Hvad kan man bruge udtjente håndklæder og t-shirts til?

Svaret er håndstykker til håndaftørring, hvis man spørger DFD, der også er bedre kendt som De Forenede Dampvaskerier.

I mere end 60 år har den danskfødte virksomhed leveret vaske- og lejeløsninger til en bred vifte af brancher, og løsningerne spænder derfor vidt.

Fra stofservietter og linned til sikkerhedstøj og mikrofiberbeklædning. Alt sammen fordelt på fem forretningsområder med hvert sit speciale.


Nyt liv til kasserede tekstiler

DFD håndterer hvert år mere end 225 millioner enheder, og det er derfor ikke småting, som cirkulerer rundt mellem kunderne og DFD – eller bliver kasseret for den sags skyld.

For i DFD kasserer man nemlig i gennemsnit 1 ton tekstiler om dagen, og de skal ifølge virksomheden selv have nyt liv.

Med ønsket om at maksimere levetiden på allerede eksisterende tekstiler etablerede virksomheden derfor konceptet DFD upcy tilbage i 2019, hvorigennem aflagte tekstiler nu får nyt liv.

Ambitionen er at genanvende 100 procent af tekstilerne inden 2025, og i 2022 formåede virksomheden at genanvende 71 procent.

”Det er ingen hemmelighed, at tøj- og tekstilindustrien boner ud i klimaregnskabet. Så for fire år siden etablerede vi DFD upcy med ambitionen om at være de bedste på området og gå forrest i den grønne omstilling. Det er en topprioritet at udnytte vores tekstiler maksimalt, og konceptet er afgørende for vores arbejde med FN’s verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion,” forklarer Mads Moseholm, der er ESG-ansvarlig i DFD.


Genanvendelse skal give værdi for både kunder og forretning

At genanvende tekstilerne er dog ikke nok i sig selv. Ifølge DFD er det nemlig afgørende, at genanvendelsen skaber værdi i både et kunde- og forretningsmæssigt perspektiv.

”For at lykkedes med den grønne omstilling, skal det også give mening fra et forretningsmæssigt perspektiv. Det er derfor vigtigt for os, at vores DFD upcy-løsninger kan erstatte de konventionelle, som ellers skulle være indkøbt fra ny,” tilføjer Mads Moseholm.

Derfor inviterer DFD kunderne med ind i den cirkulære økonomi og samarbejder med dem om at skabe løsninger, som er født ud af faktiske behov. På den måde sikrer virksomheden, at løsningerne får reel værdi på lige fod med de konventionelle, og at der ikke bliver skabt en overflod et nye tekstilløsninger til ingen verdens nytte.

Se mere om DFD Upcy i denne video:
5f540181-f962-4b5b-b2d2-bf8e0e35a872

Vi du videre i din grønne omstilling? 

Læs mere om hvordan Danske Bank kan hjælpe dig med rådgivning og finansiering og find inspiration i flere kundehistorier her. 

Læs mere