Del

Vores optimisme, drømme og bekymringer

Vi er generelt optimistiske om vores fremtid. Faktisk bekymrer op mod halvdelen af os slet ikke eller kun i mindre grad om vores økonomiske fremtid. Og optimismen stiger, når vi kigger længere ud i fremtiden. 35 procent af os forventer at få en bedre økonomi om 1 år, men over halvdelen af os forventer, at vores økonomiske situation vil være lidt, noget eller meget bedre 5 år frem i tiden

Optimismen om fremtiden knytter sig ikke kun til vores eget liv, men også til vores børns fremtid. 52 procent med hjemmeboende børn tror, at børnene vil blive bedre stillet rent økonomisk, end de selv er. Optimismen på børnenes vegne er mest udpræget blandt personer med indkomster under 400.000 om året. Det peger på, at danskerne generelt vurderer, at der er en vis økonomisk mobilitet mellem generationerne.

Vi drømmer om at holde mere fri

Drømmen om at rejse mere og holde mere fri topper listen over vores drømme. På tværs af alder og køn deler 22 procent af os den drøm. På andenpladsen finder vi drømmen om at opnå et personligt mål. Den drøm topper både blandt børnefamilierne og de 35-54 årige. På en tredjeplads finder vi drømmen om et (nyt) arbejde.

Vores indtægt spiller en stor rolle for vores drømme. I husstande med en indkomst under 300.000 kr. drømmer 14 procent om en uddannelse, hvilket især skyldes, at gruppen i høj grad består af studerende, mens de ledige i denne gruppe drømmer om at få et arbejde. De, der tjener mest, drømmer omvendt om at holde mere fri eller rejse mere.

Og så betyder vores alder noget for, hvor meget vi overhovedet drømmer. Jo yngre vi er, jo flere drømme har vi for vores fremtid. Andelen, der svarer ”ved ikke” til spørgsmålet om, hvad vi drømmer om, er 7 procent blandt de helt unge, og stiger til 41 procent blandt personer over 65 år. 

Alvorlig sygdom er vores største bekymring

Det, der bekymrer os mest, er risikoen for alvorlig sygdom. Især blandt +65 årige er bekymringen udbredt – hos cirka halvdelen. Arbejde og jobmuligheder er vores næststørste bekymring, idet 13 procent af os bekymrer for det. Økonomi kommer ind på en tredjeplads over vores bekymringer. Især de unge under 34 år bekymrer sig om deres økonomi – det gælder 27 procent mod 5 procent over 65 år. Hvis husstandens indkomst er under 300.000 kroner, fylder bekymringer om økonomi og arbejde en del mere, idet næsten hver femte bekymrer sig om de to forhold.

Artiklen bygger på analyser og tal fra rapporten Danskernes økonomiske tryghed.

Gå til forsiden

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.