Det får du svar på

  • Hvad er forskellen på valueaktier og vækstaktier?
  • Hvorfor har der været så stor forskel på udviklingen for de to aktietyper i år?
  • Anbefaler I at fokusere på value eller vækst i den kommende tid?


Efter en forrygende start på året har valueaktier mistet pusten, og til gengæld er vækstaktier kommet stærkt igen. Faktisk er vækstaktier nu blot et par procentpoint efter valueaktier, når man ser på afkastet hidtil i år, hvor forskellen i midten af maj var oppe på 13 procentpoint. Men hvad er forskellen på de to typer aktier, hvorfor kan der være så store afkastforskelle, og hvad anbefaler vi at fokusere på fremover?

Vi har bedt Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen, sætte ord på.
Svaret er det samme som i begyndelsen af året. Vi mener, at man som investor skal have en god balance mellem vækst og value i sin portefølje.
Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

Hvad er forskellen på valueaktier og vækstaktier?
Generelt kan man sige, at man ved vækstaktier betaler dyrere i dag for forventningerne om en højere fremtidig indtjening:

• VÆKSTSELSKABER er kendetegnet ved høj vækst i omsætning og indtjening i forhold til det generelle aktiemarked, men også en høj prisfastsættelse på aktierne. Som investor betaler man altså mere for selskaberne her og nu ud fra en forventning om, at deres omsætning og indtjening vil stige mere i fremtiden. Her finder vi blandt andet digitale og teknologiske giganter som Apple, Microsoft, Alphabet og Tesla.

• VALUESELSKABER har lavere vækst og er billigt prisfastsat i forhold til det øvrige aktiemarked – blandt andet målt på hvad man som investor betaler pr. krones indtjening i selskaberne (P/E) og pr. krones indre værdi i selskaberne (K/I). Som investor får man altså billigere del i selskabernes nuværende indtjening og værdier, men skal ikke forvente så høj vækst fremover. Her finder vi fx store banker som JP Morgan Chase og Bank of America.

Det er dog vigtigt at understrege, at man kan finde både valueaktier og vækstaktier på tværs af alle sektorer, selv om der fra sektor til sektor kan være stor forskel på fordelingen.
Hvorfor har der været så stor forskel på udviklingen for valueaktier og vækstaktier i år?
Der er flere årsager. Vækstaktier leverede sidste år et langt højere afkast end valueaktier, som derfor havde et efterslæb. 2020 var blandt andet et rigtig godt år for strukturelle vækstselskaber inden for sundhed og IT – dvs. selskaber, der har en stærk underlæggende vækst og er mindre afhængige af global økonomi. Det var eftertragtede selskaber sidste år, da økonomien lå underdrejet på grund af coronavirussen, og mange selskaber inden for sundhed og IT samtidig bidrog med løsninger til at bringe os bedre gennem coronakrisen. Tidligere i år fik andre selskaber imidlertid mere medvind fra stigende global vækst.

Samtidig oplevede vi tidligere i år markant stigende lange renter, der typisk rammer vækstaktier hårdest. Det er lidt nørdet og teknisk, men højere renter reducerer den såkaldte nutidsværdi af selskabernes forventede fremtidig indtjening. I takt med et markant tilbagefald i renterne siden maj er billedet imidlertid vendt, og samtidig har vækstselskaberne generelt leveret stærke regnskaber, hvilket også har trukket op.


Anbefaler I investorer at fokusere på valueaktier eller vækstaktier i den kommende tid?
Svaret er det samme som i begyndelsen af året. Vi mener, at man som investor skal have en god balance mellem vækst og value i sin portefølje. Coronakrisen har medført en helt ny og uvant situation for global økonomi og de finansielle markeder med mange usikkerhedsfaktorer, og det kræver efter vores opfattelse en vis ydmyghed. Derfor er vi forsigtige med at vælge side mellem vækst og value – også selv om vi som udgangspunkt forventer, at renterne kommer til at stige igen.

Hidtil i år har vi i højere grad haft fokus på en anden variabel – nemlig cykliske aktier vs. defensive aktier – hvor cykliske aktier er mere afhængige af de økonomiske konjunkturer og typisk performer bedst i perioder med høj vækst. Corona-vacciner og genåbninger af samfund har medført et økonomisk boom, og derfor har vi i år haft en overvægt i cykliske aktier, hvilket fortsat er tilfældet.

Aktuelt overvægter vi blandt andet finansaktier og industriaktier, som typisk er blandt de sektorer, der får mest medvind fra økonomisk fremgang. Vi ser imidlertid også fortsat et attraktivt potentiale i IT-sektoren, som ikke på samme måde er en udpræget cyklisk sektor. Men kan dog finde interessante cykliske aktier inden for stort set alle sektorer. Skal jeg blive endnu mere specifik, er det især den europæiske del af finanssektoren og den amerikanske del af IT-sektoren, vi finder mest interessant.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde