1. GLOBALE INDEKSFONDE: Genvej til stor risikospredning
En indeksfond med globale aktier er nærmest en tidløs klassiker, hvis du vil investere i aktier – og var også den mest populære type fonde blandt private investorer i Danske Bank sidste år. Herunder også i Danske Månedsinvestering.

Her sikrer du dig rigtig god risikospredning i dine aktieinvesteringer og kan samtidig forvente et afkast, der før omkostninger er på niveau med det generelle markedsafkast for globale aktier. Du skal ikke forvente et højere afkast end markedsafkastet, men risikerer modsat heller ikke et markant lavere afkast.

”Det er den hurtigste og mest enkle måde at investere i aktier med stor spredning på tværs af regioner og sektorer,” fortæller Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

To forskellige globale indeksfonde løb med de private investorers opmærksomhed i 2023:

Danske Invest Global Indeks, der alene investerer i de udviklede markeder som fx USA, Europa og Japan.

Danske Invest Index Global AC Restricted, hvor emerging markets også indgår, og hvor der er skærpet fokus på bæredygtighed. 

HER KAN DU INVESTERE: Du kan  investere i alle fondene nævnt her i artiklen i Netbanken og Mobilbanken. Med undtagelse af Danske Invest Teknologi Indeks kan du også investere i alle fondene i Danske Månedsinvestering, hvor du automatisk kan spare løbende op via fonde uden at betale kurtage ved køb. Læs mere om Danske Månedsinvestering her.

2. KORTE DANSKE OBLIGATIONER: Genopstået fra de døde
For få år siden var danske obligationer nærmest døde og begravet. Med meget lave eller negative renter var interessen fra private investorer minimal, men det har i den grad ændret sig. I 2023 var der rigtig mange private investorer, der investerede i obligationer. 

Efter vores indeksfonde med globale aktier var obligationsfonden Danske Invest Danske Korte Obligationer den fond, hvor investorer placerede flest penge sidste år.

”Efter de seneste års rentestigninger kan danske stats- og realkreditobligationer give attraktive afkastmuligheder. Korte danske obligationer, der er de mest sikre obligationer, er også blevet et interessant alternativ til kontant opsparing, hvis du ikke skal bruge dine penge de kommende par år og er indforstået med den højere risiko i forhold til et kontant indestående,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

Korte obligationer – dvs. obligationer med korte løbetider – har en lavere risiko end obligationer med længere løbetider, fordi de er mindre kursfølsomme over for renteændringer. De falder mindre i kurs, hvis renterne stiger, men modsat stiger de også mindre i kurs ved rentefald.

Generelt anbefaler vi aktieinvestorer at have en pæn andel af teknologiaktier i porteføljen, da de tegner sig for en meget betydelig del af det globale aktiemarked. Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank.

3. TEKNOLOGIAKTIER: En sektor alle bør overveje
Efter et svært 2022 havde de amerikanske teknologiaktier et fantastisk 2023, og det er også forklaringen på, at det amerikanske aktiemarked sidste år udviklede sig betydeligt bedre end det danske. 

I dag er IT-sektoren uden sammenligning den største sektor på det amerikanske aktiemarked – og globalt set for den sags skyld. Derudover er der også en række store amerikanske teknologiselskaber inden for sektoren kommunikationsservice. 

”Generelt anbefaler vi aktieinvestorer at have en pæn andel af teknologiaktier i porteføljen, da de tegner sig for en meget betydelig del af det globale aktiemarked. Udfordringen er, at der er meget få danske teknologiaktier, så her bliver man nødt til at kigge ud over landets grænser,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

Sidste år var der mange af vores kunder, der investerede i teknologiaktier via Danske Invest Teknologi Indeks. Fonden er en indeksfond, der investerer i en meget bred portefølje af amerikanske teknologiselskaber inden for sektorerne IT og kommunikationsservice.De seneste års store renteforhøjelser fra centralbankerne har sendt obligationer ind i varmen igen blandt investorer. Her den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell. Foto: Photo: Haiyun Jiang/New York Times/Ritzau Scanpix.


4. BLANDEDE OBLIGATIONER: Den enkle alt-i-en-løsning
Risikospredning er ikke blot vigtigt, når du investerer i aktier, men også inden for obligationer. Der kan være stor forskel på afkastet og risikoen ved forskellige typer obligationer. 

I 2023 var der mange private investorer, der investerede i en bred portefølje af obligationer via obligationsfonden Danske Invest Mix Obligationer KL. Fonden investerer i et miks af danske og udenlandske obligationer på tværs af stats- og realkreditobligationer, indeksobligationer, virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer. Dermed opnår du en rigtig god risikospredning. 

”Hovedparten af fondens investeringer er dog i danske obligationer, som hører blandt de mindst risikofyldte. Her har du ingen valutarisiko som investor, og samtidig ser vi minimal risiko for, at den danske stat og de danske realkreditselskaber ikke overholder deres betalingsforpligtelser. Som udgangspunkt anbefaler vi altid, at danske obligationer udgør fundamentet i dine obligationsinvesteringer,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

Sidste år var et virkelig godt år for japanske aktier, der leverede langt højere afkast end danske aktier. Vi ser fortsat et godt potentiale i japanske aktier. Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank.

5. JAPANSKE AKTIER: Comeback for overset aktiemarked
Gennem mange år har interessen for japanske aktier været begrænset, men det ændrede sig i 2023. Her foretog private investorer betydelige investeringer i japanske aktier via fonden Danske Invest Japan. 

”Generelt er japanske aktier blevet mere interessante. Japansk økonomi har i årevis kæmpet med deflation og lav lønvækst, men endelig er der kommet lidt gang i økonomien. Samtidig er japanske selskaber blevet mere aktionærvenlige. Reformer for at øge virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne ser ud til at virke, og sidste år var da også et virkelig godt år for japanske aktier, der leverede langt højere afkast end danske aktier. Vi ser fortsat et godt potentiale i japanske aktier,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Danske Invest Japan er forvaltet af Sumitomo Mitsui DS Asset Management, som i mere end 25 år har rådgivet amerikanske, europæiske og asiatiske kunder om investeringer i japanske aktier. Analysebureauet Morningstar har tildelt fonden de maksimale fem stjerner, hvilket betyder, at fonden er blandt de bedste målt på historisk afkast. Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix.

Fondenes fulde navne er Danske Invest Global Indeks, klasse DKK d, Danske Invest Index Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK, Danske Invest Danske Korte Obligationer, klasse DKK d, Danske Invest Teknologi Indeks KL, Danske Invest Mix Obligationer KL, Danske Invest Japan, klasse DKK d. Bemærk, at vi i oversigten har set bort fra fonde med alternative investeringer, der ikke kan handles frit, men kræver særlig rådgivning forud for et køb.

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linkene herunder (under ”dokumenter), hvor du også finder information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber:
Danske Invest Global Indeks
Danske Invest Index Global AC Restricted
Danske Invest Danske Korte Obligationer
Danske Invest Teknologi Indeks
Danske Invest Mix Obligationer
Danske Invest Japan
Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S’ fonde.