Kontakt jeres IT-ansvarlige eller IT-afdeling og få dem til at tage de nødvendige forholdsregler og eventuelt lukke systemerne ned.