Det tegner til, at væksten vender tilbage i Danmark og resten af Norden i løbet af i år og 2025. Det er en af konklusionerne i Danske Banks seneste prognose for de nordiske økonomier.

I Danmark har der faktisk været vækst i 2023, men det er der især en forklaring på, nemlig Novo Nordisk store succes.

Når væksten vender tilbage, er der derfor udsigt til, at den bliver mere bredt funderet i økonomien, og i Danmark skyldes det blandt andet udsigten til rentenedsættelser, og at forbrugernes købekraft forventes at stige. Derudover er der tegn på, at bunden er nået i den globale industrirecession, hvilket giver plads til forsigtig optimisme.

Så hvad betyder de mere positive økonomiske takter for danske virksomheder? Det har vores nordiske erhvervskundechef et perspektiv på:

”Økonomien har de seneste år været præget af turbulens og høj usikkerhed, og mange virksomheder har derfor holdt igen med investeringerne. Verden er stadig meget uforudsigelig, men kombinationen af en blød landing og udsigten til snarlige rentefald gør det oplagt for nogle virksomheder at genoverveje projekter, de måske tidligere har skudt til hjørne for at styrke deres likviditet,” forklarer Christin Tuxen, som kommer med en opfordring til virksomhederne:

”Undersøg og udnyt de muligheder, der i øjeblikket skabes af udsigten til mere gunstige økonomiske forhold, den grønne omstilling og potentialet i kunstig intelligens. Med andre ord er det tid til at sætte det lange lys på og se mere målrettet på sine investeringsmuligheder.”

 

Christin Tuxen, nordisk erhvervskundechef


Danske eksportører i Norden

Løfter vi blikket fra Danmark og kigger på økonomien hos vores nordiske naboer, tegner der sig lidt forskellige billeder.

Finland er i recession, men ifølge Danske Banks prognose forventes det, at væksten vender tilbage i takt med lavere renter, faldende inflation og en gradvis styrkelse af den finske eksport.

I Norge er både vækst og inflation aftagende, og kigger man på virksomhederne, er der store brancheforskellige, men især underleverandører til olieindustrien oplever et boom.

I Sverige har de oplevet store udsving i inflationen og lav vækst, men eksportvirksomhederne har en konkurrencefordel på grund af den svage svenske krone, og det bør danske eksportvirksomheder være opmærksom på, forklarer Christin Tuxen:

”Er man som dansk virksomhed underleverandør til den svenske fremstillingsindustri, så kan man vente en fortsat stærk efterspørgsel og svagere svensk krone. Det betyder, at danske virksomheder med indtægter i svenske kroner bør overveje afdækning af deres valutarisiko.”

Opsummering: 2 råd fra Danske Banks nordiske erhvervskundechef

  • Undersøg og udnyt de muligheder, der i øjeblikket skabes af udsigten til mere gunstige økonomiske forhold, den grønne omstilling og potentialet i kunstig intelligens
  • Overvej at afdække indtægter i svenske og norske kroner

Har du brug for at tale med banken om risikoafdækning?

Så kontakt din rådgiver eller ring til os på 45 14 00 00.

Læs mere om valutaafdækning