Du overdrager din virksomhed til en ny ejer

 • 1. Transaktionens opbygning og beskatning

  1. Transaktionens opbygning og beskatning

  Når du skal overdrage din virksomhed til en ny ejer, skal du have styr på en række økonomiske, skattemæssige og juridiske ting. Det begynder med selve opbygningen af transaktionen.

  Hvis du har valgt at sælge til en ekstern part, skal du nu vurdere de forskellige muligheder og bud. Ud over at kigge på prisen kan der være forskelle i betalingsform og -vilkår, du skal overveje, inden du vælger dine foretrukne købere.

  Uanset om du sælger til en ekstern part, overdrager til et familiemedlem eller sælger til nuværende medarbejdere, skal selve transaktionens opbygning nu defineres. Aktiverne til overdragelse skal defineres præcist, og den bedst mulige sammensætning af transaktionen skal findes.

  Her skal du også tage hensyn til de skattemæssige konsekvenser af de forskellige muligheder. Til at hjælpe dig med dette har du brug for rådgivning fra en skatterådgiver, revisor eller en anden type specialiseret rådgiver.

  Corporate Analytics

  Overvejer du at købe eller sælge virksomhed? Eller går du med tanker om at lave et generationsskifte til familie eller medarbejdere i virksomheden? Vores Corporate Analytics-hold kan tilbyde rådgivning i forbindelse med forberedelse af et køb, et salg eller generationsskifte, og gennemførslen af hele processen.

  Kontakt din rådgiver og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med Corporate Analytics.

 • 2.  Rammerne skal defineres, og mulighederne snævres ind

  2.  Rammerne skal defineres, og mulighederne snævres ind

  Nu går realitetsforhandlingerne med foretrukne købere i gang. Her skal de økonomiske og praktiske rammer for transaktionen fastlægges. Du skal også vælge, om du vil gå videre i processen med en eller flere mulige købere.

  Her får du brug for rådgivning fra en rådgiver i virksomhedshandler, en revisor, en advokat eller en bank.

  Få rådgivning og sparring

  Book et møde med os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig på vej.

  Book møde
 • 3.  Valg af køber og overdragelse af virksomhed

  3.  Valg af køber og overdragelse af virksomhed

  I dette trin åbner du virksomhedens bøger for en eller flere potentielle købere, så de kan foretage en endelig gennemgang af regnskaberne (due diligence). Herefter følger de afsluttende forhandlinger.

  Hvis forhandlingerne ender i enighed, laves salgsdokumentationen, og så kan overdragelsen af virksomhedens aktiver til den nye ejer finde sted. Herefter er tiden kommet til at aflevere nøglerne til din virksomhed, som nu har nye ejere.
 • 4. Placering af fortjenesten fra virksomhedssalget

  4. Placering af fortjenesten fra virksomhedssalget

  Nu skal du overveje, hvordan du vil bruge provenuet fra salget af din virksomhed. Forventer du ikke at skulle bruge pengene de kommende tre år, kan det være en oplagt mulighed at investere dem. Så kan du på længere sigt få et højere forventet afkast af pengene, end hvis de blot står på en bankkonto.

  Vær også opmærksom på muligheden for en ophørspension. Hvis du er fyldt 55 år inden salget af din virksomhed, kan du inden for visse rammer indskyde provenuet fra salget på pensionsordninger. På den måde udskydes beskatningen af din fortjeneste fra virksomhedssalget reelt til det tidspunkt, hvor du får pensionen udbetalt. 

Andre har også set