Kort fortalt

 Solide afkast på tværs af risikoprofiler.
✓ Global økonomi overraskede positivt i 2023.
✓ Vi forventer positive afkast igen i år.
✓ En række risikofaktorer kan dog ændre billedet.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 

Både aktier og obligationer havde generelt et rigtig godt 2023, og det udmøntede sig også i gode afkast i vores investeringsløsninger i Danske Bank som fx Flexinvest Fri, June og Danske Porteføljepleje.

Samtidig kom den store risikospredning i vores porteføljer til sin ret. Danske aktier haltede fx efter amerikanske og japanske aktier sidste år, men i vores investeringsløsninger sørger vi altid for en rigtig god spredning i investeringerne på tværs af forskellige lande og regioner. 

På samme måde sørger vi for stor risikospredning inden for obligationer, hvor der også kan være stor forskel på afkastet fra forskellige typer obligationer. I 2023 var obligationer fra de nye markeder fx blandt dem, der gav de højeste afkast. De indgår også i vores porteføljer.

Generelt fik kunder med højest risikoniveau i deres investeringer de højeste afkast sidste år. Jo højere risikoniveau du har, jo større andel af aktier har du i dine investeringer – og aktier gav i 2023 et højere afkast end obligationer.

Alt i alt forventer vi et ganske fornuftigt 2024 for vores investeringsløsninger, selv om der altid kan indtræffe begivenheder, der ændrer udviklingen og forventningerne.Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.
Vil du i gang med at investere?
Så kan du fx bruge vores digitale investeringsløsning June. Her kan du nemt investere i en fond med et miks af aktier og obligationer, der passer til dig. Kom i gang fra 200 kr. Læs mere her.

FORVENTNINGER TIL 2024: Udsigt til et fornuftigt år
Men hvad forventer vi så af det kommende år? Det er selvfølgelig det mest interessante spørgsmål nu:

AKTIER: Vi forventer positive afkast fra aktier i 2024, understøttet af en blød landing i global økonomi og rentenedsættelser fra centralbankerne. En blød landing betegner et scenarie, hvor væksten aftager, men ikke så meget, at det fører til en stor stigning i arbejdsløsheden. Aktierne er ikke billige på de nuværende prisniveauer, men rentenedsættelser og udsigt til fortsat økonomisk vækst kan få prissætningen til at se mere attraktiv ud og vil kunne sende aktierne yderligere i vejret.

OBLIGATIONER: Vi forventer positive afkast fra obligationer, der nyder godt af det højere renteniveau set i forhold til årene med meget lave eller negative renter. Det sikrer fornuftige løbende rentebetalinger fra obligationer, og vi ser begrænset risiko for markant stigende markedsrenter og dermed markante kursfald på obligationer. Modsat ser vi dog også begrænset potentiale for faldende markedsrenter, der kan sende obligationskurserne væsentligt i vejret.

Alt i alt forventer vi derfor et ganske fornuftigt år for vores investeringsløsninger, selv om der altid kan indtræffe begivenheder – positive såvel som negative – der ændrer udviklingen og forventningerne. Det har de seneste år givet rigeligt med eksempler på lige fra Covid-19 til energikrise, krig i Ukraine og voldsom inflation.

LÆS OGSÅ: Her investerede vores kunder flest penge sidste år

Israelske soldater ved grænsen til Gaza. Konflikt og spændinger i Mellemøsten er en geopolitisk risiko, der kan eskalere i år. Foto: Gil Cohen-Magen/AFP/Ritzau Scanpix.


Her er vi ekstra opmærksomme i 2024

En række risikofaktorer vil i 2024 kunne få en betydelig effekt på udviklingen på de finansielle markeder. Blandt de væsentligste faktorer, som vi holder øje med, kan nævnes: 

> Geopolitik 
En række geopolitiske konflikter kan eskalere – eller blusse op igen – og påvirke global økonomi og de finansielle markeder. Det gælder blandt andet krigen i Ukraine, krigen i Gazastriben og de afledte spændinger i Mellemøsten, handelskonflikten mellem USA og Kina og striden om Taiwans uafhængighed af Kina. Også det amerikanske præsidentvalg i november 2024 vil få meget opmærksomhed.

> Inflation 
Inflation har de seneste år været et stort tema for global økonomi og de finansielle markeder. Fortsætter den ikke med at aftage som forventet i 2024, eller begynder den at stige igen, kan det få en negativ betydning for såvel renteudviklingen som investeringsklimaet. Falder inflationen hurtigere end forventet, kan det til gengæld give ekstra medvind for de finansielle markeder.

> Pengepolitik 
Omfattende renteforhøjelser fra centralbankerne har de seneste år sendt markedsrenterne i vejret. I 2024 forventer vi flere rentenedsættelser fra centralbankerne i Europa og USA, men får vi højere inflation end ventet, kan det få centralbankerne til at holde igen. Det kan i så fald presse markedsrenterne i vejret og ramme både den økonomiske vækst og de finansielle markeder negativt. 

> Økonomisk vækst 
Der er fortsat betydelig usikkerhed om den globale vækst i 2024. Hvis væksten bliver lavere end forventet og vi i værste fald får en global økonomisk recession, kan det få en markant negativ effekt på de finansielle markeder. Modsat kan stærkere vækst end ventet potentielt have en positiv effekt på de finansielle markeder. Den må dog ikke være så stærk, at det giver anledning til nye udfordringer med for høj inflation.

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.