Del

Er bæredygtighed god business?

Dugfrisk rapport fra Danske Bank, ”State of the Nordic Impact Start-ups”, viser klare tendenser: Ja, det er god forretning at integrere miljø og samfund i kerneforretningen. Ja, virksomheder med en bæredygtig mission bidrager til, at Norden opfylder FN’s verdensmål, og ja, der er desværre lang vej, før vi har ligestilling mellem kønnene.

Undersøgelsen er første kortlægning af det nordiske økosystem for impact start-ups. Den svarer blandt andet på, hvem disse virksomheder er, og hvordan de arbejder for at gøre verden til et bedre sted at være – samtidig med at de tjener penge.

Vi har bedt Mikkel Skott Olsen, Head of Impact.io hos Danske Bank, uddybe rapportens konklusioner:


Er bæredygtighed en god forretning?

Ja, det er det, især når det handler om investering i startups. På trods af, at mange impact startups viser røde tal i de første år, er det en helt bevidst forretningsstrategi. Impact startups følger nemlig de samme mønstre som almindelige tech startups, dvs. de investerer kraftigt i de første år og budgetterer bevidst med underskud for at kunne skalere deres virksomhed kraftigt efter en indledende fase.

Et eksempler er Too Good to Go, som har opbygget verdens største online markedsplads for overskudsmad. De vokset med en faktor 3-4 og reddede således 2 mio. måltider i 2017, forventer 21 mio. i 2019 og går efter 100 mio. i 2020. De har rundet 10 mio. registrerede brugere i dag, er til stede i 11 lande og ansætter medarbejdere for fuld kraft. Så det er klar, skalérbar forretningsmodel med fuld fart på.

Hvad er en impact startup?

En impact start-up som adresserer et eller flere af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og har det som kernen i sin forretning. Det er således et kriterie, at hvis bidraget til verdensmålene fjernes, forsvinder virksomhedens forretning også.

At drive en impact startup er bestemt ikke venstrehåndsarbejde viser vores undersøgelse. De møder de samme udfordringer som mange andre start-ups som fx at skaffe kapital, tiltrække de rigtige medarbejdere og finde de rigtige mentorer og andre forbindelser. Dog synes impact start-ups at forbedre deres økonomiske resultater, jo ældre de er.

Konklusionen er ret klar: Impact start-ups har masser af potentiale til at skabe grøn og samfundsmæssig værdi, samtidig med at de skaber finansielle resultater. Faktisk undrer det os lidt, at en stor del af impact start-ups’ne ikke bruger bæredygtighed i deres kommunikation, og næsten ingen refererer til FN’s verdensmål. Der er klart et potentiale her inden for tydeligere branding.

79% af virksomhederne opererer kun i udviklede lande, mens 21% også opererer i udviklingslande. 74% af den samlede profit blandt impact start-ups skabes blandt dem, der er aktive i begge typer lande. Det er ikke muligt at sige, hvor stor en andel af denne profit, der skabes i udviklingslandene.

 

I hvilken grad hjælper impact start-ups de nordiske lande med at nå FN’s verdensmål?

Komplekse udfordringer kræver nye idéer og nye løsninger, og de nordiske impact start-ups viser vejen. Den største udfordring for de nordiske lande er at opfylde FN’s Verdensmål nr. 12, ”Bæredygtigt forbrug og produktion”, og det er netop her, flest impact startups bygger deres forretning. Desuden fokuserer de på sundhed, bæredygtig byudvikling og energi, hvilket tilsammen er de fire hotspots, der er identificeret af World Economic Forum som drivkraft for bæredygtig erhvervsudvikling. 

 

Hvad med kønsforskellene?
Kun 14% af de nordiske impact start-ups har en kvinde som CEO, viser vores rapport. Supplereret med data fra vores nylige lønundersøgelse blandt start-ups i Norden, der viser, at kvinder også lønmæssigt halter efter, tegner det desværre et billede af, at også disse unge virksomheder fortsætter et traditionelt mønster med kønsbias. Lyspunkter er dog, at Norge går forrest mod at vende udviklingen med 26% kvindelige CEOs, og at impact startups i sammenligning med andre startups har over dobbelt så mange kvinder som CEO. 

Læs rapporten "State of the Nordic Impact Startups" her

Få sparring til din startup

På portalen +impact kan du dele dine udfordringer med eksperter, vende dine muligheder og få den rådgivning, du har brug for – helt gratis.

 

Gå til +impact

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.