Kort fortalt

✔ Der blev indregnet meget positivt i aktiekurserne i slutningen af 2023.
✔ Skal aktierne videre op, skal der mere gang i virksomhedernes indtjening.
✔ Vi ser stadig potentiale i amerikanske aktier, herunder small cap.
✔ Renteudviklingen kan blive den store joker.
✔ Kører økonomien af sporet, er det ekstra vigtigt med obligationer i porteføljen.


ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 


De professionelle investorer forventer en blød landing i økonomien, lavere inflation og lavere renter i år. Hele 71 pct. af investorerne forventer ifølge den nyeste Global Fund Manager Survey fra Bank of Americas (BofA) en blød landing i 2024, mens kun 17 pct. forventer en hård landing (recession). Der er endnu større enighed om, hvor renterne skal hen. Rekordhøje 91 pct. forventer lavere korte renter. På intet tidspunkt i dette årtusinde – end ikke under finanskrisen – har de professionelle investorer været så enige om, at renterne skal ned. 

Vejen til denne enighed om vækst, inflation og renter bød i slutningen af 2023 på et ni ugers aktierally hvor aktiekurserne blev løftet i takt med, at inflationen faldt, og forventningerne om blød landing og rentenedsættelser blev indregnet. 

Men der skal nye kræfter til at løfte aktierne herfra. Mens sidste års rally var drevet af såkaldt multipel ekspansion – dvs. højere prisfastsættelse på aktier målt på fx P/E – så er det i højere grad virksomhedernes indtjening, der skal løfte aktiemarkedet i 2024. Heldigvis ser vi da også tegn på, at indtjeningsvæksten er ved at have bundet og nu kan understøtte aktiemarkedet. 

Hvis du kigger efter aktier, der er mere attraktivt prissat end de magiske syv, så synes vi, at amerikanske small cap-aktier ser interessante ud.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank

Ser stadig potentiale i amerikanske aktier
Det er blandt andet IT-investeringer og kunstig intelligens, der skal være med til at løfte væksten i år og de kommende år. Derfor kan vi også stadig godt lide amerikanske aktier – og ikke mindst aktier inden for teknologi – selv om de ikke ligefrem er billigt prissat på de nuværende niveauer. 

Samtidig er de såkaldte magiske syv, som er blevet en populær betegnelse for syv af de største amerikanske teknologiselskaber, ifølge BofA den mest ”crowdede trade”, altså den investering flest flokkes om. Den næstmest ”populære” handel er at shorte kinesiske aktier – dvs. at spekulere i kursfald på kinesiske aktier! 

Hvis du kigger efter aktier, der er mere attraktivt prissat end de magiske syv, så synes vi, at amerikanske small cap-aktier ser interessante ud. Det er aktier i mindre virksomheder, som dog stadig er så store, at de er børsnoterede. Her er der efter vores vurdering stadig indregnet en lidt for stor risiko for en hård økonomisk landing i aktiekurserne. Hvor du normalt som investor skal betale lidt ekstra for small cap-aktier i forhold til large cap (målt på P/E), så får du i øjeblikket en lille rabat. 

LÆS OGSÅ: Her investerede vores kunder flest penge sidste år

Nøgletallet P/E kort fortalt


P/E står for price/earnings og anvendes til at vurdere en akties prisfastsættelse – dvs. om aktien er dyr eller billig set i forhold til andre aktier eller aktiens egen historiske prisfastsættelse.

Nøgletallet angiver, hvor meget du som investor betaler pr. krones indtjening i en virksomhed. Jo højere P/E, jo mere betaler du for at få del i indtjeningen.

Typisk opgør man P/E i forhold til de kommende 12 måneders forventet indtjening i virksomheden. 

Renterne kan blive den store joker
Der er ikke helt så stor enighed om retningen for de lange renter. ”Kun” lidt over halvdelen - 55 pct. - forventer lavere lange renter i 2024. Det er vores vurdering, at efter de pæne kursgevinster, vi fik i de sidste ni uger af 2023, så er de lange renter nu faldet til niveauer, hvor der ikke er så meget mere at komme efter de næste 6-12 måneder. Heller ikke selv om de lange renter er steget lidt igen her i starten af 2024. Derfor anbefaler vi også, at man i højere grad søger imod de korte og mellemlange obligationer.

Flertallet har som bekendt ikke altid ret. En hård landing er blevet langt mindre sandsynlig, men kan ikke helt udelukkes. Det kan fx ske, hvis centralbankerne tøver for længe med at sætte renterne ned på grund af inflationsbekymringer. 

Centralbankernes bekymring er især, at den høje lønvækst kan få inflationen til at stige igen. Men holder centralbankerne renterne høje for længe, så kan noget gå i stykker i økonomien. De stigende renteomkostninger for husholdninger og virksomheder, der skal refinansiere deres lån, kan føre til recession (og centralbankerne kan så ende med at skulle sætte renterne endnu mere ned efterfølgende). 

I dette risikoscenarie vil obligationer klare sig godt, mens aktierne vil have det svært. Så hvis man hører til dem, der stadig ser en risiko for en hård landing efter de historisk kraftige renteforhøjelser, så er det nok en god idé også at have nogle obligationer i porteføljen. Det er det i øvrigt altid.Hvordan investerer jeg i amerikanske aktier?

Overvejer du at investere i amerikanske aktier, kan du fx gøre det via aktiefonde med amerikanske aktier. Så er du sikret en god spredning i dine investeringer. Via Danske Bank kan du blandt andet investere i følgende fonde:

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) – USD
Skarpt fokus på mindre amerikanske selskaber
Vil du investere med særligt fokus på mindre amerikanske selskaber, er fonden et godt valg. Porteføljen består af aktier i omkring 90 små og mellemstore amerikanske selskaber og har særligt fokus på kvalitetsselskaber med dygtige ledelser og den rette prissætning.

Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d
Bred eksponering mod amerikanske aktier
Ønsker du en bred eksponering mod amerikanske aktier, er denne fond et godt valg. Det er en såkaldt indeksfond, som stræber efter at opnå et afkast (før omkostninger) på niveau med det amerikanske aktiemarked. Indeksfonde har typisk de laveste løbende omkostninger. Du kan også investere i fonden via Danske Månedsinvestering i din mobilbank.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekt og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes på følgende links:
Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) – USD
Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospekterne. J.P. Morgan og Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.