Hvad er Integration Services?

Integration Services er information om forskellige dataformater og kommunikationskanaler, som Danske Bank tilbyder. Ved at benytte integrationsløsninger kan du reducere virksomhedens manuelle behandling af dokumenter og dermed opnå økonomiske og administrative besparelser.