Del

Vi er Nordens økonomiske optimister

Danskere og nordmænd deler førstepladsen som de mest økonomisk trygge i Norden – og danskerne er det folk i Norden, der ser mest optimistisk på deres privatøkonomi. Danske Bank har for første gang taget temperaturen på den økonomiske tryghed i hele Norden.

Kender du den om danskeren, svenskeren, nordmanden og finnen? Det lyder som en klassisk vittighed, men faktisk er det indledningen til en fortælling om fire naboer, der har en høj økonomisk tryghed til fælles. For første gang har Danske Bank nemlig undersøgt den økonomiske tryghed på tværs af de nordiske lande, og vi har bl.a. set på, hvor vi danskere ligner vores naboer – og hvor vi ikke gør.

Danskerne ser lyst på fremtiden 

De nordiske lande har mange økonomiske fællestræk. Vi har generelt høje indkomster, vi har lav arbejdsløshed, og vi har velfærdssystemer, der minder meget om hinanden. Generelt er der gode forudsætninger for, at både danskere, svenskere, nordmænd og finner kan opnå en høj tryghed omkring deres privatøkonomi. 

På tværs af de fire lande ser vi da også ganske lyst på vores økonomiske fremtid. Hvis vi fx kigger fem år frem, så tror over halvdelen af alle i de nordiske lande, at deres økonomi vil være bedre end i dag. 

Helt generelt ser 55 procent af danskerne optimistisk på deres økonomiske situation, og det er markant flere end i de øvrige nordiske lande. I Finland svarer 37 procent, at de er enten lidt, noget eller meget optimistiske i forhold til deres privatøkonomiske situation. I Norge er tallet 43 procent, mens svenskerne med 47 procent ligger tættest på Danmark, når det gælder økonomisk optimisme.

Vi er generelt trygge i Norden
Mens danskernes tro på fremtiden ligger i top i nordisk sammenhæng, står vores samlede økonomiske tryghed dog lidt i stampe.  Selv om dansk økonomi er inde i et økonomisk opsving, hvor flere kommer i arbejde, og boligmarkedet går frem i store dele af landet, er vi ikke blevet tryggere i løbet af det seneste år. 

På en skala fra 1-10 ligger danskernes tryghedsindeks lige nu på 6,6. Vores økonomiske tryghed er stort set uændret i forhold til sidste år, hvor den lå på indeks 6,7. 

I Norge ligger den økonomiske tryghed på niveau med trygheden i Danmark, og trods begyndende svaghedstegn på det svenske boligmarked, følger svenskerne tæt efter med et tryghedsindeks på 6,5. Vi ser med andre ord meget ens på vores økonomiske tryghed i Norden – måske med finnerne som en undtagelse med et indeks på 6,1. 

Næsten hver tredje finne bekymrer sig ugentligt eller oftere om deres privatøkonomi. Finland er godt nok det land i Norden, der oplever størst økonomisk vækst i øjeblikket – men finnerne har også de laveste indkomster, og det kan være med til at trække trygheden ned.    

Fire nordiske forskelle

  • Danskerne er Nordens økonomiske optimister. 55 procent ser optimistisk på deres økonomiske situation. Det samme gælder kun 37 procent af finnerne  
  • Svenskerne har den laveste bekymring for overforbrug i Norden. Hvor det i Danmark er 16 procent af os, der siger, at vi aldrig bekymrer os om vores forbrug, så gælder det for 25 procent af svenskerne 
  • Nordmændene bekymrer sig til gengæld mindst om, at de kan få den daglige økonomi til at løbe rundt. 46 procent af nordmændene siger, at de aldrig bekymrer sig. I Danmark er det 33 procent og i Finland blot 20 procent, der er helt ubekymrede 
  • Finnerne har samlet set den laveste økonomiske tryghed i Norden. Men finnerne er sammenlignet med danskere væsentlig mere selvsikre, når det kommer til deres formueforhold. 27 procent af finnerne bekymrer sig slet ikke om deres formue. Det er der kun 20 procent af danskerne, der kan svare ja til 

Du kan læse mere om nordmændenes, svenskernes, finnernes og især danskernes syn på privatøkonomien i rapporten Danskernes Økonomiske tryghed 2018.

Læs rapporten her

Andre har også setFå alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.