Vi udvikler hele tiden vores sikkerhedssystemer, så vi er rustet mod forskellige former for angreb udefra. I er derfor godt beskyttet, når I bruger vores onlineløsninger til jeres bankforretninger. 

Vi vil også gerne hjælpe jer med at øge jeres egen IT-sikkerhed. Det gør vi blandt andet ved at stille vores viden og erfaringer om IT-svindel til rådighed og ved at tilbyde forskellige sikkerhedsværktøjer, I kan implementere i jeres virksomhed

Avancerede sikkerhedssystemer

Netbank Erhverv, District og alle vores apps er placeret i krypterede og sikre miljøer. Det betyder, at uvedkommende ikke kan få adgang til jeres data via Danske Banks platforme, og de kan heller ikke læse eller ændre data, der bliver overført mellem jeres browsere og banken. Sker der unormale transaktioner på en af vores platforme, kan vi - takket være avancerede overvågningssystemer - gribe ind med det samme.

Beskyttelse mod falske mails

Falske mails er et stort problem, og de bliver stadig mere avancerede og sværere at gennemskue. Vi har implementeret flere systemer til at opfange falske mails. Systemerne beskytter ikke alene os selv. De beskytter også jeres virksomhed mod at få mail fra afsendere, der giver sig ud for at være Danske Bank. Får en svindler alligevel held med at sende jer en mail i vores navn, fjerner vi det falske websted med det samme.

IT-svindel kender ingen grænser

I Danske Bank skal vi både være rustet til at afværge kendte former for angreb og forberedt på nye, fremtidige trusler fra kriminelle over hele verden. Derfor indgår vi i en række internationale samarbejder, hvor vi deler viden og erfaringer i en fælles indsats mod IT-svindel. Vi er blandt andet en del af advisory boardet i Europols center for IT-kriminalitet og i løbende dialog med andre banker og førende IT-eksperter.