Del

Erhvervsfremmesystemet: Find værdi i vildnæsset

Selvom det enorme danske erhvervsfremmesystem både lyder indviklet og har fået kritik for sin uoverskuelighed, så kan små og mellemstore virksomheder faktisk finde guld i det statsfinansierede monstrum. Start hos de lokale væksthuse, lyder anbefalingen fra ekspert. 

Erhvervsfremmesystemet. Selvom ordet slår knuder på tungen, bør de væksthungrende virksomheder alligevel bide mærke i det. Systemets formål er nemlig at tilbyde støtte til danske virksomheder og iværksættere rundt om i hele landet. De samlede bruttoudgifter til at fremme væksten i Danmark beløber sig i 2016 på 4,7 mia. kr. og hele 100.000 virksomheder benytter sig allerede af tilbuddene.

Systemet er skabt af forskellige institutioner, der alle har til formål at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i det danske erhvervsliv. En spørgeskemaundersøgelse fra 2016 med 900 adspurgte medlemsvirksomheder af håndværksrådet viser, at det kun er ca. 10 pct. af de små- og mellemstore virksomheder, der benytter sig af tilbuddene og hele 36 pct. stiller sig uvidende overfor systemets eksistens.  Alligevel vurderer Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Anders Hoffmann, at danske virksomheder – store som små – sandsynligvis kan finde værdi i en af systemets afkroge.

”Der eksisterer ca. 250 operatører i systemet. Med operatører menes der væksthuse, erhvervsråd eller andre slags institutioner, der alle hjælper virksomheder og iværksættere med at skabe værdi. Det er primært iværksættere eller små- og mellemstore virksomheder systemet er rettet mod, men tilbuddene kan principielt benyttes af alle, hvis de opfylder kravene. Og netop kravene spænder vidt, da tilbuddene er ligeså mangfoldige som de brancher, der eksisterer i det danske erhvervsliv. Fælles for dem alle er dog, at de hjælper virksomheder, der har ambitioner om vækst,” fortæller Anders Hoffmann. 

Noget tyder imidlertid også på, at det kan betale sig at kaste et blik på, hvad systemet kan tilbyde. En undersøgelse foretaget af IRIS Group, på baggrund af data fra 31 kommuner, viser således at de vejledte iværksættere på blot to år, har haft en mervækst i personalet på 12 pct. i forhold til ikke-vejledte virksomheder. Også de allerede etablerede virksomheder har draget nytte af vejledningen. Virksomheder med mere end tre år på bagen har øget medarbejderstaben med 5 pct. 

Tema: Sådan skaber du vækst

Hvis du er klar til at tage din virksomhed til næste niveau, har vi lavet tre guides, der kan hjælpe dig til at arbejde struktureret med at skabe vækst.

Læs vores tema om at skabe vækst

Lokalt væksthus bør være første skridt
Men selvom systemet ved første øjekast kan virke som en gave sendt fra himlen, så er pakken ofte pakket så godt ind, at flere virksomheder opgiver at se, hvad der gemmer sig i æsken.

I en nylig rapport udarbejdet af McKinsey fremhæves det, på vegne af Finansministeriet, at de mere end 250 forskellige erhvervsfremmeaktører gør systemet svært og uoverskueligt for virksomhederne. Samtidigt fandt man overlap mellem mange af aktørerne og omkring 20 procent af udgifterne til erhvervsfremme gik til administration. Kompleksiteten og omkostningerne skal mindskes ved færre indgange og bedre overblik, lyder den endelige vurdering. 

Anders Hoffmann medgiver da også, at systemet kan være svært at finde rundt i, og der arbejdes derfor også på en reform. Alligevel mener han, at der bestemt er mulighed for at få noget værdifuldt allerede i dag. Systemet er nemlig bygget op efter en værdikædetankegang.

”Hele grundtanken med systemet er, hvad vi kalder for no wrong door princippet. Med dette menes, at de forskellige institutioner skal operere ud fra en værdikædetankegang, hvor operatørerne indgår i et netværk, som løser forskellige opgaver og henviser til hinanden i takt med, at virksomhederne udvikles og modnes. På den måde undgår man, at systemet fremstår som en jungle, hvor man skal bruge kompas til at navigere. 
Et godt eksempel på værdikædetankegangens potentiale er ifølge Anders Hoffmann de kommunale væksthuse, som i gennemsnit videresender 80 pct. af virksomhederne. 

”Væksthusene er et godt sted at starte for de fleste virksomheder, da deres rolle er defineret som dem, der skal kaste lys over udviklingsperspektiverne og mulighederne. Væksthusene har derfor ofte det samlede overblik og fungerer som katalysator for virksomhederne, der sendes videre i systemet, når ideerne skal eksekveres,” lyder anbefalingen fra Anders Hoffmann.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.