Del

Coronavirus: Hvilke hjælpepakker kan min virksomhed søge?

Den danske regering og EU har søsat en række hjælpepakker, der skal støtte små og store virksomheder gennem corona-krisen. Få et overblik her.

Krisen, der er fulgt i kølvandet på coronavirus, kan mærkes i både små og store virksomheder. Hvad end du som virksomhedsejer er blevet tvunget til at lukke din forretning for en periode, eller du oplever et fald i omsætningen, har det konsekvenser for både dig og dine medarbejdere. Den danske regering og EU har søsat en række hjælpepakker, der skal støtte små som store virksomheder gennem en turbulent tid. 

Her kan du få et overblik over, hvilke hjælpepakker din virksomhed kan søge.

 

Hvilke hjælpepakker kan min virksomhed benytte sig af?

Hvilke hjælpepakker er det relevant for din virksomhed at søge om? Svaret afhænger af, hvor stort omsætningsfaldet er i forbindelse med krisen, hvor store faste udgifter, du har, og hvorvidt du er nødsaget til at opsige medarbejdere. Fælles for både virksomheder og selvstændige er muligheden for at udskyde betaling af moms og skat. Se oversigten herunder for at finde ud af, hvilke hjælpepakker din virksomhed kan søge.

 

Hvornår kan jeg søge om kompensation – og kan jeg søge flere hjælpepakker?

Der er åbent for ansøgning om kompensation af fx lønudgifter allerede nu, mens andre ordninger som fx rentefrit lån baseret på indbetalt moms endnu ikke er færdigbehandlede i Folketinget og derfor lader vente på sig.

Du kan søge flere hjælpepakker – de må bare ikke dække de samme udgifter. 

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, så kontakt din sædvanlige rådgiver, kontakt os på erhvervdirekte@danskebank.dk
eller 45 14 00 00 eller book et onlinemøde.

Book onlinemøde

Oversigt over hjælpepakker til virksomheder
Få overblik over, hvilke hjælpepakker der kan komme din virksomhed til gavn herunder.

Kompensation for tabt omsætning

Virksomheder med op til 10 fuldtidsansatte kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus.

Hvornår kan min virksomhed søge kompensation for tabt omsætning?

 • Virksomheden skal kunne dokumentere, at den manglede omsætning skyldes den igangværende pandemi.
 • Der må være maksimalt 10 ansatte i virksomheden.
 • Virksomhedens omsætning skal være faldet med mindst 30%.
 • Virksomhedens omsætning skal under normale omstændigheder være på mindst 10.000 kr. om måneden i gennemsnit. (Det vil sige, at virksomheden skal omsætte for mindst 120.000 kr. om året). 
 • Er din virksomhed nystartet, skal den være startet før 9. marts 2020 og have haft en tidligere omsætning på over 10.000 kr. pr. måned i gennemsnit.

Hvor meget kan min virksomhed modtage i kompensation for tabt omsætning?
Din virksomhed kan få op til 75% af den tabte omsætning dækket. Dog kan virksomheden højst få udbetalt 23.000 kr. pr. måned.

Din virksomhed kan søge kompensation for 3 måneder, nærmere bestemt perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020. Det er ikke muligt at søge kompensation endnu, men når det bliver muligt, vil virksomheden kunne søge kompensation via virksomhedsguiden.dk. 

I tvivl om, hvilken pakke du kan søge om? 

Dinero har lavet en nem test, som giver dig svar på, hvilke pakker din virksomhed kan søge om. Tag testen hos Dinero og blik klogere på et par minutter.

Tag testen

Få dokumentation til hjælpepakker via CrediWire – helt gratis

CrediWire tilbyder et gratis værktøj, der hjælper dig med at dokumentere og beregne dit støttegrundlag under pakkerne. Resultatet er en rapport, du kan sende til banken.

Læs mere

 

Lønkompensation - hjælp til lønudgifter

Hvis du forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af krisen, kan din virksomhed søge midlertidig lønkompensation. Det gælder, hvis virksomheden står overfor at skulle opsige minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. 

Din virksomhed kan kun få del i hjælpepakken, hvis dine medarbejdere er hjemsendt med løn, og virksomheden må ikke fyre medarbejdere for at spare penge i den periode, hvor den modtager lønkompensation. Som virksomhedsejer kan du ikke få din egen løn dækket af lønkompensation.

De medarbejdere, virksomheden får kompensation for, skal tage fem dages ferie eller afspadsering. Hvis medarbejderen ikke har ferie eller afspadsering til gode, skal han eller hun bruge dagene fra det kommende ferieår eller betale fridagene selv.

Hvor meget kan min virksomhed få i lønkompensation?

 • Fastansatte - 75% af månedslønnen. Dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder
 • Timelønnede medarbejdere – 90% af den normale løn. Dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder

Beløbsgrænsen er blevet hævet, så virksomheder nu kan søge op til 30.000 kr. pr. medarbejder pr. måned i lønkompensation. Har din virksomhed søgt kompensation, inden beløbet blev hævet, vil du – når lønkompensationen bliver udbetalt – få information om, hvordan virksomheden kan få yderligere kompensation baseret på den nye beløbsgrænse. 

Din virksomhed kan søge lønkompensation for 3 måneder, nærmere bestemt perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020. Søg lønkompensation her. 

 

Kompensation for faste udgifter

Din virksomhed kan søge kompensation for faste udgifter som husleje og leasing, hvis der er et fald i omsætningen på mere end 40% procent. Præcis hvor høj en kompensation, du kan søge, og hvilke faste udgifter virksomheden kan få dækket, er endnu uvist. Hjælpepakken er stadig under udarbejdelse, og det er ikke muligt at sige endnu, hvordan der bliver udbetalt under hjælpepakken. Indtil videre ved vi følgende:

Hvornår kan min virksomhed søge kompensation for faste udgifter?
Virksomheden skal have et tab i omsætningen på mindst 35%.

Virksomheden skal have faste udgifter for mindst 12.500 kr. i en 4 måneders periode i perioden 9. marts til 8. juli 2020. Det svarer til faste udgifter for cirka 4.167 kr. om måneden.

For at få kompensation er der et krav om revisorpåtegning af virksomhedens faste udgifter. Revisorhonoraret kan virksomhed få dækket op til 80% af.

Hvilke faste udgifter kan min virksomhed få dækket?

 • Husleje
 • Renteudgifter
 • Kontraktbundne udgifter som fx leasing
 • Det er endnu ikke besluttet om udgifter til vand, elektricitet, varme, forsikringer, abonnementer, software og aviser bliver kompenseret.

Hvor meget kan min virksomhed modtage i kompensation for faste udgifter?

 • Ved et fald i omsætningen på 35% - 60% kan din virksomhed få dækket 25% af de faste udgifter.
 • Ved et fald i omsætningen på 60% - 80% kan din virksomhed få dækket 50% af de faste udgifter.
 • Ved et fald i omsætningen på 80% - 100% kan din virksomhed få dækket 80% af de faste udgifter.
 • Er din virksomhed tvangslukket, det gælder fx, hvis du ejer en frisørsalon, kan du få 100% af dine faste udgifter dækket.

Din virksomhed kan søge kompensation for faste udgifter for 3 måneder, nærmere bestemt perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020. Erhvervsstyrelsen forventer, at der i uge 14 bliver udgivet nærmere vejledning, så virksomheder og deres revisorer forberede deres ansøgninger. Det forventes, at der i uge 15 åbnes for den digitale ansøgningsblanket.

 

Støtte til aflyste eller udskudte arrangementer

Er din virksomhed hovedarrangør af et større arrangement, har regeringen søsat en hjælpepakke, der kan kompenserer dine tab, hvis du er blevet nødt til at udskyde eller aflyse arrangementet som følge af coronavirus. 

Hvornår kan min virksomhed få støtte ved et aflyst eller udskudt arrangement?

 • Hvis arrangementet skulle have været for over 1000 deltagere – eller 500 deltagere i det tilfælde, at arrangementet var målrettet gravide, kronisk syge eller ældre over 80 år.
 • Hvis arrangementet var planlagt til afholdelse i perioden fra og med 6. marts 2020 til og med 31. marts 2020.
 • Hvis arrangementet skulle have været offentligt – virksomheden kan ikke få kompensation for arrangementer som firmafester og medlemsarrangementer. 

Din virksomhed kan ikke få kompensation for tabt overskud fra arrangementer. Det er altså kun de udgifter, du har haft ved at stable arrangementet på benene, som leje af lokation og honorar til optrædende, du kan få dækket. Billetter, der er solgt i forsalg, skal desuden være refunderet. Dækker virksomhedens forsikring udgifterne, eller var mere end 50% af arrangementet finansieret ved hjælp af offentlige tilskud, kan din virksomhed ikke modtage kompensation for tabet. 

Her kan du søge om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer, der skulle have været afholdt i perioden 6. til 31. marts 2020.  Søg kompensation her

 
Mildere krav til sygedagpengerefusion

Reglerne for refusion af sygedagpenge er midlertidigt ændret. Hvis du eller en af dine medarbejdere er sygemeldt med symptomer på coronavirus eller er i karantæne, kan du søge dagpengerefusion fra første sygedag. Under normale omstændigheder har selvstændige og erhvervsdrivende først ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom. 

Hvornår kan jeg eller min virksomhed søge sygedagpengerefusion?

 • Hvis du eller din medarbejder ikke er stand til at arbejde på grund af smitte med coronavirus.
 • Hvis du eller din medarbejder er i hjemmekarantæne på grund af coronavirus.

Din virksomhed kan søge sygedagpengerefusion med tilbagevirkende kraft fra 27. februar 2020.

 

Garantiordningen - mulighed for at optage banklån

To nyudrullede garantiordninger gør det muligt for både store og små virksomheder at optage statsgaranterede lån. Det betyder, at den danske stat kautionerer for 70% af bankernes udlån til trængte virksomheder i forbindelse med krisen, og er der tale om eksporterende virksomheder kautioneres der for op til 80%. Bankerne får på den måde dækket en del af deres risiko, og det giver mulighed for, at sunde virksomheder har adgang til lån på trods af den usikre situation. Lånegarantien skal din virksomhed søge igennem banken, og det er op til banken, om din virksomhed kan godkendes til et lån.

Kan min virksomhed søge lånegaranti?

 • For at søge om lånegaranti skal din virksomhed have et tab i omsætningen på mindst 30%.
 • Din virksomhed skal være sund. Det betyder, at din virksomhed ikke må være i økonomiske vanskeligheder pr. 1. januar 2020.
 • Er din virksomhed registreret som selskab (ApS, IVS, A/S), skal virksomhedens egenkapital den 1. januar 2020 have været mindst 50% af den registrerede kapital.
 • Er din virksomhed nystartet, kan du få dispensation for kravet til egenkapitalen.

Udskudt betaling af moms og skat
Skattestyrelsen har udskudt betalingsfristerne for lønindbetalinger (A-skat og am-bidrag), moms og b-skattebetalinger. Det betyder, at den skat og moms, din virksomhed skulle have betalt de kommende måneder, bliver udskudt og fordelt ud over resten af året til gavn for din virksomheds likviditet. 

Deadline for aflevering af årsregnskaber er desuden udskudt til 1. september 2020 for både selskaber og personlige virksomheder.

Se de nye frister for betaling af moms og skat her


Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.