Når virksomheder foretager større investeringer i eksempelvis produktionsanlæg eller varebiler, finansieres de som regel med et erhvervslån. Erhvervslån kan også bruges til udgifter til for eksempel IT-udstyr og indretning af lokaler. 

Ejendomsinvesteringer finansieres derimod typisk med et realkreditlån - læs mere om mulighederne for realkreditlån her.

Hvilken finansiering har du brug for?

Vi hjælper dig gerne med, hvilken finansiering, der passer bedst til din virksomhed. Ring til os på 45 14 00 00 eller book et møde.

Book møde

Sådan betales erhvervslån tilbage

Du tilbagebetaler erhvervslånet over en periode, der svarer til investeringens levetid.

Hvis du låner til en maskine med en forventet levetid på fem år, betales lånet tilbage over fem år med lige store månedlige eller kvartalsvise afdrag. Aktiver med en flerårig værdi finansieres og afskrives typisk over 3-10 år.

Finansiering af dine grønne projekter?

Tal med os, når du skal finansiere dine grønne projekter. Med grønne lån kan du finansiere bestemte projekter og aktiver, der understøtter den grønne omstilling. 

Mere om grønne lån

Øvrige finansieringsmuligheder