Statistikkerne taler deres tydelige sprog: Antallet af anmeldte sager om IT-svindel mod virksomheder stiger år for år, og svindlen rammer virksomheder i alle størrelser. Præcist, hvor mange virksomheder det går ud over, ved man ikke. Nogle sager bliver aldrig anmeldt, og der er virksomheder, som ikke opdager, at de har været udsat for f.eks. et hackerangreb.

Langt de fleste sager med IT-svindel har et direkte økonomisk motiv. Men IT-svindlere kan også gå målrettet efter at stjæle persondata, forretningshemmeligheder og andre forretningskritiske informationer, der kan sælges til tredjemand eller bruges til afpresning.

Uanset hvad motivet er, kan det få store konsekvenser for jeres virksomhed at blive udsat for IT-svindel. Ud over det økonomiske tab eller tab af data kan jeres daglige drift blive påvirket i en periode, og det kan være nødvendigt at skulle reetablere jeres IT-systemer.

Forsikring mod økonomiske tab

Hvis IT-svindlere først får adgang til jeres konti eller har lokket jer til at overføre penge, er det som regel svært at stille noget op. Har skal I være opmærksomme på, at banker som udgangspunkt ikke dækker tyveri fra jeres virksomhedskonti. Derfor er det vigtigt, at I undersøger, om jeres erhvervsforsikring omfatter tab i forbindelse med IT-svindel.

Netbankforsikring


Som virksomhed hæfter I selv for tabet, hvis nogen bryder ind i jeres netbank. Derfor kan det være en god idé at tegne en netbankforsikring. 

Læs mere om netbankforsikring hos Tryg

Mistede data

Nogle former for IT-svindel medfører, at I en periode kan blive afskåret for adgangen til jeres data, får stjålet data eller mister data permanent. Det betyder, at I skal drive jeres virksomhed i en periode uden den sædvanlige adgang til økonomisystemer, informationer om igangværende ordrer, produktionsdata m.v. Og det kan få alvorlige følger på sigt at miste kritiske data om produktudvikling, research, forskning og intellektuel ejendom. Derfor anbefaler vi også, at I tager backup jævnligt og sørger for at opbevare jeres backups offline og i sikre omgivelser.

 

Effekt på omdømme

Specielt større virksomheder risikerer, at sager om IT-svindel kan påvirke omdømmet og koste på kundesiden. Frygten for dårlige omtale er også en af årsagerne til, at nogle virksomheder ikke anmelder IT-svindel.