Nets tilbyder en ordning, der hedder LeverandørService. Det giver kreditor-virksomheden mulighed for automatisk at trække beløbene direkte på debitor-virksomhedens konto - også ved kort betalingsfrist.

Læs mere om Leverandørservice-aftaler på Mastercard Payment Services' hjemmeside.

Hvis du er debitor, og gerne vil lave en aftale med en kreditor om betaling med LeverandørService, skal du gøre to ting: 

  • Kontakt din kreditor, for at få bekræftet, at de har udfyldt en 'kreditoraftale', og er tilsluttet Leverandørservice.
  • Download og udfyld brochure og tilmeldingsblanket om Leverandørservice og send betalingstilladelsen til

    NETS
    Lautrupsbjerg 10
    DK-2750 Ballerup

Bemærk
Betalingstilladelse: Når du sender din tilmeldingsblanket til NETS, giver du tilladelse til, at der automatisk trækkes penge fra den konto, du har anført på blanketten.