Kort fortalt

  • Udviklingen i valutakurserne kan både give medvind og modvind for dit afkast.
  • Valutakursrisikoen bør dog ikke afholde dig fra at investere i udenlandske aktier.
  • Fx anbefaler vi at have halvdelen af aktieporteføljen i amerikanske aktier.
  • Du kan afdække valutakursrisikoen, men det anbefaler vi som udgangpunkt ikke.


Når du investerer i danske aktier, er regnestykket ligetil. Stiger aktiekurserne, får du en gevinst, og falder kurserne, lider du et tab. Når du investerer i udenlandske aktier, er billedet mindre entydigt. Så er du ikke blot afhængig af aktiekursernes udvikling, men også af udviklingen i valutakurserne, som kan have lige så stor betydning for dit afkast. I hvert fald hvis du investerer i aktier uden for eurozonen.

Har du fx investeret i amerikanske aktier, og falder den amerikanske dollar i kurs over for kronen – ja, så bliver dine amerikanske aktier alt andet lige mindre værd opgjort i danske kroner. Det vil dermed påvirke dit afkast negativt.

”Modsat vil en stigende dollarkurs løfte dit afkast fra amerikanske aktier, opgjort i danske kroner. Det har fx været tilfældet den seneste måned, hvor en styrket dollar har været med til at løfte afkastet fra amerikanske aktier,” fortæller Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.
Generelt mener vi dog altid, at man bør have en betydelig eksponering mod USA i sin portefølje.
Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

Betyder usikkerheden om valutakurser, at man skal være varsom med at investere i udenlandske aktier?
”Nej, det mener vi ikke. På kort sigt kan du blive hårdt ramt af valutakurserne, men set over tid er erfaringen, at effekten fra valutakurserne mere eller mindre udligner sig. Nogle år giver valutakurserne medvind, andre år modvind. Til gengæld opnår du en værdifuld risikospredning ved at investere på tværs af lande og regioner. Så er du mindre sårbar, hvis enkelte lande eller regioner klarer sig dårligere end andre,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Hvor er valutarisikoen størst?
”Jeg vil først svare på, hvor den er mindst – og det er naturligvis ved investeringer i eurozonen, fordi kronekursen er knyttet op på euroen. Men så snart du bevæger dig ud af eurozonen, tager risikoen til – og det gælder uanset om du investerer i aktier i Japan, USA, Kina, Storbritannien eller et helt femte land. Selv norske og svenske kroner kan opleve betydelige udsving i forhold til den danske krone. Samtidig bliver valutarisikoen større, jo mere du koncentrerer dine investeringer på enkelte valutaer. Har du fx alle dine penge i amerikanske aktier, svinger hele din portefølje i takt med dollarens udvikling over for danske kroner.”

Skal man som investor fokusere på at investere i de lande og regioner, hvor man forventer medvind fra valutakurserne. Fx investere i amerikanske aktier, hvis man forventer, at dollaren vil blive styrket?
”Valutakurserne har det med at leve deres eget liv og er svære at forudsige, så det er en meget vanskelig øvelse at have den forventede udvikling i valutakurserne som pejlemærke for sine aktieinvesteringer. Og selvom vi skeler til vores forventninger til en given valuta, når vi investerer, er det aldrig afgørende for, hvilke udenlandske aktier vi anbefaler. Den afgørende faktor er altid vores vurdering af aktiernes kurspotentiale, uanset om det er en enkelt aktie eller en hel region eller sektor, vi kigger på.

Man skal også huske på, at en valutasvækkelse ikke udelukkende er negativ. Investerer du fx i amerikanske aktier, vil en svækkelse af dollaren være positiv for de amerikanske eksportvirksomheder, fordi det forbedrer deres konkurrenceevne – og det kan løfte selskabernes indtjening og aktiekurser og dermed kompensere investorerne for deres valutatab.”

Kan man afdække valutarisikoen i sine aktieinvesteringer?
”Ja, hvis du ikke ønsker at påtage dig valutarisikoen i dine investeringer, men alene aktierisikoen, er det muligt at afdække valutarisikoen. Det kan fx ske ved hjælp af valutaoptioner og valutaterminsforretninger, men det er komplekse produkter, som kræver kyndig rådgivning. Samtidig er det forbundet med omkostninger, der kan være ganske betydelige, og som skal holdes op imod det forventede afkast. Som udgangspunkt anbefaler vi ikke aktieinvestorer at afdække deres valutarisiko.”

Især dollarkursen er interessant for mange investorer – hvad forventer I af kursudvikling for den amerikanske dollar?
”På baggrund af rentebilledet og den økonomiske udvikling forventer vi en gradvis styrkelse af dollarkursen i det kommende år. Vi forventer altså, at udviklingen i dollarkursen vil give medvind til afkastet fra amerikanske aktier, men som nævnt er valutakurser ret svære at forudsige, og det bør ikke i sig selv give anledning til at investere i amerikanske aktier – eller amerikanske obligationer for den sags skal. Generelt mener vi dog altid, at man bør have en betydelig eksponering mod USA i sin portefølje. Som udgangspunkt anbefaler vi, at man har 50 pct. af sin aktieportefølje i amerikanske aktier.”


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde