Kort fortalt

  • Emerging markets-obligationer giver en betydeligt højere rente end danske obligationer.
  • Aktuelt ser vi et gunstigt forhold mellem det potentielle merafkast og risikoen.
  • Vi anbefaler generelt, at emerging markets-obligationer udgør 10-15 pct. af investorers investeringer i obligationer.
  • Chefporteføljeforvalter for succesfuld fond ser især godt potentiale i Tyrkiet og Mexico og holder sig fra Kina.

SE FORSLAG TIL RELEVANT FOND i bunden af artiklen.
ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 

Emerging markets er en bred betegnelse for udviklingsøkonomier rundt omkring i verden lige fra Sydøstasien til Sydamerika – også betegnet de nye markeder. Men der er meget stor forskel på emerging markets, alt efter om du investerer i aktier eller obligationer.

Inden for aktier vejer kinesiske aktier således rigtigt tungt og udgør p.t. omkring 25 pct. af det samlede emerging markets-indeks (MSCI Emerging Markets).

Inden for obligationer fylder Kina langt mindre, og det medvirker til, at vi i øjeblikket ser et mere interessant afkastpotentiale i emerging markets-obligationer. 

”Selv om vi har set en bedring på det seneste, er kinesisk økonomi fortsat udfordret på flere fronter. Den tidligere vækstmotor, ejendomssektoren, er i krise, og det smitter også af på de kinesiske forbrugeres lyst til at bruge penge. Dertil kommer geopolitisk usikkerhed med store spændinger i forholdet til USA, og de kinesiske udfordringer er den væsentligste årsag til, at emerging markets i øjeblikket er det område, hvor vi ser det dårligste afkastpotentiale for aktier. Til gengæld ser vi gode afkastmuligheder i emerging markets-obligationer, hvor eksponeringen til Kina er langt mindre,” fortæller Danske Banks seniorstrateg, Sofie Manja Eger Huus.

Emerging markets-obligationer kan være det ekstra krydderi på toppen, der øger risikospredningen og kan løfte afkastet yderligere.Sofie Manja Eger Huus, seniorstrateg i Danske Bank.

Attraktiv merrente i forhold til risikoen
Emerging markets-obligationer er typisk udstedt af stater eller statskontrollerede virksomheder i emerging markets, og obligationerne tilbyder en markant højere løbende rente end fx danske stats- og realkreditobligationer. Aktuelt er renten i niveauet 4,5-5 procentpoint højere*, når man ser på emerging markets-obligationer udstedt i hård valuta som USD og EUR.

Til gengæld er risikoen også højere – fx vil emerging markets-obligationer typisk opleve langt større kursudsving i perioder med usikkerhed på de finansielle markeder.

”Generelt vurderer vi dog, at risikoen ligger på et fornuftigt niveau i øjeblikket set i forhold til det potentielle merafkast fra emerging markets-obligationer. Det skyldes blandt andet, at global økonomi er et bedre sted i dag end for blot tre måneder siden, hvilket blandt andet understøtter emerging markets-landene med stor eksponering mod råvarer. Samtidig er mange emerging markets længere fremme end fx Europa og USA, når det gælder rentenedsættelser, hvilket yderligere understøtter deres økonomier,” fortæller Sofie Manja Eger Huus.VIDEO: Derfor tror eksperten på Tyrkiet og Mexico – og holder sig fra Kina

Søren Mørch er chefporteføljeforvalter for fonden Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h, som investerer i emerging markets-obligationer. Med 4 ud af 5 stjerner hos analysehuset Morningstar ligger fonden i den sjove ende af skalaen målt på forholdet mellem historisk afkast og risiko.

I videoen herunder sætter Søren Mørch ord på aktivklassen og fortæller, hvorfor Tyrkiet og Mexico aktuelt er blandt de mest interessante investeringsmuligheder inden for emerging markets-obligationer. Hør også, hvorfor han holder sig fuldstændig fra kinesiske obligationer i øjeblikket.

347a4d27-508a-4229-9703-829bb27430b1

Bedste obligationsfond i 2023 og hidtil i år
Med et afkast på 2,52 pct. gav fonden i øvrigt det højeste afkast af alle Danske Invests obligationsfonde i 1. kvartal af 2024, og det var også tilfældet for 2023 som helhed. Historiske afkast er dog ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, der også kan blive negative. Se historiske afkast i bunden af artiklen.

Bør udgøre 10-15 pct. af porteføljen
Overordnet set er emerging markets-obligationer derfor den type obligationer, hvor Danske Bank ser det bedste afkastpotentiale i den kommende tid.

”De er et rigtig godt valg, hvis du jagter muligheden for højere afkast fra obligationer,” konstaterer Sofie Manja Eger Huus. 

Det betyder dog ikke, at du som investor skal gå ”all in” på emerging markets-obligationer i dine obligationsinvesteringer.

”Vi anbefaler generelt, at mere sikre danske stats- og realkreditobligationer udgør fundamentet, når danske investorer investerer i obligationer, men emerging markets-obligationer kan være det ekstra krydderi på toppen, der øger risikospredningen og kan løfte afkastet yderligere,” siger seniorstrategien.

Konkret anbefaler hun, at emerging markets-obligationer udgør 10-15 pct. af investorers investeringer i obligationer.Sådan kan du investere i emerging markets-obligationer

Du kan blandt andet investere i emerging markeds-obligationer via fonden Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h, som giver en stor risikospredning på tværs af emerging markets-obligationer udstedt i hård valuta som USD og EUR. Valutakursrisikoen bliver afdækket. Du kan selv investere i fonden via netbanken eller mobilbanken – herunder også i Danske Månedsinvestering i mobilbanken.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

*Opgjort for obligationerne i fonden Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h, set i forhold til 5-årige danske stats- og flexobligationer. Obligationsporteføljen i fonden har omtrent samme varighed.

Historiske afkast for Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h: 2014: 5,48%, 2015: 0,85%, 2016: 10,57%, 2017: 9,24%, 2018: -7,34%, 2019: 11,73%, 2020: 4,27%, 2021: -2,64%, 2022: -22,18%, 2023: 11,16%.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes på linket her. Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.