”Det er en win-win-win situation”, siger direktør Søren Gøtterup-Tang. ”Vi får tilfredse kunder og medarbejdere, medarbejderne finder masser af mening på jobbet, og vi gør noget godt for samfundet.”

Crowdios produkt er at sørge for, at dyrt betalt trafik til kundernes hjemmesider også konverterer til salg for kunderne. Det sker ved, at Crowdios medarbejdere døgnet rundt bemander en effektiv chatfunktion på hjemmesiderne, der i høj grad hjælper med at gøre besøg til salg. Crowdios kunder er fx håndværkere, køreskoler, automekanikere men også store bilmærker og forsikringsselskaber.

Medarbejdere med stærke kompetencer og højt engagement
Selv om de er højtuddannede, har medarbejderne ofte været uden for arbejdsmarkedet i tre-syv år, nogle endda helt op til 25 år, typisk pga. bevægelseshandicap forårsaget af fx sclerose. De arbejder i gennemsnit ti timer om ugen fra eget hjem, så de sparer besværet med transport, og kan bruge deres energi på at være sociale andre steder. Dog samles medarbejderne med jævne mellemrum hos Crowdio for at styrke sammenholdet og virksomhedskulturen.

”Jeg har tidligere arbejdet med sociale forhold i undervisningssektoren og fik idéen, da jeg læste en artikel om, at vi har 120.000 mennesker med handicap i Danmark”, siger Søren. ”Siden jeg startede som direktør i Crowdio i april 2018, har vi løbende ansat flere og flere mennesker med handicap i takt med, at vi performer og er vækstet.”

Vokser din virksomhed?

Hvis din virksomhed vokser, eller du har planer om vækst, kan der være mange overvejelser forbundet med det.
Book et møde eller læs vores guides om vækst.

Book møde    Guides

En professionel arbejdsplads 
”Men det er ikke et socialkontor, det er en professionel virksomhed som er bygget for vores aktionærer. Folk skal leve op til almindelige krav på arbejdsmarkedet, og de er ansat pga. af deres kompetencer, ikke deres handicap. De har måske juridisk set et handicap, men ser måske ikke sig selv sådan. Det er handler om ligeværd og accept.”

Søren fortæller, at han også har måtte lære at bruge de rigtige formuleringer, der udtrykker respekt, fx ”mennesker med handicap” og ”kørestol” frem for ”handicappede” og ”rullestol.”

Hvis din virksomhed overvejer en social indsats …

 1. Kan vi ændre noget strukturelt, uden det går ud over vores leverancer? Fx i produktionsprocesserne. Kan opgaver fx løses hjemmefra og på fleksible tidspunkter?
 2. Kan vi vælge underleverandører med socialt sigte? Fx All Ears, der ansætter folk med synshandicap, Bornholms Mosteri og Borups pakkeri, der har mennesker med handicap i produktionen, eller Specialisterne, der har it-ansatte med autisme
 3. Kan vi kontakte kommunen og høre hvilke muligheder, der er? Crowdio har et fantastisk samarbejde med Københavns kommune

Søren Gøtterup-Tang

www.crowdio.com

”Vi promoverer ikke, at vi er en social entreprenør i salgsituationen. Mange af vores kunder ved det slet ikke. Dét, de køber, er en høj konvertering til køb på deres hjemmesider med vores effektive chatservice. Kun når der er særlig lejlighed til det, fortæller vi om det.”

En hård, men nødvendig opgave at skulle fyre folk
Adspurgt, om han nogen sinde har måtte fyre en medarbejder, svarer Søren: ”Ja, jeg har en gang måtte fyre en kvinde i kørestol, vel vidende at hun nok aldrig kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg har selvfølgelig som leder gennem mange år fyret folk, men denne gang var det langt sværere, og jeg skal ærligt indrømme, at jeg græd, da jeg vendte medarbejdersamtalen med min kone. Men Crowdio er en virksomhed, og vi skal kunne levere den forventede service.”

”Crowdio er sat i verden for at skabe profit, men vi er drevet af at sætte mennesker med handicap i arbejde. Vi får ingen tilskud. Vores model skal ikke være afhængig af offentlige midler. Uden øjet fast rettet mod vækst og profit, så bliver vi blot endnu et altruistisk projekt, der før eller siden dør hen”, slutter Søren.

Sådan går et godt formål og profit hånd-i-hånd hos Crowdio

 • Høj engagement og kvalitetsindsats
 • Lavt sygefravær. Siden 1. august kun to sygedage. Flere udtaler, at de aldrig har været så lidt syge som de er nu
 • Lav medarbejderomsætning: Ingen har opsagt deres job
 • Kundetilfredshed: Tendens mod, at medarbejderne med handicap rates højere
 • Fra 0 til 15 medarbejdere med handicap siden august 2018
 • Medarbejderne arbejder i kundeservice, mens de 15 medarbejdere uden handicap er i fx salg, IT og administration
 • De er typisk kvalificeret til et flex-job, og rekrutteringen sker gennem Københavns Kommune, der sender CV’er til Crowdio
 • De bliver vurderet ud fra chat rating, speed, grammatik/stavning, analyse og kundeservice