Del

Boost din virksomhed til bedre succes på 10 minutter

Hvis du sidder med en god forretningsidé, der kræver viden og innovation at udvikle, bør du skue mod programmet InnoBooster, hvor man har mulighed for at få op til fem millioner kroner til vidensbaserede udviklingsprojekter -  hvis man vel og mærke kan leve op til tre krav – samt få sit budskab igennem på 10 minutter. 

Mens erhvervsfremmesystemet for mange lyder uoverskueligt, så skal man huske, at der findes en underskov af mere overskuelige aktører, der er meget simple og lige til at gå til. En af dem er InnoBooster. Det er, hvad det lyder som - et boost til din virksomhed. Helt præcist er det et program fra Innovationsfonden, der tilbyder finansiering til virksomheder eller iværksættere med perspektivrige udviklingsprojekter. Programmet har derfor fokus på virksomheder med gode udviklingsidéer, som kræver viden for at blive til virkelighed. Den gode idé kan både være et produkt, en service eller en forbedring af en proces, men fælles for alle er kravet om innovation. 

Ifølge Søren Jensen, der er teamleder hos InnoBooster, er programmet nemlig ikke tiltænkt virksomheder, der har sovet i timen. Til gengæld er der meget hjælp at hente for de virksomheder, som formår at spotte et forretningspotentiale. Og chancen for at få økonomisk støtte er faktisk ganske høj. I 2016 blev der godkendt ca. 350 bevillinger, hvilket svarer til en succesrate på 25 pct. for de virksomheder, der ansøgte. I 2017 lyder budgettet for InnoBooster-programmet på 300 millioner kroner, som fordeles mellem ansøgninger under og over 500.000 kroner med et max beløb på fem millioner kroner. Den økonomiske gevinst kan derfor være stor for virksomheder, der formår at leve op til især tre kriterier i deres projekt eller virksomhed.

Sådan strikker du en god ansøgning sammen til InnoBooster

 • Ansøgningsskemaet er relativt kortfattet – det kræver præcision og omhu
 • Budskabet skal fremgå klart og tydeligt, da den begrænsede mængde tekst kræver præcision og omhu
 • Ideen skal være innovativ og en løsning på et problem eller udfordring
 • Husk belæg og dokumentation for påstande
 • Skalérbarheden skal tage udgangspunkt i strategi, markedsposition og kompetencer

Læs mere om InnoBooster på Innovationsfondens hjemmeside

”Virksomheden eller projektet skal tilføre noget nyt til branchen. Det innovative aspekt er essentielt for at få støtte. Derfor skal nyhedsværdien være på plads. For det andet skal forretningspotentialet være der. Der skal altså være en efterspørgsel. Men hvis markedet i forvejen er domineret af store spillere, er det mindre sandsynligt, at man får del af kagen - derfor skal man også være realistisk. Det tredje punkt, vi kigger efter, er den økonomiske effektivitet. Der skal være det rigtige forhold mellem risiko og modenhed. Har virksomheden de rigtige folk? Har man sat realistiske mål? Disse vurderingskriterier skal være klart defineret i ansøgningen,” siger Søren Jensen.

Boost dit budskab
Ifølge Søren Jensen er det vigtigt at være konkret i sin ansøgning og formå at levere sine pointer klart og tydeligt. Og det er uanset, om man søger bevillinger under eller over en halv million. Ansøgninger på under 500.000 kroner bliver vurderet internt, hvorefter der gives et skriftligt svar. I 2016 lå den gennemsnitlige bevilling på ca. 350.000 kroner. Ansøgninger på mere end en halv million kroner bliver også vurderet, men hvis projektet bliver godkendt, bliver virksomheden inviteret til at præsentere sit koncept foran et ekspertpanel. Panelet består af eksperter, der alle har stor erfaring med innovation og forretningsudvikling. Den gennemsnitlige bevilling ligger på 2.4 millioner kroner, men InnoBooster kræver, at man kan præsentere sin idé overbevisende, samt at man kan vise, at idéen tager udgangspunkt i virksomhedens forretningsstrategi. Derfor er det vigtigt, at man formår at få sit budskab klart og tydeligt igennem. 

”Man får 10 minutter til at præsentere sin virksomhed eller projekt til panelet. Herefter er der 15 minutter til spørgsmål og diskussion, hvorefter panelet voterer,” fortæller Søren Jensen, der pointerer, at der ikke er råd til at have en off day, når man skal fremlægge for panelet. 

 Nikolaj Buchardts råd til at få budskabet ud over rampen på 10 minutter

 • Find ud af, hvem der sidder i panelet, så man kender sin målgruppe
 • Identificer nogle kernebudskaber og øv foran spejlet derhjemme eller foran venner
 • Kernebudskaberne må gerne fokusere på hvilket problem man løser med sit produkt eller service
 • Fremstå som en problemløser – ikke en sælger
 • Fokuser også på stemmeføring og ikke mindst kropssprog – det betyder mere end man tror
 • Start med hovedkonklusionen og uddyb derefter. Men hold detaljerne må et minimum
 • Gentag gerne hovedpointer undervejs og brug helst ikke fagjargon men almindeligt sprog
 • Husk at underbygge pointerne med dokumentation
 • Fokuser på, hvor dit produkt eller service differentierer sig i markedet

Budskaberne skal med andre ord sidde lige i skabet. Ifølge kommunikationsekspert Nikolaj Buchardt, der er administrerende direktør hos HKBM, der er en fusion mellem kommunikationsbureauerne Hill+Knowlton og Burson-Marsteller, er det derfor vigtigt, at man er konkret og præcis fra første minut. Men lige så vigtigt er det, at man har fokus på sit visuelle udtryk.

”Forskning viser, at ord faktisk kun udgør 7 pct. af forståelsen hos modtageren. Stemmeføring og kropssprog udgør den resterende del. Derfor er det vigtigt, at man tænker på sin kropspositur og husker at indlejre små kunstpauser samt bruger en højere stemmeføring, når man understreger de vigtigste pointer. 10 minutter går hurtigere end man tror. Derfor er det også vigtigt, at man ikke starter med en lang introsnak. Konklusionen og kernebudskaberne skal bringes i spil fra start på en let og forståelig måde uden brug af uforståelig fagjargon,” siger Nikolaj Buchardt.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.