende følge op på budgettet og sikre, at du holder dig inden for de rammer, du har sat. 
  Du kan læse andre guides til at skabe vækst på disse sider
  Eksekvering af din vækstplan

  Brug for hjælp?

  Har du brug for hjælp til at sælge din virksomhed? Kontakt os, og hør, hvordan vi kan hjælpe dig til et succesfuldt salg.

  Book møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.