Danske Bank har efterhånden en lang og stolt tradition inden for forvaltningen af europæiske aktier, og det blev endnu engang anerkendt, da analysehuset Morningstar i går uddelte de eftertragtede Morningstar Fund Awards 2023 i Danmark. Her blev en Danske Invest-fond forvaltet af porteføljeforvaltere fra Danske Bank for andet år i træk kåret til årets bedste aktiefond inden for europæiske aktier.

I år løb Danske Invest Europa Højt Udbytte med prisen i kategorien ”Europa Aktier”, sidste år var det Danske Invest Europa 2 KL*. Både i år og sidste år har begge fonde været blandt de tre nominerede fonde i kategorien.

”De seneste to års Morningstar-priser understreger, at vi har nogle virkelig stærke kompetencer inden for europæiske aktier til glæde for vores investeringskunder. Vores porteføljeforvaltere har en grundig og systematisk tilgang til at udvælge aktier, og samtidig er fokus på bæredygtighed en central del af deres investeringsstrategi. Det mener vi er med til at understøtte den langsigtede værdiskabelse for investorerne,” fortæller Thomas Otbo, som er investeringsdirektør i Danske Bank.


Der kan være meget stor forskel på, hvordan forskellige typer af europæiske aktier performer i forskellige markedsmiljøer ... Derfor er det vigtigt at have de rette aktier i porteføljen på det rette tidspunkt.  
Thomas Otbo, investeringsdirektør i Danske Bank.
Bygger på 20 års erfaring
Årets vinderfond, Danske Invest Europa Højt Udbytte, har fokus på europæiske aktier, der løbende forventes at udbetale høje udbytter til aktionærerne – også betegnet udbytteaktier. Fonden bliver forvaltet af chefporteføljeforvalter Peter Nielsen og seniorporteføljeforvalter Asger Lund Nielsen fra Danske Bank, som begge har 20 års erfaring med at investere i europæiske udbytteaktier for Danske Invest.

”Generelt har vi fokus på selskaber, som år efter år forventes at være i stand til at betale høje udbytter. Det er selskaber, som ofte er kendetegnet ved stabile forretningsmodeller med forudsigelighed i indtjeningen og stabile cash flows – og det er især eftertragtede egenskaber blandt mange investorer i usikre perioder i økonomien og på de finansielle markeder,” fortæller Peter Nielsen.

Det er i øvrigt 6. gang, Peter Nielsen og hans kollega Asger Lund Nielsen vinder en Morningstar Fund Award for deres fond.
Sådan udvælger Morningstar de bedste fonde
Når analysehuset Morningstar udvælger årets bedste fonde, sker det ved at analysere alle fonde på det danske marked, som er mere end tre år gamle. Vurderingen afspejler, hvordan fondene har klaret sig i forhold til afkast, risiko og omkostninger. Bedømmelsen bygger på historiske afkast, og der er ingen garanti for, at fondene også vil klare sig godt fremover. 
Kilde: Morningstar.dk
De rette aktier på det rette tidspunkt
Sidste års vinder, Danske Invest Europa 2 KL, har ikke samme fokus på udbytteaktier, men investerer mere bredt i europæiske aktier. Derudover omfatter Danske Invests familie af aktivt forvaltede europæiske aktiefonde også en fond med fokus på europæiske small cap-aktier*, som er aktier i mindre virksomheder i Europa. Den fond er ligeledes forvaltet af et team fra Danske Bank.

Ifølge investeringsdirektør Thomas Otbo er det vigtigt at være bevidst om, at europæiske aktier ikke bare er europæiske aktier.

”Der kan være meget stor forskel på, hvordan forskellige typer af europæiske aktier performer i forskellige markedsmiljøer og forskellige dele af den økonomiske cyklus. Som vi så i 2022, performer udbytteaktier fx ofte rigtig godt i perioder med stor usikkerhed, mens small cap-aktier ofte vil udvikle sig bedre end det generelle marked i perioder, hvor den økonomiske vækst accelererer. Derfor er det vigtigt at have de rette aktier i porteføljen på det rette tidspunkt,” fortæller hen.

Flere af Danske Invest-fondene med europæiske aktier indgår typisk også i porteføljerne i vores investeringsløsninger som Flexinvest Fri og Danske Porteføljepleje.

”Her udgør fondene et par af komponenterne i vores porteføljer og kan dermed være med til at skabe værdi for de investeringskunder, der ønsker en samlet investeringsløsning, hvor vores specialister løbende tager hånd om at pleje og optimere deres investeringer,” siger Thomas Otbo.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.
TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
*De fulde navne for fondene er hhv. Investeringsforeningen Danske Invest rådgivningscenter Europa Højt Udbytte, klasse DKK d, Investeringsforeningen Danske Invest rådgivningscenter Europa 2 KL og Investeringsforeningen Danske Invest rådgivningscenter Europa Small Cap, klasse DKK d.

Disclaimer
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekterne, central investorinformation og information om klagehåndtering er tilgængeligt på dansk og kan for hhv. Europa Højt Udbytte-fonden, Europa-fonden og Europa Small Cap-fonden findes her, her og her (under ”dokumenter”).  Mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her, her og her. Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S’ fonde. 

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder