I Danske Bank ønsker vi fremover at sætte mere fokus på biodiversitet, når vi investerer penge på vegne af kunder. Derfor har vi netop etableret afdelingen Klima og Natur, der blandt andet skal analysere, rådgive og støtte vores investeringsteams i forhold til de risici og muligheder, der knytter sig til biodiversitet.

Chief ESG Specialist Mads Steinmüller er blevet udpeget som chef for afdelingen. 

”Naturen udgør halvdelen af grundlaget for verdensøkonomien. Samtidigt oplever vi, hvordan det er en agenda, der fylder stadig mere hos vores investorer. Alligevel er det et tema, som historisk ikke har fyldt lige så meget som fx klimaforandringerne. Derfor er der behov for, at hele den finansielle sektor øger indsatsen på området. I det hele taget er det en agenda, der efter min vurdering, vil opleve en lignende udvikling som den, vi har set i forhold til klima,” siger Mads Steinmüller.

Som kapitalforvalter er vi nødt til at forstå, hvordan tabet af natur påvirker investeringerne, og hvordan vi bedst hjælper selskaber med transitionen til bæredygtige forretningsmodeller.  Mads Steinmüller, chef for afdelingen Klima og Natur

Mads Steinmüller har været en del af Responsible Investment-afdelingen i Danske Bank Asset Management siden 2019.


Afkast og natur hænger tæt sammen
En ny analyse foretaget af Danske Bank understreger, hvorfor der er behov for at tage biodiversitetskrisen lige så alvorligt som klimakrisen. Tæt på hver tredje af de virksomheder, som Danske Bank investerer i, er på en eller anden måde stærkt afhængige af naturen. Samtidigt udgør 60 pct. af selskaberne en risiko i forhold til at gøre skade på den.

”Som kapitalforvalter er vi nødt til at forstå, hvordan tabet af natur påvirker investeringerne, og hvordan vi bedst hjælper selskaber med transitionen til bæredygtige forretningsmodeller. Vores mål er, at vi får en indsigt i selskabernes tilgang til biodiversiteten, så vi kan styre investeringerne i den rigtige retning. Danske Bank står allerede et rigtig godt sted i dag, men der er et behov for, at vi i endnu højere grad styrker indsatsen i forhold til at udvælge vores investeringer og understøtte selskaberne i vores porteføljer,” siger Mads Steinmüller.

Den nye afdeling Klima og Natur bliver en del af vores større Responsible Investment-afdeling i Danske Bank Asset Management.

Blandt de første i Norden

I Danske Bank har vi løbende fokus på at styrke vores position inden for bæredygtighed og ansvarlighed – også på investeringsområdet. 

Det fortæller Erik Eliasson, som er Head of Responsible Investments i Danske Bank Asset Management.

“Som ansvarlig kapitalforvalter har vi meget fokus på, dels hvordan klima- og naturrelaterede faktorer kan påvirke afkastet fra vores investeringer, og dels hvordan vores investeringer modsat kan påvirke klimaet og naturen. Den nye afdeling vil yderligere styrke vores setup i forhold til at integrere klima og natur i vores investeringsprocesser,” siger han.

Ifølge Erik Eliasson er vi blandt de første banker i Norden med en dedikeret afdeling for klima og natur i kapitalforvaltningen.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.