Når virksomheder foretager større investeringer i eksempelvis produktionsanlæg eller varebiler, så finansieres de som regel med et erhvervslån. Erhvervslån kan også bruges til at dække udgifter som for eksempel IT-udstyr og indretning af kontorlokaler. Ejendomsinvesteringer finansieres derimod typisk med et realkreditlån - læs mere om mulighederne for realkreditlån her og se andre finansieringsmuligheder nedenfor.

Din virksomhed tilbagebetaler erhvervslånet over en periode, der svarer til investeringens levetid. Hvis du låner til en maskine med en forventet levetid på fem år, betales lånet også tilbage over fem år med lige store månedlige eller kvartalsvise afdrag. Aktiver med en flerårig værdi finansieres og afskrives typisk over 3-10 år.

Det er vigtigt, at finansieringen passer til din virksomheds planer på både kort og lang sigt. Derfor sætter vi os godt ind i din virksomheds økonomi, før vi anbefaler en løsning, der passer til dine behov.

Grøn finansiering
Hvis din virksomhed har brug for finansiering til større projekter med et klart grønt formål, kan du søge om grøn finansiering. Med grønne lån kan du styrke din virksomheds bæredygtighedsprofil. For at få et grønt lån hos os, skal det grønne formål leve op til Danske Banks officielle Green Bond Framework, som bruges til udstedelse til grønne obligationer. Vores Green Bond Framework bygger på Green Bond Principles fra International Capital Market Association (ICMA) der definerer aktiviteter, som fremmer overvangen til en bæredygtig og klimavenlig økonomi. Læs mere om Green Bond Framework.

Har du brug for rådgivning?

Hvis du har brug for hjælp til at afklare, hvad der er den bedste finansieringsform for din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os på erhvervdirekte@danskebank.dk eller 70 133 000. Du er også velkommen til at booke et møde.

Book møde

Øvrige finansieringsmuligheder