Bedre indsigt i dine investeringer

Med MiFID II-reglerne, der trådte i kraft 1. januar 2018, har vi indført en række forbedringer på investeringsområdet. Senest er det blevet endnu nemmere for dig at få et overblik over omkostningerne ved dine investeringer.

Want to read this in English?

3 veje til bedre indsigt i dine investeringer


Repræsenterer du en stor institution eller virksomhed?

Her kan du se, hvordan MiFID II påvirker jer.

Det betyder MiFID II for jer

 LEI-koder for virksomheder, foreninger og fonde 

Med MiFID II blev det et krav, at virksomheder (undtagen enkeltmandsvirksomheder), foreninger og fonde skal have en LEI-kode (Legal Entity Identifier) for at handle med værdipapirer eller derivater, herunder valutaterminsforretninger, som kan handles på børser eller andre finansielle handelssteder i Europa (EØS). Kravet gælder også, hvis din virksomhed, forening eller fond har en pasningsløsning, hvor vi handler med denne type værdipapirer på jeres vegne.

Formålet med koden er at styrke myndighedernes mulighed for at holde øje med markedet og dermed øge sikkerheden for alle investorer.

Læs mere om LEI-koder på danskebank.dk/LEI.

Fakta om MiFID II

MiFID II er en forkortelse for ”Markets in Financial Instruments Directive II”. Direktivet dækker over en lang række regler på investeringsområdet, og reglerne gælder i hele EU.

Formålet med reglerne er at give en bedre beskyttelse af investorer. Reglerne skal samtidig sikre et stabilt indre marked for investeringer og styrke gennemsigtigheden - til gavn for dig og alle andre investorer.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.